Tribotechnické listy

 

 

Diagnostika a údržba

 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >  Posledná

Jak vybrat správné plastické mazivo pro stroje pracující za extrémních podmínek?

TriboTechnika 3/2016

Automatizovaná výroba s sebou přináší zvláštní nároky na velmi pečlivou údržbu drahých robotických strojů. Pro dosažení maximálního výkonu ve výrobním procesu jsou vyvíjena i speciální plastická maziva značky Mobil SHC. Jedná se o nejvyšší řadu syntetických plastických maziv určených pro namáhané stroje vystavené extrémním teplotním podmínkám.

Viac informácií

Dobré se stává ještě lepším …

TriboTechnika 3/2016

Osvědčený agregát pro servis oleje UMPC byl nyní rozšířen o několik dalších funkcí.


Viac informácií

Interpretácia výsledkov z analýzy mazacích olejov

TriboTechnika 3/2016

Častou a dôležitou požiadavkou pri realizácií správneho mazania strojov, organizovanej tribotechniky je to, že na základe výsledkov z kontroly kvalitatívnych ukazovateľov  mazacích olejov z laboratória a získaných údajov z prevádzky strojov treba vypracovať odborný posudok. Je to úloha veľmi náročná a vyžaduje si teoretické a aj praktické skúsenosti súvisiace s realizáciou tribotechnickej diagnostiky v praxi.

Viac informácií

Ponuka služieb skupiny MEWA v oblasti čistiacich utierok

TriboTechnika 2/2016

Rozhovor s Veronikou Lipovskou, konateľkou spoločnosti MEWA Textil-Service SR s.r.o.:

1.  Mohli by ste nám bližšie opísať produktové portfólio a služby spoločnosti MEWA?
MEWA ponúka podnikom z každého odvetvia profesionálny textilný manažment: rôzne pracovné a ochranné odevy, textilné opätovne použiteľné čistiace utierky, klasické rohože a rohože na zachytávanie oleja, a to v modernom, ekologickom systéme poskytovania služieb. Naše textilné utierky sú vhodné na čistenie náradia, strojov a vybavení dielne. MEWA ako vedúca spoločnosť na svetovom trhu v oblasti poskytovania kompletných služieb, pokiaľ ide o čistiace utierky, zásobuje napríklad v automobilovom odvetví desiatky tisícov dielní v celej Európe. V Nemecku sa pritom v každej druhej spoločnosti z 38 000 nemeckých spoločností pôsobiacich v automobilovom odvetví používajú utierky spoločnosti MEWA (Zdroj: Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe e. V.).

 

<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy MEWA


Viac informácií

Ferografie jako účinná metoda technické diagnostiky leteckých turbínových motorů - 2. část

TriboTechnika 2/2016

V úvodním článku byla představena ferografie jako interdisciplinární vědní odvětví, popisující pevné částice, cirkulující s mazivem, a to v závislosti na charakteru jejich sedimentace v silném magnetickém poli se strmým gradientem. Analytická ferografie (A-Ferr) je schopna identifikace částic nalezených na ferogramech a jejich přiřazení konkrétnímu mechanizmu opotřebení stroje.

Viac informácií

DIAGO 2016

TriboTechnika 2/2016

Mezinárodní vědecka konference DIAGO® 2016 s podtitulem „Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení", konaná 2. - 3. února 2016 v Luhačovicích, je již minulostí a při troše skromnosti můžeme říci, že byla úspěšnou. K hodnocení nás opravňuje jak vysoká účast 170 osob, včetně významného zastoupení kolegů z Polska a Slovenska, tak ohlasy samotných účastníků po skončení.

Viac informácií

Olejové systémy zbavené usazenin

TriboTechnika 2/2016

Použitím filtrů off-line CJC se množství usazenin na povrchu kovů částí strojního zařízení výrazně sníží. Lze to vysvětlit rovnovážným chováním adsorpce. Existuje rovnováha mezi dvěma fázemi, to je kapalina (olej) a úsada na povrchu.

Viac informácií

MEWA BIO-Circle vždy pripravený na prevádzku

TriboTechnika 1/2016

Ekologické čistenie súčiastok so všetkými servisnými výhodami


Skrutky od oleja, zašpinené náradie, mastné kovové súčiastky: vo výrobe a pri údržbe sa musia neustále čistiť výrobné diely. Najčistejším riešením je umývací stôl s biologickým čistiacim prostriedkom. Takto sa odstránia oleje a mazivá, chráni sa ale pokožka a životné prostredie. Aby bol čistič súčiastok vždy pripravený na prevádzku, je súčasťou servisu zariadenia MEWA Bio-Circle pravidelná údržba.

Viac informácií

Ferografie jako účinná metoda technické diagnostiky leteckých turbínových motorů - 1. část

TriboTechnika 1/2016

Ferografie je velmi mladým interdisciplinárním vědním odvětvím, popisujícím pevné částice, cirkulující s mazivem, a to v závislosti na charakteru jejich sedimentace v silném magnetickém poli se strmým gradientem. Souhrnně - ferografie je jednak metodou separace feromagnetických (a částečně i jiných) částic od maziva, v němž jsou obsaženy, jednak - ferografie je především metodou popisu těchto zachycených částic opotřebení, a to v souvislosti s jejich přiřazením jednomu či více mechanizmům opotřebení třecích dvojic. Původ názvu ferografie je v latinském výrazu pro železo - ferrum.

Viac informácií

Pomník mistra Jana Husa - pozoruhodná technická památka

TriboTechnika 6/2015

Věřím, může Vám být divné, že v publikaci zabývající se tribologickou tématikou je prezentována rekonstrukce pomníku mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí v Praze, ale nechte se překvapit, co má tato rekonstrukce společného s mazáním. Na úvod jsem považoval za nutné dát prostor vedoucímu restaurátorského týmu akademickému sochaři Andreji Šumberovi. Některé informace související s tématem mazání jsou podány již v průběhu článku, avšak v jeho závěru bude shrnuto vše podstatné.

Viac informácií

Späť

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd