Tribotechnické listy

 

 

Kontakty

Kontakty

Kontakty

Časopis TriboTechnika vydáva:

Vydavateľstvo Techpark, o. z. 
registrácia vykonaná 22. 10. 2003 pod č. VVS/1–900/90–22538


Redakcia:

TechPark, o. z.
Pltnícka č. 4

010 01 Žilina, 
Slovakia


E–mail: redakcia@techpark.sk
Web: www.tribotechnika.sk

 

Viac informácií

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd