Tribotechnické listy

 

 

Diagnostika a údržba

 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >  Posledná

Centrální mazání velkých ozubených převodů

TriboTechnika 6/2015

Na rozdíl od běžných převodů ozubenými koly, které bývají zpravidla uzavřené v převodové skříni a jejich optimální mazání tak nečiní problém, je u velkých ozubených převodů situace zcela odlišná. Mezi taková zařízení patří rotační sušiče, chladiče, pece, mlýny a jiná zařízení, která bývají poháněna jedním nebo dvěma pastorky, zabírajícími do věnce, přičemž šířka ozubení se pohybuje od 100 mm do 1 200 mm i více, průměr ozubeného věnce může dosahovat až 10 metrů.

Viac informácií

Sledování opotřebení strojů pomocí analýz mazacích olejů

TriboTechnika 6/2015

Úvodem lze uvést "tribodiagnostické klišé" olej = krev stroje, tj. medium nesoucí informace o dění ve stroji, neboť jsou do něj během procesu opotřebení vnášeny částečky kovů tímto opotřebením vzniklých. Pravidelné sledování obsahu vytipovaných kovů pak umožňuje předvídat vznikající poruchy. Ke stanovení kovů, lépe řečeno prvků, v mazacích olejích jsou využívány různé metody instrumentální analýzy - atomová absorpční spektrometrie (AAS), emisní spektrometrie s indukcí vázaným plazmatem (ICP), roentgenová fluorescence (XRF) ad. Všechny tyto metody slouží ke stanovení koncentrace sledovaného prvku.

Viac informácií

Fenomén měkkých kalů

TriboTechnika 6/2015

Jak odstranit staré, silné vrstvy pryskyřic a úsad z  mazacích  systémů  turbín  a  kompresorů?


Vzhledem k rostoucímu zájmu o čistotu provozních kapalin a olejů se může zdát, že se zlepšuje úroveň čistoty mazacích olejů provozovaných strojů a zařízení. V provozu se můžeme setkat s dokonalejšími filtračními systémy, s aplikací kvalitnějších a jemnějších filtrů a používáním kvalitnějších olejů a současně s častější potřebou sledovaní chemicko-fyzikálních vlastností olejů.


<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy ECOL


Viac informácií

Menšie trenie, dlhšia životnosť

TriboTechnika 6/2015

Prípravok METANOVA je prísada do olejov a mazív, ktorá neobsahuje cudzorodé látky, spôsobuje zníženie trenia medzi kovovými časťami účinkom komplexu uhľovodíkov, ktoré sa pod tlakom spoja s kovovým povrchom a vytvoria metalorganický povrch.

Viac informácií

Použití diagnostických metod SPM pro kontrolu a optimalizaci mazání ložisek

TriboTechnika 6/2015

Kontrola stavu a kvality mazání valivých ložisek bývá zejména v případě velkých výrobních společností v rukou specialisty - tribotechnika. Zde zmíněný pohled je poněkud jiný, popisuje přístup k této důležité oblasti jako součást základního tzv. „Frontline" sledování stavu rotačních strojů. Použití metod SPM pro ohodnocení mazání ložisek nevyžaduje drahé zařízení ani velezkušený personál a přesto přináší ucelenou informaci o zdravotním stavu stroje a mnohdy až překvapivý potenciál pro dosažení úspor a zisků.

Viac informácií

Mazací technika TRIBOTEC

TriboTechnika 5/2015

Firma TriboTec, spol. s r.o. je českým výrobním podnikem, působícím v oblasti dodávek centrálního mazání, centrálních mazacích systémů, mazací techniky a hydrauliky.


<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy TRIBOTEC


Viac informácií

Olejové systémy zbavené usazenin

TriboTechnika 5/2015

Použitím filtrů off-line CJC se množství usazenin na povrchu kovů částí strojního zařízení výrazně sníží. Lze to vysvětlit rovnovážným chováním adsorpce. Existuje rovnováha mezi dvěma fázemi - kapalina (olej) a úsada na povrchu.

Viac informácií

Legislatíva GHS a CLP - pomoc pre bezpečnú prácu

TriboTechnika 5/2015

Do výrobných procesov v strojárskom priemysle (a nielen v ňom) vstupuje množstvo rozličných chemických látok či už v podobe rozličných zlúčenín alebo v ich zmesiach. Ako príklad môžeme uviesť obrábacie kvapaliny a oleje, tvárniace oleje, hydraulické kvapaliny a pod.

Viac informácií

Multifunkční filtrační systém posunuje laťku

TriboTechnika 5/2015

Filtrační systémy budoucnosti musí splňovat náročné požadavky trhu také z hlediska vysoké variability v kombinaci s optimálním poměrem nákladů/užitné hodnoty. Vývoj, orientovaný na budoucnost, posouvá současný stav techniky na vyšší úroveň. Společnost ARGO-HYTOS tak vyvinula vysoce modulární filtrační systém s velkým počtem různých integrovaných funkcí.

Viac informácií

SKF predstavuje nový model výpočtu prevádzkovej trvanlivosti ložísk

TriboTechnika 5/2015

Vývoj inovatívneho modelu výpočtu trvanlivosti valivých ložísk vedie k hlbšiemu pochopeniu možností zlepšenia prevádzkovej výkonnosti ložiskových aplikácií.

Viac informácií

Späť

Tribotechnika_3_2018


TriboTechnika_3_2018 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd