Tribotechnické listy

 

 

Čím se pančují produkty na česko-slovenkém trhu? Vzduchem, vodou i nečistotami.

Počasí nám teprve nedávno ukázalo svůj letní extrém, přesto je nutné již nyní se připravit na jeho druhou stránku - mráz. Na to jak se v zimě vyhnout některým klamavým chladicím kapalinám na českém i slovenském trhu nás opět připraví článek z firmy CLASSIC Oil. Od autora, který nás před rokem obdobně varoval před mýty a matením v oblasti chlazení automobilů.

Jak získat zákazníka
V oblasti provozních kapalin je stejně jako ve většině jiných oblastí tuhé konkurenční prostředí. Výrobci mohou proti sobě bojovat různými způsoby. Od nižší ceny, nápaditějšího obalu nebo reklamy až po sliby, že získáme větší kvalitu při použití jejich produktů. U nemrznoucích směsí ověření kvality obvykle končí u stanovení bodu tuhnutí, výjimečně antikorozní ochrany (chladicí kapaliny). V posledním letech nám však začíná přituhovat, a konkurenční praktiky se stávají nekalými. Bohužel se začínají vyskytovat i producenti, kteří využijí snad všechny možnosti pančování a úspory nákladů, které současná chemie umožňuje. A ve všech případech na tom značně tratí zákazník, který tyto produkty použije, aniž by měl jakékoliv tušení. Pojďme se na jejich možnosti podívat z blízka.

 

ClassiOil - Analýza složení dotčené chladicí kapaliny na plynovém chromatografu
Obr. 1 ClassiOil - Analýza složení dotčené chladicí kapaliny na plynovém chromatografu

 

Nejlépe lze ušetřit vzduchem
Plnění každého produktu do spotřebitelského obalu je zatíženo určitou chybou, kterou je nutno tolerovat. Minimálně deklarované množství uvedené na etiketě je však základním právem zákazníka dle zákona na ochranu spotřebitele. Podplnění může samozřejmě nastat, ale vzhledem k celkovému počtu naplněných obalů musí jít o několik promile, maximálně procento zabalených kusů. Bohužel to není případ jednoho distributora působícího v Čechách i na Slovensku, u jehož tří vzorků, vyrobených v předchozích letech, chybělo vždy okolo 20 ml tekutiny. Pokud to není záměr, musí jít o totální absenci kontroly kvality a obsahu. Ono se to nemusí zdát moc, ale prodávat zákazníkovi u 1 litrového balení 2 % vzduchu je už docela silné sousto. Vždyť kdo by nechtěl 2% slevu? Na 10 000 takto „ošetřených" kusech při průměrné ceně 100 Kč / 1L tak prodejce ušetří neuvěřitelných 20 tis. Kč!

 


ClassicOil - Plnění produktu na lince má omezenou přesnost


Obr. 2. Plnění produktu na lince má omezenou přesnost


Ovlivnění kvality
Ovšem kdo čekal, že u nepravdivé deklarace obsahu nekalé počínání končí, byl by na omylu. Protože lze výrobek naředit vzduchem bez prozrazení jen omezeně, přichází na řadu další tekutina - voda. Ve střední Evropě je mnoho produktů, které jako správný koncentrát chladicí kapaliny nemají maximální 3-4 % vody, ale většinou to pro pozorného čtenáře etikety přiznávají na svém obalu. Někdy sice nepřímo - odlišnou tabulkou ředění, ale i to je legální cesta. Bod tuhnutí po naředění vodou 1:1 tak není -38 °C, ale třeba jen -30 °C. Zkušený zákazník se nenechá napálit a spočte si skutečný poměr výkon/cena. V roce 2015 však bylo dosaženo na českém trhu asi historického rekordu, kdy uvedená nezámrznost -37 °C z etikety jedné slovenské chladicí kapaliny pro 50% roztok byla ve skutečnosti pouhých -30 °C. To je naředění neskutečnými 20 % vody!

 

ClassicOil - Chladicí kapalina s identickou etiketou ve dvou odlišných zbarveních je opravdu rarita


Obr. 3. Chladicí kapalina s identickou etiketou ve dvou odlišných zbarveních je opravdu rarita


Po vodě následuje inhibiční ochrana
Jako další příklad uveďme přípravky jednoho slovanského národa, které stupňují mez, kam až lze zajít při snižování výrobních nákladů. Po chybějícím obsahu a přebytku vody neodpovídá ani slibovaná antikorozní ochrana. Běžně omílané hodnoty reprezentující kvalitu inhibitorů koroze, jako pH a volná alkalita jsou mimo předepsané rozmezí normy VW TL 774. Růžová kapalina G12 je ještě na hraně přesnosti stanovení hodnot, ale oba vzorky zelené i modré kapaliny G11 mají poloviční kapacitu inhibitorů koroze, než deklarují. Když už jsme u toho, proč je jeden produkt zelený a druhý čistě modrý s naprosto stejnou etiketou? Svým způsobem je to jedno, norma TL 774C požaduje výhradně modrozelené zbarvení (takže asi barvy zapomněli při výrobě smísit dohromady). Bezpochyby se takovým podivným barevným hrátkám při koupi chladicí kapaliny rozhodně vyhněte!

ClassiOil - Měření na plynovém chromatografu je plně automatizované

 


Obr. 4. Měření na plynovém chromatografu je plně automatizované


Nečistoty nebo záměrné pančování
V posledních letech bylo u některých produktů možno zaznamenat porušení také toho nejzákladnějšího atributu chladicích kapalin - nemrznoucí složky - etylenglykolu. Nejde o přítomnost glycerinu, který je v určité míře dovolený od roku 2009, ale o jiné nečistoty. V nakoupených vzorcích jsme poprvé narazili nejen na přítomnost diethylenglykolu a triethylenglykolu, ale i na další dvě látky, které nejsou zatím identifikované a zároveň nejsou ani inhibitory koroze. Zdrojem mohou být jak nečistoty při výrobě nemrznoucí složky, tak záměrné přidávání. Druhá varianta je však méně pravděpodobná, neboť tyto látky jsou dražší než samotný glykol. V prvním případě může jít o alkohol, který nebyl v rafinérii dostatečně předestilován, takže jako chemicky nečistý mohl být nabízen k prodeji výrazně levněji. Ať už je to tak nebo onak, dle normy TL 774 jako nemrznoucí přísada do chladicí kapaliny patří pouze čistý ethylenglykol (a případně glycerin nebo propylenglykol). Všechny ostatní složky totiž kromě slabší nezámrznosti mohou ohrožovat to nejzákladnější - antikorozní ochranu a přenos tepla v systému. Nejmarnější na celé informaci je, že pokud s tímto zjištěním zajdete na českou nebo i slovenskou obchodní inspekci, smete celou věc ze stolu. Na podobná laboratorní stanovení nemá prostor, vybavení ani peníze. A protože to neohrožuje zdraví lidu, tak si to musí prý trh vyřešit sám.

 

ClassicOil - logo

Text: Ing. Jan Skolil, Ph.D., 
jskolil@classic-oil.cz
CLASSIC Oil s.r.o., Buštěhrad

Foto: Martina Válková

·
·
·

 

Späť

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd