Tribotechnické listy

 

 

Automobilizmus

 < 1 2 3 4 5 6 7 8 > 

World Wide Work by MEWA: nový katalóg značkových ochranných pracovných prostriedkov

TriboTechnika 6/2014

Ako sa dnes obliekajú remeselníci a odborníci v rôznych oblastiach? Prakticky. A tak bezpečne, ako to ich práca vyžaduje. Rozhodne ale nie jednotvárne. „World Wide Work by MEWA" predstavuje zákazníkom na 350 stranách celú škálu možností. V pondelok 1. septembra vyjde katalóg novej značky MEWA pre oblasť ochranných pracovných prostriedkov. V úplne novom šate predstavuje katalóg ešte viac obľúbených značiek a širší výber pre všetky odvetvia a profesie ako kedykoľvek predtým.

<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy MEWA

Viac informácií

Ochranné rukavice pro zaolejovaná prostředí

TriboTechnika 6/2014

Na trhu je velké množství rukavic pro přesnou práci, ale ne všechny přinášejí dostatečnou ochranu proti pořezání, při bezpečném úchopu a nepropustnosti. Při manipulaci se zamaštěnými nebo znečištěnými díly přicházejí pracovníci do kontaktu například s řeznými kapalinami, které s ohledem na požadavky výroby často obsahují látky s dráždivými účinky.


<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy MAPA Professionel

Viac informácií

Pomoc návrhářům při snižování hmotnosti vozidel

TriboTechnika 6/2014

Od osmdesátých let dvacátého století se návrháři v automobilovém průmyslu snaží snižovat hmotnost automobilů a spotřebu paliva bez negativního dopadu na bezpečnost a charakteristiky jednotlivých prvků. Tato snaha stojí za vývojem lehkých materiálů pro strukturální aplikace ve vozidlech.

Viac informácií

Efektivní a čisté technologie pro ochranu životního prostředí a šetrné zacházení se zdroji

TriboTechnika 6/2014

MEWA zásobuje opakovaně použitelnými textilními výrobky více než 165 000 podniků po celé Evropě a současně poskytuje i kompletní servis. Firma dodává čisticí utěrky, rohože pro zachycování oleje a pracovní oděvy, vyzvedává znečištěné textilie a vyprané a ošetřené je vrací zpět zákazníkovi.

<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy MEWA

Viac informácií

Priemyselné utierky MEWA – ekologické a ekonomické

TriboTechnika 6/2014

Spoločnosť MEWA je v radoch odbornej verejnosti známa ako vedúci európsky dodávateľ služieb v oblati prenájmu čistiacich textilných utierok, pracovného oblečenia rohoží na zachytávanie oleja a klasických priemyselných rohoží. Pod značkou „World Wide Work by MEWA" poskytuje aj ochranné pracovné pomôcky a výrobky pre bezpečnosť práce. Súčasťou poskytovaných služieb je preprava - odvoz a dovoz, čistenie, oprava a výmena všetkých prenajatých prenajatých odevov a pomôcok. Kvalitné služby využívajú renomované spoločnosti ako Siemens, AEG, Bayer, SKF a mnohé ďalšie.

Viac informácií

Kvalita paliv a její předpokládaný vývoj

TriboTechnika 5/2014

V současné době probíhají změny v požadavcích na emise CO2 vozidel a současně jsou stanoveny požadavky na snížení emisí CO2 z dopravy (6 % snížení pro rok 2020). Důsledkem jsou nejen požadavky na technická vylepšení vozidel, ale i změny v požadavcích na technické standardy paliv. Zásadní změny proběhly v roce 2013, pro letošní rok se připravuje novela normy pro motorovou naftu, technické změny proběhnou i v normě pro FAME ČSN EN 14214.

Viac informácií

Keramické materiály v automobilovom priemysle

TriboTechnika 5/2014

Snahou každého automobilového výrobcu je získať si svojho zákazníka. To je hlavný dôvod prečo výrobca venuje značnú pozornosť vývoju a  aplikácií nových materiálov a technológií. Klasicky vyrábané kovové súčiastky už v súčasnosti v mnohých prípadoch nie sú schopné spĺňať požadované prevádzkové nároky. Z tohto dôvodu sa čoraz viac dostávajú do popredia nové konštrukčné materiály, ktoré majú predpoklady spĺňať náročné požiadavky najmä z hľadiska mechanických a tribologických vlastností. Medzi takéto materiály patrí aj konštrukčná keramika na báze Si3N4, SiC a ZrO2.

Viac informácií

Prvý diesel s nanoslide a piestami z ocele pre osobné autá

TriboTechnika 4/2014

 

Inovačnou technikou dáva Mercedes-Benz dieselovej technike pre osobné automobily opäť impulzy, ktoré určujú smer budúcnosti. Priekopník dieselových motorov zo Stuttgartu ako prvý na svete nahrádza hliníkové piesty, bežné v dieselových motoroch pre osobné automobily, za novovyvinutú generáciu high-tech piestov z ocele. V kombinácii s inovatívnou technológiou klznej dráhy piestov NANOSLIDE® prináša výhody ešte nižšej spotreby paliva a ešte nižších emisií CO2.

Viac informácií

Nanočastice Nanoaditívum Envirox pre úsporu PHM a cielenú úpravu povrchu

TriboTechnika 5/2013

Nanoaditívum Envirox je výsledkom výskumu v jednej z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich oblastí a špičkových technológií - nanotechnológie. Niektoré vlastnosti (napr. zvýšené katalytické schopnosti) sa menia 100 - 1 000 násobne, ak použijeme materiál, ktorý má zrno veľkosti nanometrov, tzn. cielene ho zmenšíme na požadovanú veľkosť. Toto je aj prípad aditíva, kde sa spájajú vlastnosti céru * s nanometrovou veľkosťou častíc.

Viac informácií

Nemrznoucí chladicí kapaliny

TriboTechnika 5/2013

Jako nejčastější příčina problémů s motorem se kromě potíží s palivem uvádí selhání jeho chlazení. Přesto se nemrznoucí kapaliny do chladicích systémů vozidel prodávají tak nějak samy a platí to obzvlášť v segmentu čerpacích stanic. Jejich současný vývoj nám přichystal několik záludností a bude proto dobré, něco si o nich povědět.

Viac informácií

Späť

Tribotechnika_1_2019

TriboTechnika1_2019 by on Scribd