Tribotechnické listy

 

 

Automobilizmus

 < 1 2 3 4 5 6 7 8 > 

Nový katalóg World Wide Work by MEWA

TriboTechnika 5/2016

Od 1. septembra 2016 je k dispozícii nový katalóg ochranných pracovných prostriedkov MEWA, v ktorom sa spája ilúzia so skutočnosťou - so zdanlivo skutočnými obrázkami, ktoré stavajú svet práce do svetla plného fantázie. Na iluzionistických maľbách na stranách kapitol spolupracoval umelecký tím FreddArt. Na 367 stranách zákazníci nájdu všetko z ochrannej výbavy ako rukavice, topánky a oblečenie, cez softshellové bundy a doplnky až po reflexné výrobky.

Viac informácií

Pre automobilový priemysel poskytuje ISCAR ucelený systém moderných nástrojov

TriboTechnika 4/2016

Neustále sa meniace skutočnosti, ako je nestabilná ceny ropy, náročnejšie právne predpisy na ochranu životného prostredia a vývoj výkonnejších technológií, spôsobujú stále zmeny v  postavení automobilového priemyslu na globálnom trhu. Tieto faktory sú motorom pokračujúcej hospodárskej súťaže medzi výrobcami automobilov a subdodávateľmi originálnych dielov a v dnešnom automobilovom priemysle tak diktujú výrobné trendy.

 

<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy ISCAR

 

Viac informácií

Super sacia sila a praktické zaobchádzanie

TriboTechnika 4/2016

Profesionálne čistenie pomocou čistiacich utierok v systéme viacnásobného použitia

MEWA má už viac ako 100 rokov vedúce postavenie na trhu v segmente opakovane použiteľných čistiacich utierok. Pravidelne sa zlepšuje ich kvalita, ako aj celkový proces starostlivosti. Pri tom je dôležitým kritériom zosúladenie s individuálnymi potrebami v oblasti priemyslu a remesiel.


<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy MEWA

Viac informácií

Výhody MEWA systému - úsporná, ekologická technika prania

TriboTechnika 4/2016

Textilné čistiace utierky sa používajú v najrôznejších odvetviach. V remeselnej sfére a priemysle sa používajú rôzne pomocné prostriedky: oleje, tuky a mazivá. K tomu je potrebné ešte pridať rôzne stupne znečistenia v závislosti od účelu použitia, čo kladie mimoriadne nároky tak na proces prania, ako aj na opätovnú úpravu textílií. Pritom sa využíva voda - na rozdiel od chemického čistenia, kde sa čistí nasucho.

Viac informácií

Glasurit RATIO Truck systém

TriboTechnika 3/2016

K zásadným princípom Glasuritu patrí byť neustále lepším a lepším. V rámci tohto kontinuálneho procesu zlepšovania sa bol prepracovaný aj úspešný Glasurit RATIO Truck systém so svojimi vrchnými lakmi Radu 68. Nový systém teraz zabezpečí lakovanie úžitkových automobilov v novej vrcholnej forme.

Viac informácií

ADDINOL - Vysoce výkonná maziva pro každou aplikaci

TriboTechnika 5/2015

Společnost ADDINOL nabízí maziva pro každou aplikaci. U nás naleznete nejprodávanější maziva a olej pro automobilové i průmyslové aplikace.


<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy ADDINOL

Viac informácií

Chladicí a servisní kapaliny pro automobily

TriboTechnika 4/2015

V poháněcích soustavách vozidel se používá cela řada provozních hmot a materiálů. Hlavní pozornost je zaměřena zejména na paliva a maziva. Ukazuje se ale, že jen malá péče je věnovaná nemrznoucím směsím. Přitom dobrý výhled z vozidla je základním atributem bezpečné jízdy a jednou z nejčastějších příčin problémů s motorem, po potížích s palivem, bývá selhání jeho chlazení.

Viac informácií

Malá podložka, veľký účinok

TriboTechnika 2/2015

Absorpčná podložka MULTITEX od spoločnosti MEWA absorbuje až 3 litre oleja.


Viac informácií

Priemyselné utierky MEWA - ekologické a ekonomické

TriboTechnika 1/2015

Spoločnosť MEWA je v radoch odbornej verejnosti známa ako vedúci európsky dodávateľ služieb v oblasti prenájmu čistiacich textilných utierok, pracovného oblečenia, rohoží na zachytávanie oleja a klasických priemyselných rohoží. Súčasťou poskytovaných služieb je preprava - odvoz a dovoz,  čistenie, oprava a výmenu všetkých prenajatých odevov a pomôcok. Kvalitné služby využívajú renomované spoločnosti ako Siemens, AEG, Bayer, SKF a mnohé ďalšie.


<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy MEWA

Viac informácií

Paliva pro moderní motory

TriboTechnika 1/2015

Paliva pro současné motory a motory v nejbližší budoucnosti bude ovlivňovat velmi významně současná a budoucí legislativa stanovující program úspor CO2 z produkce a použití paliv pro dopravní účely. Cílem programu pro úsporu CO2 je zabudovat větší podíl biopaliv. Současně platí omezení, která definují technické normy pro přímý přídavek biopaliv.

Viac informácií

Späť

Tribotechnika_1_2019

TriboTechnika1_2019 by on Scribd