Tribotechnické listy

 

 

Automobilizmus

 < 1 2 3 4 5 6 7 8 > 

Prvý diesel s nanoslide a piestami z ocele pre osobné autá

TriboTechnika 4/2014

 

Inovačnou technikou dáva Mercedes-Benz dieselovej technike pre osobné automobily opäť impulzy, ktoré určujú smer budúcnosti. Priekopník dieselových motorov zo Stuttgartu ako prvý na svete nahrádza hliníkové piesty, bežné v dieselových motoroch pre osobné automobily, za novovyvinutú generáciu high-tech piestov z ocele. V kombinácii s inovatívnou technológiou klznej dráhy piestov NANOSLIDE® prináša výhody ešte nižšej spotreby paliva a ešte nižších emisií CO2.

Viac informácií

Nanočastice Nanoaditívum Envirox pre úsporu PHM a cielenú úpravu povrchu

TriboTechnika 5/2013

Nanoaditívum Envirox je výsledkom výskumu v jednej z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich oblastí a špičkových technológií - nanotechnológie. Niektoré vlastnosti (napr. zvýšené katalytické schopnosti) sa menia 100 - 1 000 násobne, ak použijeme materiál, ktorý má zrno veľkosti nanometrov, tzn. cielene ho zmenšíme na požadovanú veľkosť. Toto je aj prípad aditíva, kde sa spájajú vlastnosti céru * s nanometrovou veľkosťou častíc.

Viac informácií

Nemrznoucí chladicí kapaliny

TriboTechnika 5/2013

Jako nejčastější příčina problémů s motorem se kromě potíží s palivem uvádí selhání jeho chlazení. Přesto se nemrznoucí kapaliny do chladicích systémů vozidel prodávají tak nějak samy a platí to obzvlášť v segmentu čerpacích stanic. Jejich současný vývoj nám přichystal několik záludností a bude proto dobré, něco si o nich povědět.

Viac informácií

Motorová paliva a biopaliva

TriboTechnika 4/2013

Z hlediska objemu výroby jakož i z hlediska potenciálních dopadů na životní prostředí jsou nejvýznamnější skupinou rafinérských výrobků motorová paliva. Obsah síry ve všech vyráběných a na trhu nabízených motorových palivech vyhovuje požadavkům na bezsirná paliva, tj. paliva obsahující méně než 10 mg/kg síry.

Viac informácií

Dávajú všetko a berú veľmi málo: 10 rokov dieselových motorov MINI

TriboTechnika 4/2013

Mníchov, jún 2013. Jeden muž, jeden motor a nekonečná séria jubileí: už 120 rokov uplynulo od momentu, keď Rudolf Diesel začal vyvíjať vznetový spaľovací agregát, ktorý čoskoro dostal meno po ňom. Ešte v auguste toho istého roku sa otestoval prototyp. Prvá továreň na dieselové motory vznikla pred 115 rokmi. Motor, ktorý Diesel vynašiel, sa prvýkrát použil v lodiach, pred 110 rokmi. A už je to 90 rokov odvtedy, ako sa rozbehol prvý nákladný automobil s pohonom na naftu. Prvé MINI dostalo dieselový motor pred desiatimi rokmi. Každé zo spomenutých výročí je dostatočným dôvodom na oslavu kvalít naftového agregátu. A na pripomenutie si jeho vynálezcu, ktorý zomrel presne pred 100 rokmi.

Viac informácií

Současný stav paliv

Tribotechnika 6/2012

Rostoucí podíl dopravy na celkovém znečištění životního prostředí vedl od 90-tých let minulého století k vytvoření programů na snižování emisí. Postupně se zpřísňují emisní limity pro regulované emise pro jednotlivé druhy vozidel a současně se zvyšují nároky na paliva. Za prvé se to týká kvality paliv a za druhé je snaha snižovat emise skleníkových plynů, zejména CO2 přídavkem paliv z obnovitelných zdrojů. Současná legislativa stanovuje požadavky na snížení emisí CO2 z použití paliv do roku 2020 o 6 %. Bylo zavedeno sledování „udržitelnosti" použitých biopaliv, což je vyjádření jejich podílu na snížení produkce CO2.

Viac informácií

Problémy s provozem automobilů

TriboTechnika 5/2012

Pro zajištění dlouhodobého provozu automobilů je důležité mít v pořádku pohonou jednotku. Vývoj motorů směřuje k úsporám paliv a zajištění ekologického provozu.  Řada předpisů se průběžně upravuje tak, aby jak paliva, tak oleje zajistily bezporuchový a dlouhodobý provoz. Systém výroby jednotlivých dílů motorů je zaměřen na přesnost jednotivých dílů a vše je ovládáno řídícími elektronickými jednotkami. V případě poruchy jsme plně odkázáni na dobře technicky vybavené servisní služby.

Viac informácií

Jsou zimní kapaliny do ostřikovačů bezpečné?

TriboTechnika 5/2012

Směsi do ostřikovačů, potažmo ty nemrznoucí, jsou co do množství nejprodávanější provozní kapalinou do automobilů, pravděpodobně hned po palivech. Asi proto se do jejich výroby nebo balení pouští každá větší firma, která má dobrý zdroj lihu nebo plnící linku. Předpokládá se, že jejich receptura je prověřená a ze zdravotního hlediska nezávadná. A pokud se v posledních letech zákazníci zaměřují u zimních kapalin do ostřikovačů na nějaký parametr, je to zejména cena, popřípadě deklarace bodu tuhnutí. Takže nám začíná jejich čím dál tím více proměnlivé složení unikat. Někteří výrobci berou zdravotní hledisko jako nezbytnou součást kvality svého produktu, u jiných však nezbývá než zvýšit ostražitost.

Viac informácií

Paliva a biopaliva, možnosti a rizika

TriboTechnika 4/2012

Požadavek na snížení emisí skleníkových plynů o 10 % do roku 2020, který vyplývá z evropské legislativy a je převzat do národního akčního plánu pro využití biomasy nelze naplnit pouhým povinným přídavkem biopaliv první generace do automobilového benzinu a motorové nafty.

Viac informácií

Trendy vo vývoji protikoróznej ochrany dutín karosérii automobilov

TriboTechnika 4/2012

Nechránené kovové povrchy strácajú pôsobením korózie kvalitu získanú často so značným vynaložením práce. S tým je spojené nielen zhoršenie vzhľadu, ale i často  narušenie bezchybného funkčného stavu.

Viac informácií

Späť

Tribotechnika_2_2019

TriboTechnika_2_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd