Myslivna_2018

 

Automobilizmus

 < 1 2 3 4 5 6 7 8 > 

Současný stav paliv

Tribotechnika 6/2012

Rostoucí podíl dopravy na celkovém znečištění životního prostředí vedl od 90-tých let minulého století k vytvoření programů na snižování emisí. Postupně se zpřísňují emisní limity pro regulované emise pro jednotlivé druhy vozidel a současně se zvyšují nároky na paliva. Za prvé se to týká kvality paliv a za druhé je snaha snižovat emise skleníkových plynů, zejména CO2 přídavkem paliv z obnovitelných zdrojů. Současná legislativa stanovuje požadavky na snížení emisí CO2 z použití paliv do roku 2020 o 6 %. Bylo zavedeno sledování „udržitelnosti" použitých biopaliv, což je vyjádření jejich podílu na snížení produkce CO2.

Viac informácií

Problémy s provozem automobilů

TriboTechnika 5/2012

Pro zajištění dlouhodobého provozu automobilů je důležité mít v pořádku pohonou jednotku. Vývoj motorů směřuje k úsporám paliv a zajištění ekologického provozu.  Řada předpisů se průběžně upravuje tak, aby jak paliva, tak oleje zajistily bezporuchový a dlouhodobý provoz. Systém výroby jednotlivých dílů motorů je zaměřen na přesnost jednotivých dílů a vše je ovládáno řídícími elektronickými jednotkami. V případě poruchy jsme plně odkázáni na dobře technicky vybavené servisní služby.

Viac informácií

Jsou zimní kapaliny do ostřikovačů bezpečné?

TriboTechnika 5/2012

Směsi do ostřikovačů, potažmo ty nemrznoucí, jsou co do množství nejprodávanější provozní kapalinou do automobilů, pravděpodobně hned po palivech. Asi proto se do jejich výroby nebo balení pouští každá větší firma, která má dobrý zdroj lihu nebo plnící linku. Předpokládá se, že jejich receptura je prověřená a ze zdravotního hlediska nezávadná. A pokud se v posledních letech zákazníci zaměřují u zimních kapalin do ostřikovačů na nějaký parametr, je to zejména cena, popřípadě deklarace bodu tuhnutí. Takže nám začíná jejich čím dál tím více proměnlivé složení unikat. Někteří výrobci berou zdravotní hledisko jako nezbytnou součást kvality svého produktu, u jiných však nezbývá než zvýšit ostražitost.

Viac informácií

Paliva a biopaliva, možnosti a rizika

TriboTechnika 4/2012

Požadavek na snížení emisí skleníkových plynů o 10 % do roku 2020, který vyplývá z evropské legislativy a je převzat do národního akčního plánu pro využití biomasy nelze naplnit pouhým povinným přídavkem biopaliv první generace do automobilového benzinu a motorové nafty.

Viac informácií

Trendy vo vývoji protikoróznej ochrany dutín karosérii automobilov

TriboTechnika 4/2012

Nechránené kovové povrchy strácajú pôsobením korózie kvalitu získanú často so značným vynaložením práce. S tým je spojené nielen zhoršenie vzhľadu, ale i často  narušenie bezchybného funkčného stavu.

Viac informácií

Nová generácia benzínových motorov

TriboTechnika 4/2012

Opel zásadne obnovuje svoju ponuku motorov. Väčšinu aktuálneho portfólia nahradia tri úplne nové konštrukčné rady benzínových a naftových motorov. Cieľom týchto zmien je dosiahnuť pozíciu lídra nielen v oblasti spotreby paliva a emisií, ale aj v oblasti merného krútiaceho momentu a redukcie hlučnosti.

Viac informácií

Čistota motorové nafty

TriboTechnika 3/2012

Moderní naftové motory jsou vybaveny moderními vstřikovacími systémy (např. Common Rail), ve kterých může být palivo stlačováno až na tlak 2500 bar.  Zároveň se snižují tolerance ve vstřikovacích systémech. Z toho vyplývá, že požadavky na čistotu motorové nafty se radikálně zpřísňují.

Viac informácií

Mazání velkých vznětových motorů rallyových trucků Tatra

TriboTechnika 3/2012

Již od dob, kdy automobily byly ještě v plenkách, je zavedenou praxí prověřovat konstrukční opatření na automobilech v nejnáročnějších podmínkách. Když to bylo možné, inovovaná automobilní technika se nasazovala  na různé druhy závodů. Konstrukční opatření, která přežila zkoušku v náročných podmínkách, sloužila jako předloha pro zavedení do sériové výroby. Toto platí do dneška v ještě větší míře. Kolotoč konkurence běží stále rychleji a třeba zkoušet stále v náročnějších podmínkách avšak  za kratší dobu.

Viac informácií

Aditiva v motorových olejích

TriboTechnika 3/2012

Nedostatky potřebných vlastností základových olejů doplňují přísady, které dodávají motorovým olejům špičkové vlastnosti. Z těchto důvodů nositelem kvalitativního rozlišení motorových olejů jsou druhy a množství zušlechťujících přísad obsažených v hotovém výrobku. Tyto přísady označujeme jako aditiva.

Viac informácií

Motorová paliva - současnost z pohledu kvality a provozních problémů

TriboTechnika 2/2012

Motorová paliva můžeme zcela jistě zařadit mezi několik velice významných prvků, které podstatnou měrou ovlivňují provoz motorového vozidla, a to nejen z pohledu spolehlivosti a životnosti. Třebaže se výrobci motorových vozidel v poslední době doslova předhánějí  v nabídce automobilů využívajících tzv. alternativních paliv, jsou a také ještě po určitý čas patrně budou v našich podmínkách nejpoužívanějšími palivy automobilový benzin a motorová nafta.

Viac informácií

Späť

Tribotechnika_5_2018

TriboTechnika_5_2018 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd