Tribotechnické listy

 

 

Kontakty

Kontakty

Kontakty


Časopis TriboTechnika vydáva:

Vydavateľstvo Techpark, o. z.
registrácia vykonaná 22. 10. 2003 pod č. VVS/1–900/90–22538

 

Redakcia:

TechPark, o. z.
Pltnícka č. 4, 010 01 Žilina, Slovakia


Tel.: +421 905 206 227, +421 948 245 249
E–mail: redakcia@techpark.sk
Web: www.techpark.sk, www.tribotechnika.sk

 

Viac informácií

Tribotechnika_1_2019

TriboTechnika1_2019 by on Scribd