Pripravujeme TriboTechniku 1/2018

 

Ložiská

 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > 

Správné mazání ložisek: Množství maziva je klíčem k životnosti ložisek

TriboTechnika 3/2016

Obecně platí, že ložiska jsou velmi spolehlivé komponenty a často mohou přečkat celkovou životnost stroje. Nicméně, ne všechna ložiska dosáhnou jejich výpočtové životnosti. Předčasné selhání ložisek je častým problémem a může vést k nákladné opravě a nákladným prostojům strojních zařízení. Společnost SKF provedla rozsáhlý průzkum selhání ložisek, jehož výsledkem je, že většina předčasných poruch je způsobena: únavou, špatnou montáží, nevhodným mazáním nebo kontaminací. A právě nevhodné mazání a kontaminace jsou předmětem tohoto článku.

Viac informácií

Jednoduché riešenie len krok od automatického mazacieho systému

TriboTechnika 2/2016

Správne mazanie môže zabrániť až 50% poruchám spôsobených haváriou ložiska. Mazivo okrem svojej hlavnej úlohy oddeľovať dve proti sebe sa pohybujúce plochy a znižovať tým trenie plní aj úlohu tesnenia a zabraňuje vniknutiu nečistôt do ložiskového telesa.


<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy SKF Slovensko

Viac informácií

Dvoupotrubní centrální mazací systém

TriboTechnika 1/2016

Tento systém se používá pro ztrátové tlakové mazání valivých i kluzných ložisek, valivých i kluzných vedení a dalších třecích míst strojů a linek, středně až velmi prostorově rozlehlých, s počtem  až několik set mazaných míst,  v nejtěžších provozních podmínkách. Mazacím médiem bývá zpravidla plastické mazivo (mazací tuk), v některých případech mazací olej.

Viac informácií

Velký krok vpřed v oblasti modelování

TriboTechnika 1/2016

Na posledním hannoverském veletrhu v dubnu 2015 představili Alrik Danielson, prezident a generální ředitel skupiny SKF, a Bernd Stephan, senior vicepresident pro technický rozvoj skupiny, koncepci zobecněného modelu výpočtu trvanlivosti ložisek (generalized bearing life model, GBLM). Nový model umožní technikům přesněji stanovit trvanlivost ložisek s ohledem na skutečné podmínky. Znamená velký krok vpřed pro průmysl, neboť usnadní výrobcům originálních zařízení (OEM) i koncovým uživatelům zvolit ložiska přímo pro konkrétní aplikace. V konečném důsledku tedy umožní dosáhnout delší životnosti strojů a snížit provozní náklady.


<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy SKF Slovensko

Viac informácií

Použití diagnostických metod SPM pro kontrolu a optimalizaci mazání ložisek

TriboTechnika 6/2015

Kontrola stavu a kvality mazání valivých ložisek bývá zejména v případě velkých výrobních společností v rukou specialisty - tribotechnika. Zde zmíněný pohled je poněkud jiný, popisuje přístup k této důležité oblasti jako součást základního tzv. „Frontline" sledování stavu rotačních strojů. Použití metod SPM pro ohodnocení mazání ložisek nevyžaduje drahé zařízení ani velezkušený personál a přesto přináší ucelenou informaci o zdravotním stavu stroje a mnohdy až překvapivý potenciál pro dosažení úspor a zisků.

Viac informácií

Oddanosť tribológii

TriboTechnika 6/2015

Už od roku 1966, kedy vznikol termín tribológia, je Roberto Bassani týmto odborom fascinovaný. Dnes sa zameriava na vysokorýchlostný maglev a jeho využitie v budúcnosti.

Viac informácií

ADDINOL - Vysoce výkonná maziva pro každou aplikaci

TriboTechnika 5/2015

Společnost ADDINOL nabízí maziva pro každou aplikaci. U nás naleznete nejprodávanější maziva a olej pro automobilové i průmyslové aplikace.


<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy ADDINOL

Viac informácií

SKF predstavuje nový model výpočtu prevádzkovej trvanlivosti ložísk

TriboTechnika 5/2015

Vývoj inovatívneho modelu výpočtu trvanlivosti valivých ložísk vedie k hlbšiemu pochopeniu možností zlepšenia prevádzkovej výkonnosti ložiskových aplikácií.

Viac informácií

Zvyšovanie úrovne kontroly kvality ložísk

TriboTechnika 5/2015

Trhový mechanizmus, silná konkurencia a neustále sa zvyšujúce požiadavky zákazníkov na kvalitu výrobkov a služieb, nútia všetkých výrobcov a predajcov neustále sa v záujme svojho rastu týmto trendom prispôsobovať. Situácia neobchádza ani výrobcov a predajcov ložísk, práve naopak, v tomto segmente podnikania sa prejavuje pomerne výrazne.

Viac informácií

Nově zrekonstruovaná výrobní hala ZKL v Brně

TriboTechnika 4/2015

Kombinace nových technologií s moderním výrobním prostředím byla hlavním záměrem rekonstrukce výrobní haly, která byla slavnostně otevřena v prostorách areálu ZKL v Brně. Kromě vedení společnosti se akce zúčastnili také autorizovaní distributoři ZKL, a to nejen z České republiky, ale i střední a západní Evropy.

Viac informácií

Späť

Najsilnejšia čistiaca utierka na trhu

aaa MEWA - priemyselne_utierky

Online Tribotechnika_6_2017


Tribotechnika_6_2017 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd