Tribotechnické listy

 

 

Edičný plán

PDF - TriboTechnika 2019

 


Edičný plán 2019

TriboTechnika 1/2019

TEMATICKÉ ZAMERANIE:
Moderné priemyselné mazivá, vazelíny, rezné a chladiace kvapaliny
Filtrácia
Diagnostika a údržba strojov a zariadení, prístrojové vybavenie
Prevodovky, brzdy, spojky, diferenciál a pohony 
Valivé a klzné ložiská
Povrchové úpravy a korózia
Stroje a zariadenia určené na povrchové úpravy
Otryskávanie, omieľanie, ...
Povlakovanie, kalenie, nitridovanie, ...

Uzávierka: 31. 1. 2019

Výstavy a konferencie:
- Aktiv galvanizérů, Jihlava 7. - 8. 2. 
- Základy tribotechniky a tribodiagnostiky, Nemčice 19. - 20. 2. 
- Projektování a provoz povrchových úprav, Praha 13. - 14. 3.
- Fórum praktickej údržby, Trnava 19. - 20. 3.

Viac informácií

Tribotechnika_1_2019

TriboTechnika1_2019 by on Scribd