Tribotechnické listy

 

 

Diagnostika a údržba

Prvá  < 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 > 

Preventívna údržba a filtre

Tribotechnika 2/2008

TriboTechnika 2/2008
Pred desiatimi rokmi som sa začal špecializovať na filtračné produkty pre priemyselné aplikácie vo Východnej Európe a v Severnej Amerike. Pri mojich návštevách som veľakrát hovoril s mnohými pracovníkmi o novovyvinutých technológiách v oblasti filtrácie - špeciálne vyvinuté filtračné médiá, by-pass filtrácia, betaratio, max. kapacita zanesenia filtračnej vložky atď. Boli to hlavné témy, o ktorých sme diskutovali.

Viac informácií

Zeta potenciál ako indikátor povrchových vlastností

Tribotechnika 2/2008

Bez ohľadu na technologickú aplikáciu, biológiu alebo medicínu, si úspešný výsledok vývoja nových materiálov žiada detailné znalosti ich povrchových vlastností. Chémia povrchov sa veľmi často zaoberá stanovením vhodnosti produktov k určitej aplikácii a práve vhodná úprava je kľúčom pre nastavenie vlastností povrchu, ktoré...

Viac informácií

XRF spektroskopie v analýze paliv a maziv

Tribotechnika 2/2008

TriboTechnika 2/2008
Vlastnosti Rentgenova záření jsou základem rentgenové fluorescenční spektrometrie - XRF (x-ray fluorescence), která slouží ke kvalitativní i kvantitativní prvkové analýze různých typů materiálů. Tuto metodu lze využít pro analýzu jak pevných vzorků (kompaktních, práškových, tenkých vrstev), tak i kapalných (olejů, maziv, roztoků). Výhodou rentgenfluorescenční spektrometrie je snadná a rychlá příprava vzorků a nedestruktivnost metody. Limity detekce jsou od jednotek ppm až po 100 %.

Viac informácií

Prodlužování živnosti olejových náplní hydraulických systémů pomocí mikrofiltrace KLEENOIL

Tribotechnika 2/2008

Moderní filtrační zařízení jsou koncipována pro velice šetrné a efektivní vyčištění maziv a hydraulických olejů. Údržba agregátu a olejů pomocí těchto zařízení přináší vysoké snížení opotřebení systému a výpadků. Proces stárnutí probíhající v kapalinách se významně prodlužuje, jelikož mikrofiltrací se odstraňují z oleje mechanické nečistoty a voda.

Viac informácií

Analýza oleje – prostředek pro sledování stavu strojů

Tribotechnika 1/2008

Analýzy olejů už v současnosti neslouží především k vyhodnocení stavu samotného oleje a rozhodnutí o jeho dalším osudu (výměna, přečištění, doplnění novým olejem), ale stále více jsou výsledky analýz olejů využívány ke zjišťování stavu strojů, ze kterých byly vzorky olejů odebrány. Z výsledků analýzy oleje lze dnes rychle, kvalifikovaně a levně detekovat vznikající poruchy stroje v jejich velmi raném stádiu a tak zabránit haváriím a poškození velkého rozsahu. Proaktivní údržba využívající diagnostiku slouží k cíleným zásahům a tak umožňuje dosáhnout významných úspor v nákladech na náhradní díly a především v omezení prostojů strojů.Stav vlastního analyzovaného oleje ale zůstává také v centru pozornosti tribotechnické diagnostiky, protože stav oleje pochopitelně ovlivňuje stav stroje.

Viac informácií

Analýza oleje – prostředek pro sledování stavu strojů

Tribotechnika 1/2008

Analýzy olejů už v současnosti neslouží především k vyhodnocení stavu samotného oleje a rozhodnutí o jeho dalším osudu (výměna, přečištění, doplnění novým olejem), ale stále více jsou výsledky analýz olejů využívány ke zjišťování stavu strojů, ze kterých byly vzorky olejů odebrány. Z výsledků analýzy oleje lze dnes rychle, kvalifikovaně a levně detekovat vznikající poruchy stroje v jejich velmi raném stádiu a tak zabránit haváriím a poškození velkého rozsahu. Proaktivní údržba využívající diagnostiku slouží k cíleným zásahům a tak umožňuje dosáhnout významných úspor v nákladech na náhradní díly a především v omezení prostojů strojů.Stav vlastního analyzovaného oleje ale zůstává také v centru pozornosti tribotechnické diagnostiky, protože stav oleje pochopitelně ovlivňuje stav stroje.

Viac informácií

Servis olejů – významný nástroj pro snížení nákladů

Tribotechnika 1/2008

Stejně jako v jiných oblastech, tak i tam, kde se používají v provozu průmyslové oleje (hydraulické, převodové, turbínové, řezné oleje, emulze, apod.) se v posledních letech klade velký důraz nejen na používání kvalitních olejů, z hlediska jejich vlastností, ale zároveň i na sledování jejich kvality v průběhu používání za účelem optimálního nastavení systému výměny těchto olejových náplní.

Viac informácií

Tribotechnická diagnostika oleja

Tribotechnika 1/2008

V dnešnej dobe sa opäť dostáva do popredia starostlivosť o strojné zariadenia a ich olejové systémy. Pre dlhodobú a spoľahlivú prevádzku je veľmi dôležité uprednostňovať prevenciu pred odstraňovaním poruchovosti zariadenia. Preto už častejšie počuť výrazy , triibotechnika, preventívna údržba, tribotechnická diagnostika, ....

Viac informácií

Tribotechnika a globálne riziká

Tribotechnika 1/2008

Význam tribotechniky rastie v kľúčových odvetviach ekonomík a v globálnej logistike. Na fyzickej úrovni ide síce primárne o mazanie, ak ale rozšírime pochopenie aj o skryté ekonomické a ekologické súvislosti, získame v tribológii manažérsky nástroj, ktorým môžeme riadiť a minimalizovať riziká v týchto oblastiach.

Viac informácií

Kleentek – péče o průmyslové oleje na klíč

Tribotechnika 1/2008

Přístroje Kleentek využívají firmy pro odstraňování znečištění z olejových systémů strojů a zařízení.
Základní skupinu tvoří přístroje pracující na principu elektrostatického jímání nečistot (ELC).

Viac informácií

Späť

Tribotechnika_2_2019

TriboTechnika_2_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd