TriboTechnika_3/2018

 

Ložiská

 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > 

Sedem veľtrhov na MSV Brno

TriboTechnika 5/2012

Tohtoročný medzinárodný strojársky veľtrh bude prebiehať v tradičnom septembrovom termíne, od 10. do 14. 9. spoločne s ním sa uskutoční ďalších šesť špecializovaných výstavných akcií: 8. medzinárodný veľtrh obrábacích a tvárniacich strojov IMT, 14. medzinárodný zlievárenský veľtrh FOND-EX, 21. medzinárodný veľtrh zváracej techniky WELDING, 4. medzinárodný veľtrh technológií pre povrchové úpravy PROFINTECH, 3. medzinárodný veľtrh plastov, pryže a kompozitov PLASTEX a 11. medzinárodný veľtrh prostriedkov osobnej ochrany, bezpečnosti práce a pracovného prostredia INTERPROTEC.

Viac informácií

Ochrana proti korozi pro ložiska a součásti

TriboTechnika 5/2012

Pro valivá ložiska a kovové součásti vystavené přímému působení vlhkosti a korozním činitelům nabízí společnost NKE galvanickou povrchovou úpravu, která zajistí výhodnou ochranu proti korozi. Nová, zlepšená povrchová úprava SQ171E je ještě tenčí a ještě déle odolná proti korozi, než předchozí verze. Povrchová úprava chrání ložiska a součásti v oblasti dopravní techniky, zemědělských strojů, v chemickém a farmaceutickém průmyslu, stejně jako součásti kompresorů a čerpadel.

Viac informácií

Castrol Longtime HS 1.5 - unikátní mazivo pro vysokootáčková vřetena obráběcích strojů

TriboTechnika 2/2012

Vřetena obráběcích strojů jsou rotující hnací hřídele, které přenášejí točivý moment na řezný nástroj obráběcího stroje. Jsou to naprosto základní součásti obráběcích center, které mají zásadní vliv na výkon výroby a její kvalitu. Konstrukce vřeten a kvalita jejich součástí jsou hlavní faktory přispívající k jejich dlouhé životnosti. Často bývá problémem průnik obráběcích kapalin. Základním prvkem konstrukce vysokootáčkových vřeten je systém ložisek. Jeho efektivní mazání zajišťuje potřebný výkon a životnost a chrání ložiska vůči otěru, korozi a kontaminaci.

 

Prezentácia firmy CASTROL

<<< Kliknite na obrázok

Viac informácií

Vyššia kvalita služieb a ich komplexnosť

TriboTechnika 1/2012

Spoločnosť Brammer, európsky distribútor priemyselného výrobného vybavenia od roku 2002, keď si skupina Brammer otvorila prvú pobočku naďalej rozširuje svoje pôsobenie vďaka akvizíciám podnikov, ktoré ponúkajú služby zodpovedajúce dlhodobej stratégii firmy. Firma si vybudovala dobré meno predovšetkým v oblasti predaja ložísk, súčiastok na prenos mechanického výkonu a hydraulických a pneumatických komponentov, vrátane sortimentu pre údržbu. Viac informácií poskytol v rozhovore Ladislav Burian, generálny riaditeľ Brammer pre Českú a Dlovenskú republiku.

Viac informácií

Výzkum a vývoj turbopřevodovky s novým typem segmentových ložisek

TriboTechnika 4/2011

V roce 2009 byla zřízena Technologická agentura ČR. Jejím hlavním cílem je podpora efektivního využití veřejných prostředků směřovaných zejména do aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Dále podporuje  spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a podnikatelskou sférou. Stávající Grantová agentura ČR nadále podporuje zejména základní výzkum v přírodních, technických a dalších vědách.

Viac informácií

Modelovanie vývinu tepla vo valčekových valivých ložIskách

TriboTechnika 1/2011

Valivé trenie je zložitý fyzikálny jav ovplyvňovaný rôznymi faktormi. Celkový valivý odpor je spôsobený pružným pretvorením v kontaktných plochách a tiež trením klzných povrchov. Rôzne druhy valivých ložísk majú preto v dôsledku rôznej konštrukcie rozdielny súčiniteľ trenia. Je známe, že trenie medzi dvoma navzájom valiacimi povrchmi je oveľa  menšie ako trenie medzi tými istými povrchmi, ktoré sa po sebe navzájom kĺžu. Aj napriek tomu, že pohyby kontaktných prvkov vo valivých ložiskách sú  zložitejšie ako je čisté valenie, vykazujú valivé ložiská omnoho menšie trenie ako klzné ložiská porovnateľnej veľkosti pre rovnaké rýchlostí a zaťaženia.

Viac informácií

Vývoj velkorozměrových ložisek v ZKL

TriboTechnika 2/2010

Vzhledem k rostoucímu zájmu po celém světě o ložiska větších rozměrů, připravilo ZKL strategický záměr rozšíření výroby ložisek tohoto sortimentu. Výsledkem je zahájení řešení nového projektu vývoje s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu z programu TIP s evidenčním číslem FR-TI 01/046 „Výzkum a vývoj konstrukce a technologie velkorozměrových ložisek".

 

Prezentácia firmy ZKL GROUP

<<< Kliknite na obrázok

Viac informácií

Ozubený prevod s plynulou, pravidelne sa opakujúcou zmenou prevodového pomeru

TriboTechnika 2/2010

Pre zadávateľa práce z oblasti súkromného sektora a pre sprostredkovateľa pracujúceho v oblasti CAD, CAM technológií sme v programe AutoCAD vytvorili ozubený prevod s plynulou zmenou prevodového pomeru harmonicky sa opakujúcou v rozsahu u = 0,5 až 2 s počtom zubov z1 = z2 = 24 a modulom ozubenia mn = 3,75 mm, pre osovú vzdialenosť a = 90 mm pre jeden zmysel otáčania.

Viac informácií

Vysoko únosné klzné ložisko pre rotujúce sústružnícke nože

Tribotechnika 1/2010

Požiadavky zvyšovania produktivity a kvality obrábania najmä ťažko obrábateľných materiálov viedla k vývoju rotujúcich sústružníckych nožov. Ich praktické využitie však naráža na problém vhodného uloženia. Pre značné hodnoty rezných síl sa valivé ložiská ukázali ako nevhodné. Vyžadovali by sa ložiská značných rozmerov. Rovnako klasické klzné ložiská nie sú vhodné pre ložiskovú vôľu, ktorá ovplyvňuje funkciu nástroja. Naviac stúpa s opotrebením ložiska. Príspevok opisuje optimálne vysoko únosné ložisko, ktoré tieto nárožné podmienky namáhania splňuje.

Viac informácií

Trenie, ložiská a ich mazanie

TriboTechnika 4/2009

Strojové časti, mobilná technika, zariadenia priemyselnej výroby, poľnohospodárskej produkcie, stavebníctva, zdravotnícke prístroje a zariadenia uľahčujúce človeku život vyrobené z kovu pozostávajú z mnohých súčiastok. Pri ich vzájomnom pohybe sa dotýkajú v trecích uzloch. Ich zložitosť je rôzna - je poväčšine závislá od konštrukcie, náročnosti technologického procesu, materiálov, rýchlosti pohybu strojových častí, prostredia, makro alebo mikrotechnológie, fyzikálnych pomerov a v neposlednom rade aj od faktorov, ktoré ovplyvňuje človek.

Viac informácií

Späť