Základy tribotechniky a tribodiagnostiky

 

 

Kontakty


Časopis TriboTechnika vydáva:

Vydavateľstvo Techpark, o. z.
registrácia vykonaná 22. 10. 2003 pod č. VVS/1–900/90–22538

 

Redakcia:

TechPark, o. z.
Pltnícka č. 4

010 01 Žilina,
Slovakia


Tel.: +421 905 206 227, +421 948 245 249
E–mail: redakcia@techpark.sk
Web: www.techpark.sk, www.tribotechnika.sk

 

Šéfredaktorka:

Ing. Dana Tretiníková - tretinikova@techpark.sk

Mobil: +421 905 206 227


Odborny garant:

Ing. Jozef Dominik, CSc. - redakcia@techpark.sk

 

Redakcia:

Ing. Antónia Soukupová

Mgr. Zuzana Augustínová - augustinova@techpark.sk

Mobil: +421 948 245 249