Tribotechnické listy

 

 

Diagnostika a údržba

 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >  Posledná

Olejové systémy zbavené usazenin

TriboTechnika 5/2015

Použitím filtrů off-line CJC se množství usazenin na povrchu kovů částí strojního zařízení výrazně sníží. Lze to vysvětlit rovnovážným chováním adsorpce. Existuje rovnováha mezi dvěma fázemi - kapalina (olej) a úsada na povrchu.

Viac informácií

Legislatíva GHS a CLP - pomoc pre bezpečnú prácu

TriboTechnika 5/2015

Do výrobných procesov v strojárskom priemysle (a nielen v ňom) vstupuje množstvo rozličných chemických látok či už v podobe rozličných zlúčenín alebo v ich zmesiach. Ako príklad môžeme uviesť obrábacie kvapaliny a oleje, tvárniace oleje, hydraulické kvapaliny a pod.

Viac informácií

Multifunkční filtrační systém posunuje laťku

TriboTechnika 5/2015

Filtrační systémy budoucnosti musí splňovat náročné požadavky trhu také z hlediska vysoké variability v kombinaci s optimálním poměrem nákladů/užitné hodnoty. Vývoj, orientovaný na budoucnost, posouvá současný stav techniky na vyšší úroveň. Společnost ARGO-HYTOS tak vyvinula vysoce modulární filtrační systém s velkým počtem různých integrovaných funkcí.

Viac informácií

SKF predstavuje nový model výpočtu prevádzkovej trvanlivosti ložísk

TriboTechnika 5/2015

Vývoj inovatívneho modelu výpočtu trvanlivosti valivých ložísk vedie k hlbšiemu pochopeniu možností zlepšenia prevádzkovej výkonnosti ložiskových aplikácií.

Viac informácií

Jednotky pro chlazení oleje v hydraulických okruzích

TriboTechnika 5/2015

Ve výrobních oblastech průmyslu se pracovní podmínky liší natolik, že se provozní flexibilita chladicích jednotek stává jedním ze základních požadavků. Bez ohledu na to, zda je teplota vstupní vody +30 nebo +5 °C a venkovní teplota +45 nebo -25 °C, jsou jednotky Hyperchill díky technickému provedení a širokým možnostem speciálního vybavení schopny poskytovat nepřetržitý a efektivní výkon.

Viac informácií

Limity analýz olejů – jak je překonat

TriboTechnika 5/2015

Analýzy olejů jsou již dlouho využívaným nástrojem v moderní údržbě. Přínosy tohoto diagnostického nástroje pro sledování stavu strojů již byly mnohokrát popsány a dokumentovány. Jedním z mála limitujících faktorů jeho efektivity je doba od odebrání vzorku oleje ze stroje do získání výsledků analýzy a diagnostického závěru. Moderní technologie a dobrá organizace umožňují dnes tuto dobu výrazně minimalizovat.

Viac informácií

Vzduchové chladiče – kritéria použití

TriboTechnika 5/2015

Jedním ze silných odvětví, kde HYDAC realizuje své dodávky, je výroba chladičů a chladících systémů. HYDAC v tomto spektru nabízí veškerý sortiment chladičů pro nejrůznější typické i atypické průmyslové aplikace, pro hydrauliku, mazací systémy, chlazení motorů i generátorů, elektrických pohonů, elektroskříní atd.


<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy HYDAC

Viac informácií

Šetrite energiu a prírodné zdroje so syntetickými vysoko výkonnými mazivami KLÜBER ENERGY

TriboTechnika 5/2015

Ochrana životného prostredia, rovnako ako aj čo najvyššia energetická účinnosť, sú už dlhší čas veľmi dôležitými pojmami v rámci riadenia a údržby každého podniku. Výrobcovia hľadajú rôzne spôsoby zníženia spotreby surovín a energie, aby zlepšili bilanciu oxidu uhličitého. Vďaka tomu, že neustále stúpajú náklady na energie, sa tak pre mnoho firiem stávajú možnosti ich úspor stále atraktívnejšími. Spoločnosť Klüber Lubrication vám v tomto smere ponúka riešenie: KlüberEnergy.


<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy Klüber Lubrication CZ


Viac informácií

Opticko emisní spektrometr s rotační diskovou elektrodou Spectroil Q100

TriboTechnika 5/2015

Základem moderní analýzy úrovně opotřebení kovů, znečišťujících látek a aditiv v olejových vzorcích v jednotkách ppm (parts per million) je použití optické emisní spektroskopie (OES). Mazací olej může být brán jako diagnostické medium, protože olej s sebou nese částice generované opotřebením jednotlivých částí olejového systému.


<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy Spectro CS

Viac informácií

Separování úkapového oleje z emulze

TriboTechnika 4/2015

Údržba emulzí patří mezi jedny z nejdůležitějších servisních úkonů. Velkým problémem je přítomnost úkapového oleje, který způsobuje snížení životnosti emulze.Úkapový olej se v emulzích vyskytuje buď ve formě stálé povrchové hladiny (u vypnutého zařízení), kdy zamezuje přístupu vzduchu do emulze a podporuje tak množení bakterií a zahnívaní emulze, nebo ve formě disperze (u zařízení v provozu), kdy je rozptýlen v emulzi.

Viac informácií

Späť

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd