Tribotechnické listy

 

 

Edičný plán

Edičný plán 2020

TriboTechnika 1/2020


TEMATICKÉ ZAMERANIE:
Valivé a klzne ložiská
Mazacie, rezné, chladiace a iné technologické prostriedky
Filtračná technika a údržba technologických kvapalín
Diagnostika strojov a zariadení
Meracia a regulačná technika
Údržba strojov a zariadení
Obrábanie a rezné nástroje
Povrchové úpravy a zvyšovanie životnosti rezných nástrojov

 

Uzávierka: 28. 1. 2020

 

Výstavy a konferencie:

- Aktiv galvanizérů, Jihlava 4. - 5. 2. 
- Projektování a provoz povrchových  úprav, Praha 18. - 19. 3.
- Fórum praktickej údržby, Trnava 24. - 25. 3.


Viac informácií

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd