Tribotechnické listy

 

 

Diagnostika a údržba

Prvá  < 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Kvantitativní chemometrická analýza paliv a biopaliv

Tribotechnika 1/2008

Automobilových paliv se jen v České republice prodá za rok asi
6 miliard litrů, jedná se v přepočtu na finanční obrat o přibližně 150 miliard Kč ročně (asi 5 miliard EUR). Pro celou Evropskou unii se pak dokonce jedná o množství 400 miliard litrů (asi 500 miliard EUR).

Viac informácií

Tribotechnické listy

Ďalšie tituly

V súčasnosti vystupuje do popredia význam organizovanej tribotechniky a mazacích služieb. To bol dôvod prečo sa Ing. Jozef Stopka, významný odborník v tribotechnike, zakladateľ a predseda Slovenskej spoločnosti pre tribológiu a tribotechniku rozhodol svoje tamer 50-ročné skúsenosti z teórie a praxe tribotechniky sústrediť do troch celistvých zborníkov informácií s názvom Tribotechnické listy, Tribotechnické listy 2 a Tribotechnické listy 3. Publikácie ponúkajú nielen kvalifikovaný prehľad o kompletnej škále mazacích prostriedkov a zariadení, ale aj praktické pracovné postupy a skúsenosti z konštrukcie strojov, strojárskej technológie, výroby, diagnostiky strojov, aplikácie mazacích prostriedkov a pod.

Knihy si  môžete objednať na adrese: Jozef Stopka - Tribex

Viac informácií

Späť

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd