Tribotechnické listy

 

 

Distribúcia TriboTechniky

Cieľová skupina

Distribúcia TriboTechniky

Dvojmesačník TriboTechnika vychádza ako dvojjazyčné české a slovenské periodikum. Články sú publikované v obidvoch jazykoch. Náklad TriboTechniky je 6 000 výtlačkov.

 

Časopis v tlačenej forme dostávajú naši klienti, ktorí sú odborov:


18 percent

 • výrobcovia mazív, aditív
 • koncoví užívatelia mazív a aditív

24 percent

 • povrchové úpravy - výrobcovia
 • povrchové úpravy - koncoví zákazníci a užívatelia


19 percent

 • rezné nástroje
 • kovoobrábacie a drevoobrábacie firmy

16 percent

 • výrobcovia a dodávatelia ložísk
 • koncoví odberatelia ložísk - automobilový priemysel, energetika, strojárstvo, stavebný priemysel, lesná a poľnohospodárska technika  a stroje, elektrotechnický priemysel...

17 percent

 • automobilový priemysel - výrobcovia bŕzd, spojok, ozubení motorov, prevodoviek, diferenciálov, ...
 • údržba, servisy

6 percent

 • ostatní - papierenský priemysel, tlačiarne, výrobcovia celulózy, ...


Časopis v elektronickej forme je k dispozícii všetkým klientom z celej našej databázy. Zasielame ho týždeň po vyjdení na cieľovú skupinu 11 400 čitateľov, ktorými sú:

 

15 - vrcholový a stredný manažment

25 - technický a výkonný personál

40 - koncoví užívatelia všetkých produktov a údržba

12 - akademická obec - stredoškolskí a vysokoškolskí profesori, študenti, ...

8 - ostatní

 


DISTRIBÚCIU časopisu TriboTechnika v pdf formáte  - nájdete TU

 

 

 

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd