Tribotechnické listy

 

 

Edičný plán 2019

TriboTechnika 1/2019

TEMATICKÉ ZAMERANIE:
Moderné priemyselné mazivá, vazelíny, rezné a chladiace kvapaliny
Filtrácia
Diagnostika a údržba strojov a zariadení, prístrojové vybavenie
Prevodovky, brzdy, spojky, diferenciál a pohony
Valivé a klzné ložiská
Povrchové úpravy a korózia
Stroje a zariadenia určené na povrchové úpravy
Otryskávanie, omieľanie, ...
Povlakovanie, kalenie, nitridovanie, ...

Uzávierka: 31. 1. 2019

Výstavy a konferencie:
- Aktiv galvanizérů, Jihlava 7. - 8. 2.
- Základy tribotechniky a tribodiagnostiky, Nemčice 19. - 20. 2.
- Projektování a provoz povrchových úprav, Praha 13. - 14. 3.
- Fórum praktickej údržby, Trnava 19. - 20. 3.

 

TriboTechnika 2/2019

 

TEMATICKÉ ZAMERANIE:
Valivé a klzne ložiská
Mazacie, rezné a chladiace prostriedky (oleje, lubrikanty, pasty, vazelíny a iné)
Filtračná technika a systémy údržby technologických kvapalín
Diagnostika strojov a zariadení
Meracia a regulačná technika
Údržba strojov a zariadení
Obrábanie a rezné nástroje
Povrchové úpravy a zvyšovanie životnosti rezných nástrojov

Uzávierka: 26. 4. 2019

Výstavy a konferencie:
- Medzinárodný strojársky veľtrh, Nitra 21. - 24. 5.

TriboTechnika 3/2019

 

TEMATICKÉ ZAMERANIE:
Diagnostika a údržba strojov a zariadení a prístrojové vybavenie
Oleje, mazivá a technologické kvapaliny
Filtračná technika a systémy údržby technologických kvapalín
Obrábanie a rezné nástroje
Valivé a klzné ložiská
Materiály a ich spracovanie pre riešenie kontaktu v koľajovej doprave

Uzávierka: 21. 5. 2019

Výstavy a konferencie:
- Medzinárodný strojársky veľtrh, Nitra 21. - 24. 5.
- Národné fórum údržby, Vysoké Tatry 28. - 29. 5.
- Czech Raildays, Ostrava 11. - 13. 6.

 

TriboTechnika 4/2019

 

TEMATICKÉ ZAMERANIE:
Valivé a klzne ložiská
Mazacie, rezné, chladiace a iné technologické prostriedky
Filtračná technika a údržba technologických kvapalín
Diagnostika strojov a zariadení
Meracia a regulačná technika
Údržba strojov a zariadení
Obrábanie a rezné nástroje
Povrchové úpravy a zvyšovanie životnosti rezných nástrojov

Uzávierka: 18. 9. 2019

Výstavy a konferencie:
- Medzinárodný strojársky veľtrh, Brno 7. - 11. 10.
- TriboTechnika v provozu a údržbě, Sněžné - Milovy 5. - 6. 11.

 

TriboTechnika 5/2019

 

TEMATICKÉ ZAMERANIE:
Povrchové úpravy a korózia
Stroje a zariadenia určené na povrchové úpravy
Chemicko-tepelné úpravy kovov
Otryskávanie, omieľanie
Povlakovanie, kalenie, nitridovanie
Galvanizácia
Ekológia v oblasti povrchových úprav
Povrchové úpravy a ich vplyv na zvyšovanie životnosti rezných, lisovacích a tvárniacich nástrojov

 

Uzávierka: 10. 11. 2019

Výstavy a konferencie:

- Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav Brno november 2019Späť

Tribotechnika_2_2019

TriboTechnika_2_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd