Tribotechnické listy

 

 

Diagnostika a údržba

Prvá  < 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 > 

Servis olejů – významný nástroj pro snížení nákladů

Tribotechnika 1/2008

Stejně jako v jiných oblastech, tak i tam, kde se používají v provozu průmyslové oleje (hydraulické, převodové, turbínové, řezné oleje, emulze, apod.) se v posledních letech klade velký důraz nejen na používání kvalitních olejů, z hlediska jejich vlastností, ale zároveň i na sledování jejich kvality v průběhu používání za účelem optimálního nastavení systému výměny těchto olejových náplní.

Viac informácií

Tribotechnická diagnostika oleja

Tribotechnika 1/2008

V dnešnej dobe sa opäť dostáva do popredia starostlivosť o strojné zariadenia a ich olejové systémy. Pre dlhodobú a spoľahlivú prevádzku je veľmi dôležité uprednostňovať prevenciu pred odstraňovaním poruchovosti zariadenia. Preto už častejšie počuť výrazy , triibotechnika, preventívna údržba, tribotechnická diagnostika, ....

Viac informácií

Tribotechnika a globálne riziká

Tribotechnika 1/2008

Význam tribotechniky rastie v kľúčových odvetviach ekonomík a v globálnej logistike. Na fyzickej úrovni ide síce primárne o mazanie, ak ale rozšírime pochopenie aj o skryté ekonomické a ekologické súvislosti, získame v tribológii manažérsky nástroj, ktorým môžeme riadiť a minimalizovať riziká v týchto oblastiach.

Viac informácií

Kleentek – péče o průmyslové oleje na klíč

Tribotechnika 1/2008

Přístroje Kleentek využívají firmy pro odstraňování znečištění z olejových systémů strojů a zařízení.
Základní skupinu tvoří přístroje pracující na principu elektrostatického jímání nečistot (ELC).

Viac informácií

Kvantitativní chemometrická analýza paliv a biopaliv

Tribotechnika 1/2008

Automobilových paliv se jen v České republice prodá za rok asi
6 miliard litrů, jedná se v přepočtu na finanční obrat o přibližně 150 miliard Kč ročně (asi 5 miliard EUR). Pro celou Evropskou unii se pak dokonce jedná o množství 400 miliard litrů (asi 500 miliard EUR).

Viac informácií

Tribotechnické listy

Ďalšie tituly

V súčasnosti vystupuje do popredia význam organizovanej tribotechniky a mazacích služieb. To bol dôvod prečo sa Ing. Jozef Stopka, významný odborník v tribotechnike, zakladateľ a predseda Slovenskej spoločnosti pre tribológiu a tribotechniku rozhodol svoje 46-ročné skúsenosti z teórie a praxe tribotechniky sústrediť do celistvého zborníku informácií s názvom Tribotechnické listy. Publikácia ponúka nielen kvalifikovaný prehľad o kompletnej škále mazacích prostriedkov a zariadení, ale aj praktické pracovné postupy a skúsenosti z konštrukcie strojov, strojárskej technológie, výroby, diagnostiky strojov, aplikácie mazacích prostriedkov a pod.
Kniha ma 154 strán, formát B5, je plnofarebná a obsahuje 34 kapitol.
Objednávky zasielajte na: marketing@techpark.sk

>>> Ukážka dvoch kapitol publikácie Tribotechnické listy

Viac informácií

Späť

Tribotechnika_1_2019

TriboTechnika1_2019 by on Scribd