Základy tribotechniky a tribodiagnostiky

 

 

Diagnostika a údržba

 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >  Posledná

Super sacia sila a praktické zaobchádzanie

TriboTechnika 4/2016

Profesionálne čistenie pomocou čistiacich utierok v systéme viacnásobného použitia

MEWA má už viac ako 100 rokov vedúce postavenie na trhu v segmente opakovane použiteľných čistiacich utierok. Pravidelne sa zlepšuje ich kvalita, ako aj celkový proces starostlivosti. Pri tom je dôležitým kritériom zosúladenie s individuálnymi potrebami v oblasti priemyslu a remesiel.


<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy MEWA

Viac informácií

Výhody MEWA systému - úsporná, ekologická technika prania

TriboTechnika 4/2016

Textilné čistiace utierky sa používajú v najrôznejších odvetviach. V remeselnej sfére a priemysle sa používajú rôzne pomocné prostriedky: oleje, tuky a mazivá. K tomu je potrebné ešte pridať rôzne stupne znečistenia v závislosti od účelu použitia, čo kladie mimoriadne nároky tak na proces prania, ako aj na opätovnú úpravu textílií. Pritom sa využíva voda - na rozdiel od chemického čistenia, kde sa čistí nasucho.

Viac informácií

Praktické a čisté skladovanie olejov

TriboTechnika 4/2016

Menšie nezávislé dielne majú často problém s tým, že musia držať zásoby rozličných špeciálnych olejov, avšak majú len málo miesta na ich skladovanie. Riešením je skriňa na oleje, ktorú ponúka LIQUI MOLY. S ňou je možné bezpečné a čisté uloženie a používanie až dvanástich rozličných druhov oleja.

Viac informácií

Výměna hydraulických olejů v praxi

TriboTechnika 3/2016

Výměny hydraulických olejů představují odjakživa součást údržby hydraulických strojů. Ve většině případů je výměna spojena s předpisem nebo doporučením výrobce (dodavatele) stroje. Pomáhají ale tyto výměny stroji? Udržují ho v bezporuchovém režimu?


<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy KLEENTEK a INTRIBO

Viac informácií

Jak vybrat správné plastické mazivo pro stroje pracující za extrémních podmínek?

TriboTechnika 3/2016

Automatizovaná výroba s sebou přináší zvláštní nároky na velmi pečlivou údržbu drahých robotických strojů. Pro dosažení maximálního výkonu ve výrobním procesu jsou vyvíjena i speciální plastická maziva značky Mobil SHC. Jedná se o nejvyšší řadu syntetických plastických maziv určených pro namáhané stroje vystavené extrémním teplotním podmínkám.

Viac informácií

Dobré se stává ještě lepším …

TriboTechnika 3/2016

Osvědčený agregát pro servis oleje UMPC byl nyní rozšířen o několik dalších funkcí.


Viac informácií

Interpretácia výsledkov z analýzy mazacích olejov

TriboTechnika 3/2016

Častou a dôležitou požiadavkou pri realizácií správneho mazania strojov, organizovanej tribotechniky je to, že na základe výsledkov z kontroly kvalitatívnych ukazovateľov  mazacích olejov z laboratória a získaných údajov z prevádzky strojov treba vypracovať odborný posudok. Je to úloha veľmi náročná a vyžaduje si teoretické a aj praktické skúsenosti súvisiace s realizáciou tribotechnickej diagnostiky v praxi.

Viac informácií

Ponuka služieb skupiny MEWA v oblasti čistiacich utierok

TriboTechnika 2/2016

Rozhovor s Veronikou Lipovskou, konateľkou spoločnosti MEWA Textil-Service SR s.r.o.:

1.  Mohli by ste nám bližšie opísať produktové portfólio a služby spoločnosti MEWA?
MEWA ponúka podnikom z každého odvetvia profesionálny textilný manažment: rôzne pracovné a ochranné odevy, textilné opätovne použiteľné čistiace utierky, klasické rohože a rohože na zachytávanie oleja, a to v modernom, ekologickom systéme poskytovania služieb. Naše textilné utierky sú vhodné na čistenie náradia, strojov a vybavení dielne. MEWA ako vedúca spoločnosť na svetovom trhu v oblasti poskytovania kompletných služieb, pokiaľ ide o čistiace utierky, zásobuje napríklad v automobilovom odvetví desiatky tisícov dielní v celej Európe. V Nemecku sa pritom v každej druhej spoločnosti z 38 000 nemeckých spoločností pôsobiacich v automobilovom odvetví používajú utierky spoločnosti MEWA (Zdroj: Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe e. V.).

 

<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy MEWA


Viac informácií

Ferografie jako účinná metoda technické diagnostiky leteckých turbínových motorů - 2. část

TriboTechnika 2/2016

V úvodním článku byla představena ferografie jako interdisciplinární vědní odvětví, popisující pevné částice, cirkulující s mazivem, a to v závislosti na charakteru jejich sedimentace v silném magnetickém poli se strmým gradientem. Analytická ferografie (A-Ferr) je schopna identifikace částic nalezených na ferogramech a jejich přiřazení konkrétnímu mechanizmu opotřebení stroje.

Viac informácií

DIAGO 2016

TriboTechnika 2/2016

Mezinárodní vědecka konference DIAGO® 2016 s podtitulem „Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení", konaná 2. - 3. února 2016 v Luhačovicích, je již minulostí a při troše skromnosti můžeme říci, že byla úspěšnou. K hodnocení nás opravňuje jak vysoká účast 170 osob, včetně významného zastoupení kolegů z Polska a Slovenska, tak ohlasy samotných účastníků po skončení.

Viac informácií

Späť

Tribotechnika_1_2019

TriboTechnika1_2019 by on Scribd