Tribotechnické listy

 

 

Automobilizmus

 < 1 2 3 4 5 6 7 8

Voľba oleja pre vaše auto

Tribotechnika 1/2008

 

Vozový park na Slovensku prešiel v posledných rokoch výraznou obnovou. Silnejúca koruna významne oslabila dovoz ojazdených áut starších ročníkov. Slovenskému motoristovi i dopravcovi sa vytvorili podmienky na nákup nových alebo málo jazdených áut. Vyššia kúpyschopnosť bežných motoristov, ponuka modernejších cenovo dostupných automobilov vytláča z prevádzky strašie Škodovky, Avie, Liazky i Tatry niekdajšej československej výroby a značiek krajín RVHP. To v nemalej miere ovplyvňuje aj spotrebu a typy automobilových olejov používaných pri údržbe a výmenách olejových náplní motorových vozidiel jazdiacich v súčasnosti na slovenských cestách.

Viac informácií

Pneumatika s nízkym valivým odporom

Tribotechnika 1/2008

Inovácie, ktoré prináša výskum a vývoj pomáhajú vytvárať trvale udržateľnú budúcnosť. Jedným z prebiehajúcich výskumných a vývojových projektov je vývoj pneumatiky s veľmi nízkym valivým odporom z ekologických zdrojov.

Viac informácií

Vývoj pneumatiky s nízkym valivým odporom

Tribotechnika 1/2008

Inovácie, ktoré prináša výskum a vývoj pomáhajú vytvárať trvale udržateľnú budúcnosť. Jedným z prebiehajúcich výskumných a vývojových projektov je vývoj pneumatiky s veľmi nízkym valivým odporom z ekologických zdrojov.

Viac informácií

Tribotechnické listy

Ďalšie tituly

V súčasnosti vystupuje do popredia význam organizovanej tribotechniky a mazacích služieb. To bol dôvod prečo sa Ing. Jozef Stopka, významný odborník v tribotechnike, zakladateľ a predseda Slovenskej spoločnosti pre tribológiu a tribotechniku rozhodol svoje 46-ročné skúsenosti z teórie a praxe tribotechniky sústrediť do celistvého zborníku informácií s názvom Tribotechnické listy. Publikácia ponúka nielen kvalifikovaný prehľad o kompletnej škále mazacích prostriedkov a zariadení, ale aj praktické pracovné postupy a skúsenosti z konštrukcie strojov, strojárskej technológie, výroby, diagnostiky strojov, aplikácie mazacích prostriedkov a pod.
Kniha ma 154 strán, formát B5, je plnofarebná a obsahuje 34 kapitol.
Objednávky zasielajte na: marketing@techpark.sk

>>> Ukážka dvoch kapitol publikácie Tribotechnické listy

Viac informácií

Späť

Tribotechnika_1_2019

TriboTechnika1_2019 by on Scribd