Tribotechnické listy

 

 

Edičný plán 2018

TriboTechnika 1/2018

TEMATICKÉ ZAMERANIE:

Povrchové úpravy
Galvanizácia
Stroje, zariadenia, vybavenie  na povrchovú úpravu
Valivé a klzné ložiská
Prevodovky, brzdy, spojky, diferenciál a pohony 
Mazanie,  mazivá a technologické kvapaliny
Filtrácia
Diagnostika a údržba strojov a zariadení, prístrojové vybavenie


Uzávierka: 21. 1. 2018

Výstavy a konferencie:

- DIAGO®, Sněžné - Milovy  30. - 31. 1. 2018
- Aktiv galvanizérů, Jihlava 6. - 7. 2. 2018
- Projektování a provoz povrchových  úprav, Praha 14. - 15. 3. 2018


TriboTechnika 2/2018

TEMATICKÉ ZAMERANIE:
Povrchové úpravy a korózia
Stroje a zariadenia určené na povrchové úpravy
Otryskávanie, omieľanie, ...


Valivé a lkzne ložiská
Povlakovanie, kalenie, nitridovanie, ...
Moderné priemyselné mazivá, vazelíny, rezné a chladiace kvapaliny
Filtrácia, údržba, ošetrovanie a diagnostika motorov, strojov a zariadení

Uzávierka: 1
. 3. 2018

Výstavy a konferencie:
- Projektování a provoz povrchových úprav, Praha  14. - 15. 3.
- Fórum praktickej údržby, Trnava marec 2018


TriboTechnika 3/2018

 

TEMATICKÉ ZAMERANIE:
Obrábacie a tvárniace stroje
Trieskové a beztrieskové obrábanie kovov
Rezné nástroje – zvyšovanie životnosti 
Povrchové úpravy
Valivé a klzne ložiská
Mazacie, rezné a chladiace prostriedky (oleje, lubrikanty, pasty, vazelíny a iné)
Filtrácia a diagnostika strojov a zariadení
Údržba strojov a zariadení

Uzávierka: 26. 4. 2018

Výstavy a konferencie:
- For Industry, For Surface, Praha  15. - 18. 5. 
- Medzinárodný strojársky veľtrh, Nitra 22. - 25. 5. 
- Národné fórum údržby, Vysoké Tatry 29. - 30. 5.

 

TriboTechnika 4/2018

TEMATICKÉ ZAMERANIE: 
Diagnostika a údržba strojov a zariadení a prístrojové vybavenie
Povrchové úpravy
Obrábanie a rezné nástroje
Materiály a ich spracovanie pre riešenie kontaktu v koľajovej doprave
Valivé a klzné ložiská
Oleje, mazivá a technologické kvapaliny

Uzávierka:
14. 5. 2018

Výstavy a konferencie:- 
- Národné fórum údržby, Vysoké Tatry 29. - 30. 5. 
- Czech Raildays, Ostrava 19. - 21. 6.

 

TriboTechnika 5/2018

TEMATICKÉ ZAMERANIE: 
Obrábacie a tvárniace stroje
Povrchové úpravy
Vplyv povrchových úprav na životnosť súčiastok  a nástrojov
Zvyšovanie životnosti rezných, lisovacích a tvárniacich nástrojov
Valivé a klzné ložiská
Mazivá, oleje, technologické kvapaliny, vazelíny  a zariadenia na ich aplikáciu 
Filtrácia mazacích a iných technologických kvapalín, diagnostika

Uzávierka:
20. 8. 2018

Výstavy a konferencie:
- Medzinárodný strojársky veľtrh, Brno 1. - 5. 10. 

TriboTechnika 6/2018

TEMATICKÉ ZAMERANIE:
Povrchové úpravy
Obrábanie
Ložiská (valivé a klzné), prevodovky, pohony a priamočiare valivé vedenia
Mazivá, oleje, technologické kvapaliny, vazelíny  a zariadenia na ich aplikáciu
Filtrácia mazacích a iných technologických kvapalín
Diagnostika a údržba strojov a zariadení


Uzávierka: 20. 9. 2018

Výstavy a konferencie:
- Medzinárodý strojársky veľtrh, Brno 1. - 5. 10. 
- TriboTechnika v provozu a udržbě, Sněžné – Milovy november 2018
- Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav  Brno november 2018

 


Späť

Tribotechnika_5_2018

TriboTechnika_5_2018 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd