Tribotechnické listy

 

 

Diagnostika a údržba

 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >  Posledná

Ferografie jako účinná metoda technické diagnostiky leteckých turbínových motorů - 2. část

TriboTechnika 2/2016

V úvodním článku byla představena ferografie jako interdisciplinární vědní odvětví, popisující pevné částice, cirkulující s mazivem, a to v závislosti na charakteru jejich sedimentace v silném magnetickém poli se strmým gradientem. Analytická ferografie (A-Ferr) je schopna identifikace částic nalezených na ferogramech a jejich přiřazení konkrétnímu mechanizmu opotřebení stroje.

Viac informácií

DIAGO 2016

TriboTechnika 2/2016

Mezinárodní vědecka konference DIAGO® 2016 s podtitulem „Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení", konaná 2. - 3. února 2016 v Luhačovicích, je již minulostí a při troše skromnosti můžeme říci, že byla úspěšnou. K hodnocení nás opravňuje jak vysoká účast 170 osob, včetně významného zastoupení kolegů z Polska a Slovenska, tak ohlasy samotných účastníků po skončení.

Viac informácií

Olejové systémy zbavené usazenin

TriboTechnika 2/2016

Použitím filtrů off-line CJC se množství usazenin na povrchu kovů částí strojního zařízení výrazně sníží. Lze to vysvětlit rovnovážným chováním adsorpce. Existuje rovnováha mezi dvěma fázemi, to je kapalina (olej) a úsada na povrchu.

Viac informácií

MEWA BIO-Circle vždy pripravený na prevádzku

TriboTechnika 1/2016

Ekologické čistenie súčiastok so všetkými servisnými výhodami


Skrutky od oleja, zašpinené náradie, mastné kovové súčiastky: vo výrobe a pri údržbe sa musia neustále čistiť výrobné diely. Najčistejším riešením je umývací stôl s biologickým čistiacim prostriedkom. Takto sa odstránia oleje a mazivá, chráni sa ale pokožka a životné prostredie. Aby bol čistič súčiastok vždy pripravený na prevádzku, je súčasťou servisu zariadenia MEWA Bio-Circle pravidelná údržba.

Viac informácií

Ferografie jako účinná metoda technické diagnostiky leteckých turbínových motorů - 1. část

TriboTechnika 1/2016

Ferografie je velmi mladým interdisciplinárním vědním odvětvím, popisujícím pevné částice, cirkulující s mazivem, a to v závislosti na charakteru jejich sedimentace v silném magnetickém poli se strmým gradientem. Souhrnně - ferografie je jednak metodou separace feromagnetických (a částečně i jiných) částic od maziva, v němž jsou obsaženy, jednak - ferografie je především metodou popisu těchto zachycených částic opotřebení, a to v souvislosti s jejich přiřazením jednomu či více mechanizmům opotřebení třecích dvojic. Původ názvu ferografie je v latinském výrazu pro železo - ferrum.

Viac informácií

Pomník mistra Jana Husa - pozoruhodná technická památka

TriboTechnika 6/2015

Věřím, může Vám být divné, že v publikaci zabývající se tribologickou tématikou je prezentována rekonstrukce pomníku mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí v Praze, ale nechte se překvapit, co má tato rekonstrukce společného s mazáním. Na úvod jsem považoval za nutné dát prostor vedoucímu restaurátorského týmu akademickému sochaři Andreji Šumberovi. Některé informace související s tématem mazání jsou podány již v průběhu článku, avšak v jeho závěru bude shrnuto vše podstatné.

Viac informácií

Měření kontinuální Stribeckovy křivky pomocí tribometru typu pin-on-disk

TriboTechnika 6/2015

Když se provede promazání za účelem snížení opotřebení/tření pohyblivých ploch, kontakt ploch na rozhraní může přecházet mezi několika režimy mazání, jako je mezné, smíšené a hydrodynamické mazání. Důležitou roli v procesu hraje tloušťka filmu kapaliny, kterou určuje zejména viskozita kapaliny, zatížení působící na rozhraní a relativní rychlost pohybu mezi oběma plochami. Jak režimy mazání reagují na tření, udává tzv. Stribeckova křivka.

 

Viac informácií

C.C.JENSEN – DENMARK svou filtrační technologií CJC OFF-LINE na vedoucí pozici obtokové filtrace

TriboTechnika 6/2015

Hlavním důvodem špičkové kvality jsou vysokoúčinné filtrační vložky - filtry s trojí funkcí, které C.C.JENSEN  vyvinul  pro  OFF-LINE filtrační jednotky hloubkové,  vysoce jemné obtokové  filtrace. Pro bližší porozumnění konceptu  filtrů a jejich vysoké trojité účinnosti bude nutné přiblížit si funkční rozdíl mezi IN-LINE (plno průtočnými) a OFF-LINE (obtokovými)  filtry.


<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy SKALDA

Viac informácií

Online monitoring vibrací převodovky lanové dráhy pomocí FAG Smartcheck

TriboTechnika 6/2015


Využití technické diagnostiky v rámci prediktivní údržby není čistě jen doménou výrobních podniků, ale aplikuje se všude tam, kde strojní zařízení má kritický význam především v oblasti bezpečnosti provozu. Jedním z takovýchto příkladů může být pohon lanové dráhy, která má přepravní kapacitu 900 osob/hod. V případě poruchy pohonu může zůstat „viset" až 164 lidí ve vzduchu. Proto je znalost aktuálního objektivního stavu převodovky velice přínosná a z hlediska bezpečnosti i nepostradatelná.

Viac informácií

Mísitelnost chladicích kapalin

TriboTechnika 6/2015

Otázky na mísitelnost chladicích kapalin jsou běžným informačním požadavkem trhu. Pokud uživatel doplňuje z nějakých důvodů jiný typ kapaliny (modrá za růžovou či naopak), nouzově na dolití nebo nemůže použít originál, dá se to pochopit. Nelze z toho ale v žádném případě vyvozovat, že když je něco mísitelné, je to i kvalitativně srovnatelné.

Viac informácií

Späť

Tribotechnika_3_2018


TriboTechnika_3_2018 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd