Tribotechnické listy

 

 

Diagnostika a údržba

 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >  Posledná

Měření kontinuální Stribeckovy křivky pomocí tribometru typu pin-on-disk

TriboTechnika 6/2015

Když se provede promazání za účelem snížení opotřebení/tření pohyblivých ploch, kontakt ploch na rozhraní může přecházet mezi několika režimy mazání, jako je mezné, smíšené a hydrodynamické mazání. Důležitou roli v procesu hraje tloušťka filmu kapaliny, kterou určuje zejména viskozita kapaliny, zatížení působící na rozhraní a relativní rychlost pohybu mezi oběma plochami. Jak režimy mazání reagují na tření, udává tzv. Stribeckova křivka.

 

Viac informácií

C.C.JENSEN – DENMARK svou filtrační technologií CJC OFF-LINE na vedoucí pozici obtokové filtrace

TriboTechnika 6/2015

Hlavním důvodem špičkové kvality jsou vysokoúčinné filtrační vložky - filtry s trojí funkcí, které C.C.JENSEN  vyvinul  pro  OFF-LINE filtrační jednotky hloubkové,  vysoce jemné obtokové  filtrace. Pro bližší porozumnění konceptu  filtrů a jejich vysoké trojité účinnosti bude nutné přiblížit si funkční rozdíl mezi IN-LINE (plno průtočnými) a OFF-LINE (obtokovými)  filtry.


<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy SKALDA

Viac informácií

Online monitoring vibrací převodovky lanové dráhy pomocí FAG Smartcheck

TriboTechnika 6/2015


Využití technické diagnostiky v rámci prediktivní údržby není čistě jen doménou výrobních podniků, ale aplikuje se všude tam, kde strojní zařízení má kritický význam především v oblasti bezpečnosti provozu. Jedním z takovýchto příkladů může být pohon lanové dráhy, která má přepravní kapacitu 900 osob/hod. V případě poruchy pohonu může zůstat „viset" až 164 lidí ve vzduchu. Proto je znalost aktuálního objektivního stavu převodovky velice přínosná a z hlediska bezpečnosti i nepostradatelná.

Viac informácií

Mísitelnost chladicích kapalin

TriboTechnika 6/2015

Otázky na mísitelnost chladicích kapalin jsou běžným informačním požadavkem trhu. Pokud uživatel doplňuje z nějakých důvodů jiný typ kapaliny (modrá za růžovou či naopak), nouzově na dolití nebo nemůže použít originál, dá se to pochopit. Nelze z toho ale v žádném případě vyvozovat, že když je něco mísitelné, je to i kvalitativně srovnatelné.

Viac informácií

Centrální mazání velkých ozubených převodů

TriboTechnika 6/2015

Na rozdíl od běžných převodů ozubenými koly, které bývají zpravidla uzavřené v převodové skříni a jejich optimální mazání tak nečiní problém, je u velkých ozubených převodů situace zcela odlišná. Mezi taková zařízení patří rotační sušiče, chladiče, pece, mlýny a jiná zařízení, která bývají poháněna jedním nebo dvěma pastorky, zabírajícími do věnce, přičemž šířka ozubení se pohybuje od 100 mm do 1 200 mm i více, průměr ozubeného věnce může dosahovat až 10 metrů.

Viac informácií

Sledování opotřebení strojů pomocí analýz mazacích olejů

TriboTechnika 6/2015

Úvodem lze uvést "tribodiagnostické klišé" olej = krev stroje, tj. medium nesoucí informace o dění ve stroji, neboť jsou do něj během procesu opotřebení vnášeny částečky kovů tímto opotřebením vzniklých. Pravidelné sledování obsahu vytipovaných kovů pak umožňuje předvídat vznikající poruchy. Ke stanovení kovů, lépe řečeno prvků, v mazacích olejích jsou využívány různé metody instrumentální analýzy - atomová absorpční spektrometrie (AAS), emisní spektrometrie s indukcí vázaným plazmatem (ICP), roentgenová fluorescence (XRF) ad. Všechny tyto metody slouží ke stanovení koncentrace sledovaného prvku.

Viac informácií

Fenomén měkkých kalů

TriboTechnika 6/2015

Jak odstranit staré, silné vrstvy pryskyřic a úsad z  mazacích  systémů  turbín  a  kompresorů?


Vzhledem k rostoucímu zájmu o čistotu provozních kapalin a olejů se může zdát, že se zlepšuje úroveň čistoty mazacích olejů provozovaných strojů a zařízení. V provozu se můžeme setkat s dokonalejšími filtračními systémy, s aplikací kvalitnějších a jemnějších filtrů a používáním kvalitnějších olejů a současně s častější potřebou sledovaní chemicko-fyzikálních vlastností olejů.


<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy ECOL


Viac informácií

Menšie trenie, dlhšia životnosť

TriboTechnika 6/2015

Prípravok METANOVA je prísada do olejov a mazív, ktorá neobsahuje cudzorodé látky, spôsobuje zníženie trenia medzi kovovými časťami účinkom komplexu uhľovodíkov, ktoré sa pod tlakom spoja s kovovým povrchom a vytvoria metalorganický povrch.

Viac informácií

Použití diagnostických metod SPM pro kontrolu a optimalizaci mazání ložisek

TriboTechnika 6/2015

Kontrola stavu a kvality mazání valivých ložisek bývá zejména v případě velkých výrobních společností v rukou specialisty - tribotechnika. Zde zmíněný pohled je poněkud jiný, popisuje přístup k této důležité oblasti jako součást základního tzv. „Frontline" sledování stavu rotačních strojů. Použití metod SPM pro ohodnocení mazání ložisek nevyžaduje drahé zařízení ani velezkušený personál a přesto přináší ucelenou informaci o zdravotním stavu stroje a mnohdy až překvapivý potenciál pro dosažení úspor a zisků.

Viac informácií

Mazací technika TRIBOTEC

TriboTechnika 5/2015

Firma TriboTec, spol. s r.o. je českým výrobním podnikem, působícím v oblasti dodávek centrálního mazání, centrálních mazacích systémů, mazací techniky a hydrauliky.


<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy TRIBOTEC


Viac informácií

Späť

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd