Tribotechnické listy

 

 

Ložiská

 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > 

ZVL SLOVAKIA rozvíja nové projekty a servis pre zákazníkov

TriboTechnika 5/2014

V čase neustále sa zvyšujúcej konkurencie v rámci celosvetového trhu je základnou úlohou každej spoločnosti, ktorá chce udržať svoje postavenie na trhu a zároveň napredovať neustále rozvíjanie svojich služieb a prehlbovanie spolupráce so zákazníkom. Znamená to nielen dodávky kvalitných výrobkov, ale aj rozširovanie spolupráce a poskytovanie riešení, ktoré zachádzajú aj za bežné možnosti poskytované katalógovými výrobkami. V takomto trende kráča aj ZVL SLOVAKIA, a. s.


<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy ZVL SLOVAKIA

Viac informácií

Parker Kittiwake – prevencia je najlacnejšia oprava

TriboTechnika 5/2014

Pod značkou Parker Kittiwake ponúka svetový líder v oblasti technológií pohybu a riadenia, spoločnosť Parker Hannifin, produkty pre podrobné monitorovanie stavu filtračných systémov, kvality prevádzkových kvapalín a nástroje pro analýzu chodu zariadení.


<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy Parker Hannifin

Viac informácií

Ložiska pro podporu kuličkových šroubů

TriboTechnika 5/2014

Moderní obráběcí stroje vyžadují kuličkové šrouby, které jsou schopny přesně, rychle a efektivně polohovat obrobek nebo části stroje. Konstrukce a parametry ložisek řady BSF/BSN od NSK splňují  tyto  požadavky.

Viac informácií

Mazání valivých ložisek

TriboTechnika 5/2014

Jestliže má valivé ložisko spolehlivě pracovat, musí být správně namazáno, aby nedošlo ke styku tzv. kov na kov mezi valivými tělesy, oběžnými drahami a klecí. Mazivo rovněž chrání povrch ložiska proti opotřebení a korozi. Volba vhodného maziva spolu se způsobem mazání pro každé jednotlivé uložení je neobyčejně důležitá, stejně jako správná údržba.

Viac informácií

Priemyselný výskum v oblasti skúšobníctva valivých ložísk

TriboTechnika 4/2014

S rozvojom vývoja a výroby vlastných ložísk súvisí aj potreba hľadať zvýšenie hospodárnosti skúšok z nákladového i časového hľadiska a tiež zníženia negatívnych vplyvov na životné prostredie. Realizáciou priemyselného výskumu nových postupov pre stanovenie parametrov valivých ložísk získa spoločnosť nové poznatky a zručnosti, ktoré po ukončení výskumu budú využité na zavedenie nových postupov umožňujúcich efektívne realizovať experimentálny vývoj a následne výrobu ložísk pod vlastnou značkou.

Viac informácií

Globálne riešenia, lokálne služby

TriboTechnika 3/2014

Spoločnosť Chesterton  od roku 1884 ponúka riešenia s cieľom prinášať do priemyselných odvetví čo najvyššiu kvalitu a výkonnosť. Mnohé riešenia Chesterton boli globálne realizované s preukázateľným úspechom a uznaním. Zvýšenie spoľahlivosti zariadení, optimalizácia spotreby energií a lokálne poskytovanie obchodno-technického poradenstva sú tým, čo naša spoločnosť Chesterton ponúka v priemyselných odvetviach po celom svete.

Viac informácií

Vplyv mazív s nanoprísadami na životnosť ložísk ZVL

TriboTechnika 3/2014

Spoločnosť ZVL SLOVAKIA, a. s sa ako prvá na Slovensku zúčastnila testovania nových prísad do mazív Nanotech N1 a ich vplyvu na zvýšenie životnosti ložísk, kde sa jednoznačne preukázalo predĺženie životnosti  o 100 %.


<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy ZVL SLOVAKIA

Viac informácií

Kontrola kvality a znižovanie kmitania nových zariadení

TriboTechnika 6/2013

Vibrodiagnostické merania v bežnej praxi sa najčastejšie využívajú na meranie stavu strojov, stavu ložísk a identifikovanie skrytých porúch zariadení pred opravou respektíve na kontrolu kvality vykonanej opravy. Tieto merania poskytujú užitočné informácie pre údržbu, pomáhajú pri rozhodovaní či je potrebné vykonať opravu, alebo nie a keď áno aké zásahy sú potrebné, aby sa odstránili všetky zdroje poruchy, nielen ich následky. Je to zaužívaná metóda v prediktívnej údržbe, ale vibrodiagnostika sa uplatňuje aj v inej oblasti, než je údržba.

Viac informácií

Ložiská ZVL – 45 rokov kvality svetového štandardu

TriboTechnika 5/2013

Využívanie novej meracej techniky pri meraní a hodnotení  štruktúry povrchu  ložísk a ich súčastí

Výroba ložísk a ich dielov je typickým predstaviteľom odvetvia presného strojárstva. Vývoj ložísk a  zvyšovanie ich úžitkových vlastností sa sústreďuje hlavne na zvyšovanie ich zaťaženia, otáčok a trvanlivosti  a znižovanie ich hlučnosti v prevádzke. Tieto vlastnosti sú však výrazne závislé na presnosti a kvalite opracovania hlavne obežných dráh krúžkov  a valivých súčastí ložísk. Z uvedeného vyplýva i nutnosť a požiadavka na presné a rýchle meranie a posudzovanie kvality funkčných plôch ložísk už pri ich výrobe. Dosahovanie  vysokej presnosti, stanovených rozmerových parametrov vnútornej geometrie, drsnosti povrchov  a ostatných výrobných tolerancií je základným predpokladom pre zabezpečenie kvality a bezporuchovej funkcie ložísk a tým zvyšovanie  ich životnosti a spoľahlivosti.

 

<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy ZVL SLOVAKIA, a.s.

Viac informácií

Mazaná kluzná ložiska v extrémních podmínkách

TriboTechnika 4/2013

Většina zařízení, používaných ve stavebnictví (bagry, rypadla, nakladače) a v zemědělství, je vystavovaná náročným pracovním podmínkám, vyplývajícím z agresivního prostředí a rovněž z narůstajících nároků zákazníků v parametrech produktivity a efektivnosti. Vysokému dynamickému zatížení jsou vystavované zvláště určité mechanické spoje, tvořené sestavami hřídel / kluzné ložisko (většinou pod oscilačním pohybem), a to při rázovém namáhání a v otěrovém a korozivním prostředí.

Viac informácií

Späť

Tribotechnika_1_2019

TriboTechnika1_2019 by on Scribd