Tribotechnické listy

 

 

Ložiská

 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > 

Když se ložiska opotřebují

TriboTechnika 6/2016

Je nezvratnou skutečností, že i sebelépe konstruovaná ložiska se nakonec opotřebují a vyžadují opravu nebo výměnu. Tento článek se zabývá možnostmi techniků pracujících v odvětví výroby papíru a celulózy.

Viac informácií

ZVL SLOVAKIA - profesionálny prístup pre svetový priemysel

TriboTechnika 5/2016

Spokojní zákazníci v mnohých krajinách sveta používajú ZVL ložiská v sektore OEM a servisov v rôznych priemyselných odvetviach:

- strojárstvo

- ťažký priemysel

- poľnohospodárstvo

- ostatné odvetvia


<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy ZVL SLOVAKIA

Viac informácií

Energetická účinnost mazaných ložisek

TriboTechnika 4/2016

Energetická účinnost valivých ložisek se v posledních letech výrazně zvýšila. Přispívají k tomu zejména nové designy ložisek, pomocí nichž lze například snižovat ztráty třením. Jakou roli při tom hraje použité mazivo? Společnost Klüber Lubrication získala díky zkušebnímu zařízení, které sama vyvinula, nové poznatky o vlivu maziv na energetickou účinnost ložisek, a může tedy poskytovat uživatelům optimální poradenství.


<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy Klüber Lubrication CZ

 

Viac informácií

Vývoj únavového poškodenia povrchu ložísk v mieste valivého styku

TriboTechnika 4/2016

Mechanizmus povrchovej únavy ložísk v mieste valivého styku je skúmaný špeciálne navrhnutými experimentmi a numerickými simuláciami vývoja poškodení.


Viac informácií

Super sacia sila a praktické zaobchádzanie

TriboTechnika 4/2016

Profesionálne čistenie pomocou čistiacich utierok v systéme viacnásobného použitia

MEWA má už viac ako 100 rokov vedúce postavenie na trhu v segmente opakovane použiteľných čistiacich utierok. Pravidelne sa zlepšuje ich kvalita, ako aj celkový proces starostlivosti. Pri tom je dôležitým kritériom zosúladenie s individuálnymi potrebami v oblasti priemyslu a remesiel.


<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy MEWA

Viac informácií

Výhody MEWA systému - úsporná, ekologická technika prania

TriboTechnika 4/2016

Textilné čistiace utierky sa používajú v najrôznejších odvetviach. V remeselnej sfére a priemysle sa používajú rôzne pomocné prostriedky: oleje, tuky a mazivá. K tomu je potrebné ešte pridať rôzne stupne znečistenia v závislosti od účelu použitia, čo kladie mimoriadne nároky tak na proces prania, ako aj na opätovnú úpravu textílií. Pritom sa využíva voda - na rozdiel od chemického čistenia, kde sa čistí nasucho.

Viac informácií

Správné mazání ložisek: Množství maziva je klíčem k životnosti ložisek

TriboTechnika 3/2016

Obecně platí, že ložiska jsou velmi spolehlivé komponenty a často mohou přečkat celkovou životnost stroje. Nicméně, ne všechna ložiska dosáhnou jejich výpočtové životnosti. Předčasné selhání ložisek je častým problémem a může vést k nákladné opravě a nákladným prostojům strojních zařízení. Společnost SKF provedla rozsáhlý průzkum selhání ložisek, jehož výsledkem je, že většina předčasných poruch je způsobena: únavou, špatnou montáží, nevhodným mazáním nebo kontaminací. A právě nevhodné mazání a kontaminace jsou předmětem tohoto článku.

Viac informácií

Jednoduché riešenie len krok od automatického mazacieho systému

TriboTechnika 2/2016

Správne mazanie môže zabrániť až 50% poruchám spôsobených haváriou ložiska. Mazivo okrem svojej hlavnej úlohy oddeľovať dve proti sebe sa pohybujúce plochy a znižovať tým trenie plní aj úlohu tesnenia a zabraňuje vniknutiu nečistôt do ložiskového telesa.


<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy SKF Slovensko

Viac informácií

Dvoupotrubní centrální mazací systém

TriboTechnika 1/2016

Tento systém se používá pro ztrátové tlakové mazání valivých i kluzných ložisek, valivých i kluzných vedení a dalších třecích míst strojů a linek, středně až velmi prostorově rozlehlých, s počtem  až několik set mazaných míst,  v nejtěžších provozních podmínkách. Mazacím médiem bývá zpravidla plastické mazivo (mazací tuk), v některých případech mazací olej.

Viac informácií

Velký krok vpřed v oblasti modelování

TriboTechnika 1/2016

Na posledním hannoverském veletrhu v dubnu 2015 představili Alrik Danielson, prezident a generální ředitel skupiny SKF, a Bernd Stephan, senior vicepresident pro technický rozvoj skupiny, koncepci zobecněného modelu výpočtu trvanlivosti ložisek (generalized bearing life model, GBLM). Nový model umožní technikům přesněji stanovit trvanlivost ložisek s ohledem na skutečné podmínky. Znamená velký krok vpřed pro průmysl, neboť usnadní výrobcům originálních zařízení (OEM) i koncovým uživatelům zvolit ložiska přímo pro konkrétní aplikace. V konečném důsledku tedy umožní dosáhnout delší životnosti strojů a snížit provozní náklady.


<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy SKF Slovensko

Viac informácií

Späť

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd