Základy tribotechniky a tribodiagnostiky

 

 

Diagnostika a údržba

 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >  Posledná

Fenomén měkkých kalů

TriboTechnika 6/2015

Jak odstranit staré, silné vrstvy pryskyřic a úsad z  mazacích  systémů  turbín  a  kompresorů?


Vzhledem k rostoucímu zájmu o čistotu provozních kapalin a olejů se může zdát, že se zlepšuje úroveň čistoty mazacích olejů provozovaných strojů a zařízení. V provozu se můžeme setkat s dokonalejšími filtračními systémy, s aplikací kvalitnějších a jemnějších filtrů a používáním kvalitnějších olejů a současně s častější potřebou sledovaní chemicko-fyzikálních vlastností olejů.


<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy ECOL


Viac informácií

Menšie trenie, dlhšia životnosť

TriboTechnika 6/2015

Prípravok METANOVA je prísada do olejov a mazív, ktorá neobsahuje cudzorodé látky, spôsobuje zníženie trenia medzi kovovými časťami účinkom komplexu uhľovodíkov, ktoré sa pod tlakom spoja s kovovým povrchom a vytvoria metalorganický povrch.

Viac informácií

Použití diagnostických metod SPM pro kontrolu a optimalizaci mazání ložisek

TriboTechnika 6/2015

Kontrola stavu a kvality mazání valivých ložisek bývá zejména v případě velkých výrobních společností v rukou specialisty - tribotechnika. Zde zmíněný pohled je poněkud jiný, popisuje přístup k této důležité oblasti jako součást základního tzv. „Frontline" sledování stavu rotačních strojů. Použití metod SPM pro ohodnocení mazání ložisek nevyžaduje drahé zařízení ani velezkušený personál a přesto přináší ucelenou informaci o zdravotním stavu stroje a mnohdy až překvapivý potenciál pro dosažení úspor a zisků.

Viac informácií

Mazací technika TRIBOTEC

TriboTechnika 5/2015

Firma TriboTec, spol. s r.o. je českým výrobním podnikem, působícím v oblasti dodávek centrálního mazání, centrálních mazacích systémů, mazací techniky a hydrauliky.


<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy TRIBOTEC


Viac informácií

Olejové systémy zbavené usazenin

TriboTechnika 5/2015

Použitím filtrů off-line CJC se množství usazenin na povrchu kovů částí strojního zařízení výrazně sníží. Lze to vysvětlit rovnovážným chováním adsorpce. Existuje rovnováha mezi dvěma fázemi - kapalina (olej) a úsada na povrchu.

Viac informácií

Legislatíva GHS a CLP - pomoc pre bezpečnú prácu

TriboTechnika 5/2015

Do výrobných procesov v strojárskom priemysle (a nielen v ňom) vstupuje množstvo rozličných chemických látok či už v podobe rozličných zlúčenín alebo v ich zmesiach. Ako príklad môžeme uviesť obrábacie kvapaliny a oleje, tvárniace oleje, hydraulické kvapaliny a pod.

Viac informácií

Multifunkční filtrační systém posunuje laťku

TriboTechnika 5/2015

Filtrační systémy budoucnosti musí splňovat náročné požadavky trhu také z hlediska vysoké variability v kombinaci s optimálním poměrem nákladů/užitné hodnoty. Vývoj, orientovaný na budoucnost, posouvá současný stav techniky na vyšší úroveň. Společnost ARGO-HYTOS tak vyvinula vysoce modulární filtrační systém s velkým počtem různých integrovaných funkcí.

Viac informácií

SKF predstavuje nový model výpočtu prevádzkovej trvanlivosti ložísk

TriboTechnika 5/2015

Vývoj inovatívneho modelu výpočtu trvanlivosti valivých ložísk vedie k hlbšiemu pochopeniu možností zlepšenia prevádzkovej výkonnosti ložiskových aplikácií.

Viac informácií

Jednotky pro chlazení oleje v hydraulických okruzích

TriboTechnika 5/2015

Ve výrobních oblastech průmyslu se pracovní podmínky liší natolik, že se provozní flexibilita chladicích jednotek stává jedním ze základních požadavků. Bez ohledu na to, zda je teplota vstupní vody +30 nebo +5 °C a venkovní teplota +45 nebo -25 °C, jsou jednotky Hyperchill díky technickému provedení a širokým možnostem speciálního vybavení schopny poskytovat nepřetržitý a efektivní výkon.

Viac informácií

Limity analýz olejů – jak je překonat

TriboTechnika 5/2015

Analýzy olejů jsou již dlouho využívaným nástrojem v moderní údržbě. Přínosy tohoto diagnostického nástroje pro sledování stavu strojů již byly mnohokrát popsány a dokumentovány. Jedním z mála limitujících faktorů jeho efektivity je doba od odebrání vzorku oleje ze stroje do získání výsledků analýzy a diagnostického závěru. Moderní technologie a dobrá organizace umožňují dnes tuto dobu výrazně minimalizovat.

Viac informácií

Späť

Tribotechnika_1_2019

TriboTechnika1_2019 by on Scribd