Tribotechnické listy

 

 

Diagnostika a údržba

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >  Posledná

Česká tribotechnika potvrzuje svou profesionalitu i na mezinárodní úrovni

TriboTechnika 5/2017

Ing. Jan Novák ze společnosti Kleentek, spol. s r.o., získal v květnu 2017 jako vůbec první zástupce ČR mezinárodní certifikaci Certified Lubrication Specialist (CLS), dokládající vysokou úroveň odborných znalostí v oboru mazání a maziv, udělovanou Společností tribologů a inženýrů mazání (STLE) a je tak jako jediný držitel této vysoce prestižní certifikace v ČR oprávněn používat titul CLS. Stal se tak jedním z úzkého okruhu těchto specialistů v regionu Evropy. Kromě ČR působí většina evropských certifikovaných CLS expertů v Německu, tři ve Španělsku, dva v Nizozemsku, po jednom pak v Anglii, Itálii, Belgii, Norsku, Polsku, řada evropských zemí vlastní CLS certifikované specialisty vůbec nemá a to např. ani Slovensko, Maďarsko, Švýcarsko, Švédsko či Rusko.

Viac informácií

Rohož (90x60 cm) s nasávacím jadrom zachytí až 3 litre oleja

TriboTechnika 1/2017

Spoľahlivé riešenie, ako pri opravárenských a údržbových prácach ochrániť ľubovoľne veľké plochy pred znečistením a kvapalinami obsahujúcimi nebezpečné látky, je rohož na zachytávanie  oleja MULTITEX® od firmy MEWA. Aj chúlostivé plochy a zariadenia zostanú vďaka tejto rohoži s rozmermi 60 krát 90 centimetrov chránené. Vďaka svojej ohybnosti sa „vanička" na zachytávanie oleja v tvare utierky dostane aj do veľmi úzkych priestorov a dá sa uchopiť zo všetkých strán. Ak treba podložiť väčšie plochy,  položí sa jednoducho viac absorpčných rohoží vedľa seba.

Viac informácií

Moderné výdajné systémy podporujú vyššiu produktivitu

TriboTechnika 5/2017

Už viac ako 20 rokov priemyselné výdajné automaty poskytujú efektívne prostriedky na skladovanie a vydávanie potrebného náradia. Kým USA bola prvá krajina, ktorá zaviedla tieto praktické a užitočné systémy, v posledných 2 desaťročiach sa ich použitie stalo štandardom a rozšírilo sa do celého globálneho priemyslu. Odhaduje sa, že v súčasnosti existuje v priemyselných prevádzkach viac ako 10 tisíc takýchto výdajných automatov.

Viac informácií

Řešení poruch mazacích systémů strojů způsobené znečištěným olejem

TriboTechnika 5/2017

Jednou z hlavních příčin poruch a havárií zařízení s olejovou náplní jsou mechanické nečistoty obsažené v oleji. Dlouhodobým zkoumáním bylo zjištěno, že až 70% nečistot má velikost nižší než 1 mikrometr (obr.č.1). Tyto částice pod 1 mikrometr se nazývají tzv. „měkké kaly“, které se hodnotí pomocí MPC analýzy.

Viac informácií

Servis čistiacich utierok MEWA sa oplatí aj pre dielne s tromi zamestnancami

TriboTechnika 2/2017

Spoločnosť MEWA,  líder na  trhu pre kompletný servis čistiacich utierok, zastrešuje svojou starostlivosťou automobilové dielne. Veronika Lipovská, konateľka spoločnosti MEWA Textil-Service SR s. r. o., je presvedčená o rentabilite kompletného servisu aj pre firmy s menej ako tromi zamestnancami.

Viac informácií

Bezpečnosť na pracovnom mieste môže zachrániť život

TriboTechnika 4/2017

Na celom svete riskujú milióny ľudí svoje zdravie pri práci. Podľa odhadov medzinárodnej robotníckej organizácie International Labour Organisation (ILO) zomiera denne 6 000 ľudí pri pracovných nehodách alebo ochoreniach. S cieľom upozorniť na túto tému uviedla ILO do života „Svetový deň pre bezpečnosť a zdravie na pracovnom mieste". Dňa 28. apríla 2017 sa tento akčný deň konal už 15-tykrát.

Viac informácií

Analýzy olejů - cesta k efektivitě

TriboTechnika 4/2017

Analýza oleje jako nástroj proaktivní údržby

Neplánované opravy a odstávky výrobních strojů a velké zásoby náhradních dílů způsobují pokles produkce a vzrůst nákladů. Proaktivní („vstřícná“) údržba je taková, při které se na vznik poruch nečeká, ale je snaha jim aktivně předcházet. Tento způsob údržby ovlivňuje výrazně spolehlivost provozu.

Viac informácií

HENNLICH CEMA-TECH ...všetko pre priemyselné mazanie

TriboTechnika 3/2017

S mazaním strojov, prečerpávaním mazív, dávkovaním mazív, aplikáciou maziva na plochy, ale aj s drobnou mazacou technikou prichádza do styku drvivá väčšina priemyselných firiem. Jednou z najvýznamnejších spoločností v ČR a SR, pôsobiacich v tomto odbore je divízia CEMA-TECH firmy HENNLICH.
Pozvánka na MSV NItra 2017:
Systémy i jednotlivé komponenty mazacej techniky firma predstaví na tohtoročnom MSV v Nitre, ktorý sa koná od 23. do 26.5. 2017. Expozíciu divízie CEMA-TECH nájdete v pavilóne M1 na spoločnom stánku firmy HENNLICH.

 

Viac informácií

Vodou riediteľné chladiace kvapaliny bez obsahu amínov- lepšia ochrana pracovníkov pri rovnakej úrovni úrovni výkonnosti

TriboTechnika 4/2017

Amíny sú dôležitou zložkou veľa vodou riediteľných chladiacich kvapalín. V vzájomnom pôsobení s kyselinou boritou a ostatnými zložkami chladiacich kvapalín , sú okrem iného zodpovedné za protikoróznu ochranu, bakteriologickú odolnosť, ako aj regulovanie pH-hodnoty v rozmedzí 9.0 - 9.3 vo vodných roztokoch. Avšak, nitroamíny môžu byť generované, ak sa používajú takéto produkty pri aplikácií chladiacich kvapalín, mnohé sa jasne ukázali ako karcinogénne pri skúškach na pokusných zvieratách.

Viac informácií

Komplexní možnosti čištění olejů metodou KLEENTEK

TriboTechnika 4/2017

Automobilový průmysl roste a tím rostou i nároky na subdodavatelské firmy. Jistota dodávek je u nich vykupována trvalým tlakem na vysokou kvalitu výroby, při snižování cen výrobku. Konkurenční prostředí je v tomto odvětví velmi silné. Mnoho firem se proto snaží přidávat k výrobkům vyšší přidanou hodnotu, tedy dodávat již finální podskupiny, přímo na montážní linky automobilek. To vyvolává samozřejmě velký tlak na rozšiřování používaných technologií a s nimi i na používaná maziva.

Viac informácií

Najsilnejšia čistiaca utierka na trhu

aaa MEWA - priemyselne_utierky

aaa

Online Tribotechnika 3 -2017

TriboTechnika_5_2017 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd