Tribotechnické listy

 

 

Preventívna údržba a filtre

TriboTechnika 2/2008
Pred desiatimi rokmi som sa začal špecializovať na filtračné produkty pre priemyselné aplikácie vo Východnej Európe a v Severnej Amerike. Pri mojich návštevách som veľakrát hovoril s mnohými pracovníkmi o novovyvinutých technológiách v oblasti filtrácie - špeciálne vyvinuté filtračné médiá, by-pass filtrácia, betaratio, max. kapacita zanesenia filtračnej vložky atď. Boli to hlavné témy, o ktorých sme diskutovali.

Dnes pri rozhovoroch s ľuďmi z údržby som zmenil môj pohľad na základnú problematiku údržby. V súčasnosti sa pýtam svojich zákazníkov na ich organizáciu, akí ľudia tam pracujú, ako to u nich vo firme funguje, aký priestor ma prevencia. Možno to znie smiešne, ale... Ako obchodník a technik ponúkam filtre a ich riešenia a myslím si, že v dnešnej dobe sú filtre až sekundárne. Uvedomil som si, že spoločnosti, ktoré dosahujú najlepšie výsledky v údržbe strojov a produktivite, sú tie, ktoré majú najlepšie fungujúce systémy s technickými manažérmi, otvorenou mysľou ľudí a dobre trénovanými pracovníkmi na vykonanie danej práce. Celý nový technický vývoj sa vytvára v laboratóriách a testovacích prevádzkach, ale implementácia sa niekedy skutočné líši od reality, ktorá je vo výrobnej prevádzke.

Moderné podniky sú a majú byť „lean organizations". Videl som mnoho reštrukturalizácií v oddeleniach údržby, kde sa počet pracovníkov zmenšuje, hoci práce je viac. Preto verím, že implementovať dobrý plán a koncept je nevyhnutnosť. Na základe mojich skúsenosti som vytvoril svoj vlastný koncept, ktorý vznikol z mnohých návštev u zákazníkov a z mnohých hodín počúvania ľudí, ktorí majú veľa skúseností v odbore.

1. Informacie! Mnohé softvérové systémy vo veľkých podnikoch sú nastavené na prijímanie informácií zhora nadol. Oddelenie nákupu má informácie, ktoré sú zadávané do softvéru manažmentom údržby. Tieto drahé informačné systémy, ako napríklad SAP, sa často používajú na objednávanie, produkciu a logistiku. Po nastavení systému sa zobrazia formuláre úloh. Tieto formuláre nakoniec skončia v rukách niektorého technického pracovníka, ktorý vykoná úlohu.

Keď sa rozprávam s manažérmi údržby, väčšina mi povie, že všetky informácie sú v ich systéme. Ale keď sa s nimi rozprávam neformálne cez prestávku, počujem niečo iné. Preto si myslím, že systém by mal byť nastavený na prenos informácií zdola nahor. Prvým krokom k tomuto konceptu je vypracovanie zoznamu všetkých filtrov, filtračných vložiek a mazív používaných v produkcii. Tento inventár by sa mal robiť za spoluúčasti technického pracovníka, s ktorým by sa to mohlo konzultovať. Technickí pracovníci sú často aj výborným zdrojom informácií a zároveň sú aj kľúčovým článkom k celému problému.

2.Analýzy! Keď vieme, aké mazivá a filtre sa používajú, ďalším krokom je analyzovať a kontrolovať, či správne fungujú. Je to tiež spôsob kontrolovať systém sám o sebe. Bohužiaľ, mnoho výrobcov oleja, ktorí majú prvotnú zodpovednosť vykonať olejové analýzy, nehrá vždy čistú hru, preto je potrebné mať nezávislé informácie.

V 70. rokoch bol predstavený plazmový spektroskop na analýzu motorového oleja. Spektroskop je vlastne zariadenie, ktoré meria energiu absorbovanú atómom v bode rozplynutia zahrievaného oleja v 9 000 °C plazmovom plameni, potom ho zasiahne monochromatickým svetelným lúčom. Keď sa atómy v oleji rozložia, ich elektróny sa zmenia na absorbovanú energiu.

Mnoho štúdií ukázalo, že vzhľadom k rýchlemu vstrekovaniu a vyparovaniu oleja sa, len malé častice sa vyparia. Väčšina štúdií hovorí o identifikácií častíc menších ako 7 mikrónov. Pre motorový olej je táto technológia bez pochybností ideálna. Veľké trenie a abrazívne sily, ktoré pôsobia v motore, rozložia veľké častice na malé. Preto analýza malých častíc je vhodná pre motorový olej. Avšak na analýzu hydraulického oleja je nevyhovujúca. Hydraulický olej sa skladá z veľkého množstva častíc väčších ako 7 mikrónov. Avšak plazmová spektrometria je lacná automatizovaná analýza a bohužiaľ výrobcovia olejov ju často ponúkajú ako analýzu pre hydraulicky olej, čím zákazníci dostávajú nepravdivé údaje. Z nášho pohľadu je jedna zo základných chýb v modernej údržbe, ak dostanete nesprávnu informáciu.

Odporúčame preto membránovú olejovú analýzu, laserové čítanie častíc, Infračervenú spektrometriu a stanovenie vody ako postačujúcu analýzu hydraulického oleja.

Spravil som viac než 500 týchto analýz. V prípade, ak ste trénovaný, ste zároveň schopný odhaliť rôzne druhy porúch strojov, ktoré technici alebo analytici nedokážu špecifikovať. Môžete zistiť častice, ako vlákna z vysokotlakových filtrov, ktoré neboli menené vo výmennom intervale, alebo dokonca môžete vidieť rozdiely medzi priehľadnými plastovými alebo sklenými časticami. Najdôležitejšia je však široká škála rôznych kovových častíc, ktoré nám dokážu povedať to, čo sa deje s olejom. Nové častice majú jasné farby na rozdiel od starších častíc, ktoré majú tmavšie zoxidované farby. Napríklad meď má farbu viac do žlta. Rovnako tvar kovových častíc nám poskytne viacero informácii. Napríklad často vidíme malú 10 mikrónovú guličku v oleji. Tieto guličky sú kovové častice, ktoré boli formované ako snehové gule v rotácii častíc pri trení.

Ďalšou dobrou technológiou je infra-červená spektrometria. Táto poskytuje doslova odtlačok oleja. Ukáže energiu absorbovanú pri každej molekule v oleji. Keď sa porovnáva s novým olejom, môžeme vidieť, čo sa zmenilo. Najviac je to zaujímavé vtedy, keď je olej zmiešaný s inými tekutinami ako s palivom, mazivom, oxidačnými produktmi, vodou atď.

3. Optimalizácia! Predchádzajúce kroky, ktoré som spomenul, sú veľmi dôležité. Diskusie o ich potrebe nie sú na mieste. Na toto je dôležité upozorniť, lebo často vidíme na oddeleniach údržby „malé kráľovstvá", v ktorých sa technickí manažéri často pasujú za špecialistov v danom odbore. Ak nimi sú, je to dobré. Väčšinou je však opak pravdou a nik nemôže byť špecialistom vo všetkých odboroch. Objektívne informácie sú preto nevyhnutné. Osobne si myslím, že nižšia objektívnosť v oddelení údržby často vytvára napätie medzi vyšším manažmentom.

Keď dáme všetky predchádzajúce kroky dokopy, mali by sme byť schopný prejsť na tretí krok a to optimalizácia výrobných strojov efektívnou cestou. Neznamená to investovať peniaze do drahých filtračných technológií, ale postarať sa o veci chápané ako drobnosti. Napríklad spoľahlivé prevzdušňovacie filtre na nádržiach alebo fungujúce indikátory na filtroch. Takisto by sme nemali zabudnúť na lacné sacie filtre. Zlyhanie hydrogenerátora upchaním vyústi do nákladnej investície. Ak používate staršie typy filtračného materiálu ako papier alebo kovovú sieťovinu, mali by byť zamenené za moderné filtre vyrábané zo skleného vlákna alebo ich kombináciu.

Po 10 rokoch v odbore som si uvedomil, že maličké detaily sú dôležité pre bezporuchový chod strojov. Investovanie do nových filtrov by malo byť až po zabezpečení základných maličkostí.

4. Komunikácia! Posledným krokom v našom koncepte je komunikácia v obidvoch smeroch. Pri optimalizácii hovoríme, že zmeny by mali byť robené až potom, ako sa nahromadia objektívne informácie. Je jasné, že na implementáciu týchto zmien potrebujeme kvalifikovaného technického pracovníka. Faktom je, že mnohé dôležité informácie sú dostupné na stupni výrobných technikov a údržbárov Preto dobrý informačný systém, ktorý riadi informácie zdola organizačnej štruktúry nahor a späť, je nevyhnutnosť. Komunikačný systém by mal byť napredujúci. Špinavé ruky, hydraulický olej a klávesnica od počítača spolu nepatria. Používajte kreatívny systém a Vaša práca bude viac efektívna

Predstavený koncept pozostáva zo štyroch základných krokov: Informácia, Analýza, Optimalizácia a Komunikácia. Umožní prevádzke údržby byť viac prístupnou pre vyšší manažment. Práve to často vyústi do uznania a jasnejšieho pohľadu na dôležitosť údržby. Výsledkom je akceptácia nižších výdavkov a smerovania procesu z krízovej údržby do preventívnej údržby.

Text: Peter Demian

Certifikovaný tribodiagnostik ČSN EN ISO/IEC 17024

Späť

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd