Edičný plán

Pripravujeme:

TriboTechnika 2/2018


TEMATICKÉ ZAMERANIE:
Povrchové úpravy- otryskávanie, omieľanie, ...

Stroje a zariadenia určené na povrchové úpravy

Valivé a klzne ložiská

Diagnostika strojov a zariadení, ...
Moderné priemyselné mazivá, vazelíny, rezné a chladiace kvapaliny

Filtrácia, údržba, ošetrovanie a diagnostika motorov, strojov a zariadení

Uzávierka: 1
. 3. 2018

Výstavy a konferencie:
- Projektování a provoz povrchových úprav, Praha  14. - 15. 3.
- Fórum praktickej údržby, Trnava 13. - 14. 3. 2018

- Technologie čištení a předúprav povrchu 25. - 26. 4. 2018  Čejkovice


Viac informácií

Edičný plán 2018

TriboTechnika 2/2018

Uzavierka: 1. 3. 2018

Viac informácií

Online Tribotechnika_2_2018

TriboTechnika_2_2018 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd