Pripravujeme TriboTechniku 1/2018

 

Ložiská

 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > 

Globálne riešenia, lokálne služby

TriboTechnika 3/2014

Spoločnosť Chesterton  od roku 1884 ponúka riešenia s cieľom prinášať do priemyselných odvetví čo najvyššiu kvalitu a výkonnosť. Mnohé riešenia Chesterton boli globálne realizované s preukázateľným úspechom a uznaním. Zvýšenie spoľahlivosti zariadení, optimalizácia spotreby energií a lokálne poskytovanie obchodno-technického poradenstva sú tým, čo naša spoločnosť Chesterton ponúka v priemyselných odvetviach po celom svete.

Viac informácií

Vplyv mazív s nanoprísadami na životnosť ložísk ZVL

TriboTechnika 3/2014

Spoločnosť ZVL SLOVAKIA, a. s sa ako prvá na Slovensku zúčastnila testovania nových prísad do mazív Nanotech N1 a ich vplyvu na zvýšenie životnosti ložísk, kde sa jednoznačne preukázalo predĺženie životnosti  o 100 %.


<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy ZVL SLOVAKIA

Viac informácií

Kontrola kvality a znižovanie kmitania nových zariadení

TriboTechnika 6/2013

Vibrodiagnostické merania v bežnej praxi sa najčastejšie využívajú na meranie stavu strojov, stavu ložísk a identifikovanie skrytých porúch zariadení pred opravou respektíve na kontrolu kvality vykonanej opravy. Tieto merania poskytujú užitočné informácie pre údržbu, pomáhajú pri rozhodovaní či je potrebné vykonať opravu, alebo nie a keď áno aké zásahy sú potrebné, aby sa odstránili všetky zdroje poruchy, nielen ich následky. Je to zaužívaná metóda v prediktívnej údržbe, ale vibrodiagnostika sa uplatňuje aj v inej oblasti, než je údržba.

Viac informácií

Ložiská ZVL – 45 rokov kvality svetového štandardu

TriboTechnika 5/2013

Využívanie novej meracej techniky pri meraní a hodnotení  štruktúry povrchu  ložísk a ich súčastí

Výroba ložísk a ich dielov je typickým predstaviteľom odvetvia presného strojárstva. Vývoj ložísk a  zvyšovanie ich úžitkových vlastností sa sústreďuje hlavne na zvyšovanie ich zaťaženia, otáčok a trvanlivosti  a znižovanie ich hlučnosti v prevádzke. Tieto vlastnosti sú však výrazne závislé na presnosti a kvalite opracovania hlavne obežných dráh krúžkov  a valivých súčastí ložísk. Z uvedeného vyplýva i nutnosť a požiadavka na presné a rýchle meranie a posudzovanie kvality funkčných plôch ložísk už pri ich výrobe. Dosahovanie  vysokej presnosti, stanovených rozmerových parametrov vnútornej geometrie, drsnosti povrchov  a ostatných výrobných tolerancií je základným predpokladom pre zabezpečenie kvality a bezporuchovej funkcie ložísk a tým zvyšovanie  ich životnosti a spoľahlivosti.

 

<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy ZVL SLOVAKIA, a.s.

Viac informácií

Mazaná kluzná ložiska v extrémních podmínkách

TriboTechnika 4/2013

Většina zařízení, používaných ve stavebnictví (bagry, rypadla, nakladače) a v zemědělství, je vystavovaná náročným pracovním podmínkám, vyplývajícím z agresivního prostředí a rovněž z narůstajících nároků zákazníků v parametrech produktivity a efektivnosti. Vysokému dynamickému zatížení jsou vystavované zvláště určité mechanické spoje, tvořené sestavami hřídel / kluzné ložisko (většinou pod oscilačním pohybem), a to při rázovém namáhání a v otěrovém a korozivním prostředí.

Viac informácií

Národné fórum údržby 2013

TriboTechnika 4/2013

Koniec mája a hotel Patria na Štrbskom Plese sa pre údržbársku obec na Slovensku už 14 rokov spája s konferenciou „Národné fórum údržby", ktorú organizuje Slovenská spoločnosť údržby (SSU). Za toto obdobie si podujatie dokázalo vybudovať pevnú pozíciu a každý rok sústreďuje na jedno miesto ľudí, ktorí majú čo povedať k problematike údržby. Stalo sa vrcholovým stretnutím odborníkov z oblasti údržby predovšetkým zo Slovenska, ale aj z viacerých zahraničných štátov.

Viac informácií

Renovace ložisek pro železnice

TriboTechnika 4/2013

Renovace ložisek může přispět k výraznému snížení emisí CO2. Ve srovnání s výrobou nového ložiska se při renovaci spotřebuje až o 97 % méně energie. Tento postup, který prodlužuje provozní trvanlivosti ložisek, zabraňuje předčasné likvidaci mnoha dílů a zbytečnému spotřebovávání přírodních zdrojů. Renovace ložiska, které může ještě dlouho pracovat, dokáže skutečně významně snížit náklady.

Viac informácií

Hledání optimálního maziva – univerzální maziva nové generace

TriboTechnika 3/2013

Kterou součástku čím namazat? Které mazivo v daných provozních podmínkách zvolit?  Na trhu je množství jednoúčelových plastických maziv, z nichž lze to nejvhodnější většinou vybrat. Některá maziva jsou určena na vysoké otáčky, jiná na vysoká zatížení a pomalé pohyby atp.  Problém nastává, když tyto podmínky nastanou současně a je potřeba najít produkt, který by měl všechny požadované parametry najednou. Například aby byl vhodný pro vysoké otáčky a zatížení, rázové nepravidelné zatížení, byl by odolný vodě (i slané) a různým kapalinám, zvládal by vyšší teploty do 160 °C a zároveň pracoval v prašném prostředí.

Viac informácií

Ložiská ZVL: 45 rokov kvality svetového štandardu

TriboTechnika 3/2013

PROFESIONÁLNY  PRÍSTUP  PRE  SVETOVÝ  PRIEMYSEL

ZVL SLOVAKIA, a. s. ako tradičný výrobca a dodávateľ ložísk značky ZVL buduje svoje postavenie na základoch dlhoročnej tradície a skúsenostiach získaných pri návrhu konštrukcie, technológie výroby, používania ložísk v prevádzke a spolupráce s koncovými užívateľmi. Počas 45-ročného pôsobenia prešla spoločnosť mnohými vývojovými fázami, počas ktorých rozšírila sortiment základných typov ložísk - jednoradové guľkové ložiská - až do dnešnej podoby. Súčasné portfólium ponúkaných ložísk je široké - od radiálnych guľkových, valčekových, súdkových až po axiálne ložiská rôznych typov a veľkostí.


Prezentácia firmy ZVL SLOVAKIA

<<< Kliknite na obrázok

Viac informácií

MSV Brno 2013: pokračují úspěšné projekty

TriboTechnika 3/2013

Největší průmyslový veletrh ve střední Evropě a tradiční přehlídka nových technologií předních českých i světových výrobců letos proběhne v termínu od 7. do 11. října. Pořadatelé věří, že naváže na MSV 2012, který byl největším a nejúspěšnějším strojírenským veletrhem od roku 2008. Zvýrazněným tématem MSV 2013 bude průmyslová automatizace a partnerskou zemí se stane Turecko.


Pozvánka na MSV Brno

<<< kliknite na obrázok

Viac informácií

Späť

Najsilnejšia čistiaca utierka na trhu

aaa MEWA - priemyselne_utierky

Online Tribotechnika_6_2017


Tribotechnika_6_2017 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd