Myslivna_2018

 

Edičný plán

Pripravujeme:

TriboTechnika 5/2018

TEMATICKÉ ZAMERANIE: 
Obrábacie a tvárniace stroje
Povrchové úpravy
Vplyv povrchových úprav na životnosť súčiastok  a nástrojov
Zvyšovanie životnosti rezných, lisovacích a tvárniacich nástrojov
Valivé a klzné ložiská
Mazivá, oleje, technologické kvapaliny, vazelíny  a zariadenia na ich aplikáciu 
Filtrácia mazacích a iných technologických kvapalín, diagnostika

Uzávierka:
20. 8. 2018

Výstavy a konferencie:

  • Povrchové inžinierstvo, Štrbské Pleso .................................................... 13. - 14. 9. 2018
  • Corrosion and Sufrace Treatment  in Industry,  Vígľaš ........................ 26. - 28. 9. 2018
  • MSV Brno .......................................................................................................... 1. - 5. 10. 2018
  • Tribotechnika v provozu a údržbe, Sněžné - Milovy ................................    6. - 7. 11. 2018

 

Viac informácií

Edičný plán 2018

TriboTechnika 5/2018

Uzavierka: 20. 8. 2018

Viac informácií

Tribotechnika_5_2018

TriboTechnika_5_2018 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd