Pripravujeme TriboTechniku 1/2018

 

Ložiská

 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > 

Mazání ložisek Teflonem®

TriboTechnika 3/2009

Zvýšit spolehlivost ložisek a tím i celého výrobního zařízení vám může pomoci jedinečná technologie nizozemské společnosti INTERFLON, která je specialistou na mazání Teflonem®.

Viac informácií

POUŽITIE LOŽÍSK V TRIBOLOGICKÝCH UZLOCH

TriboTechnika 3/2009

Čoraz náročnejšie prevádzkové podmienky nútia konštruktérov a technológov vyvíjať nové materiály vhodné na použitie v tribologických uzloch. Najväčšia snaha sa prejavila vo výrobe ložísk, od ktorých sa vyžaduje minimálna poruchovosť a stálosť aj vo vysokoteplotných a agresívnych prostrediach.

Viac informácií

Ložiská so zníženým trením

TriboTechnika 3/2009

Pre náročné uloženia, akými sú prevodovky a diferenciály v automobilovej technike, nie sú vhodné štandardné ložiská. Je potrebné optimalizovať funkčné plochy ložiska s cieľom znížiť ich vnútorné trenie. V článku sme uviedli základné výsledky prác, ktoré boli vykonané pred zahájením dodávok ložísk pre automobilový priemysel.

Viac informácií

Nový katalog ložisek ZKL

TriboTechnika 2/2009

Na významném mezinárodním strojírenském veletrhu v Hannoveru, který se konal ve dnech 20. až 24. dubna 2009 se prezentoval i koncern ZKL z České republiky. Vedle nových typů ložisek představil koncern zákazníkům i nový katalog ložisek ZKL. Tato publikace přináší aktualizované technické parametry celého výrobního sortimentu ložisek v hlavním katalogu, ale také podrobnější informace o dalších novinkách v tématicky zaměřených prospektech.

Viac informácií

Delené ložiská

TriboTechnika 2/2009

Delené ložiská sú komerčne dostupné už viacero rokov. Využívajú sa prevažne v náročných aplikáciách s ťažkými pracovnými podmienkami, kde dostupnosť ložísk z dôvodu ich kontroly a ľahkej údržby je nevyhnutná. Ložisko pozostáva z vnútorného a vonkajšieho krúžku, klietky a domca s podstavou, pričom všetky súčasti je možné poskladať priamo na hriadeli. Uvedené umožňuje jednoduchú kontrolu a ľahkú výmenu bez potreby sťahovania ložiska alebo demontáže hriadeľa. Súčasti deleného ložiska sú vyrobené ako kompletné celky a po brúsení sú precízne rozrezané na dve časti tak, že po osadení na hriadeľ tieto časti presne k sebe dosadnú.

Viac informácií

Technická diagnostika – vibrodiagnostika ložísk

TriboTechnika 2/2009

Technická diagnostika ako nástroj spoľahlivosti má veľký význam pri prevádzke a údržbe zariadení. Jeden z najzaužívaných metód technickej diagnostiky pre rotačné zariadenia je vibrodiagnostika. V týchto zariadeniach je hlavnou súčiastkou ložisko, ktoré zabezpečí rotačný pohyb a zachytí dynamické zaťaženie.

Viac informácií

Prekonávajú klzné ložiská valivé?

TriboTechnika 2/2009

Klzné ložiská alebo puzdra nahradzujú valivé ložiská v širokej škále produktov, ako napr. čerpadlá, veterné elektrárne, poľnohospodárske stroje, zemné stroje. Bolo zaužívané, že komplexné zariadenia vyžadujú „komplexné" ložiská, ale konštruktéri postupne zisťujú, že jednoduchosť klzného ložiska má svoje výhody. Klzné ložiská môžu dosahovať vysokú zaťažiteľnosť, nízku údržbovosť, životnosť podľa požiadaviek danej aplikácie.

Viac informácií

Vplyv kontaktu na rozloženie napätí v ložiskovom domci

TriboTechnika 2/2009

Ložiskový domec (ďalej LD) je masívne priestorové teleso obojstranne uložené na nápravách podvozkov koľajového vozňa obr.1 LD plní jednak funkciu tlmenia a taktiež funkciu prenosu dynamických síl z nápravy železničného vozňa cez klasické vinuté, symetrický uložené pružiny do podvozka vozňa. Zabezpečuje tiež funkčné spojenie podvozka s rámom vozňa.

Viac informácií

Modulární systém pro ložiska planetových kol v převodovkách pro větrné elektrárny

Tribotechnika 1 2009

NKE Austria vyvinul modulární systém pro uložení planetových kol v převodovkách určených pro větrné elektrárny. Výhodou nového ložiskového systému je sjednocení koncepce uložení, snížení rozmanitosti dílů a zjednodušení logistiky. Modulární systém byl již s úspěchem nasazen v převodovkách o výkonu 1,5 MW, 2 MW a 2,5 MW jednoho známého německého výrobce.

Viac informácií

Radiální kluzná ložiska s naklápěcími segmenty

Tribotechnika 1 2009

Mezi klasická kluzná ložiska již neodmyslitelně patří ložiska s naklápěcími segmenty. Ačkoliv návrh, výpočet a výroba naklápěcích segmentů není vůbec jednoduchá záležitost, provozní vlastnosti a schopnosti těchto ložisek vyváží větší výrobní náročnost.

Viac informácií

Späť

Najsilnejšia čistiaca utierka na trhu

aaa MEWA - priemyselne_utierky

Online Tribotechnika_6_2017


Tribotechnika_6_2017 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd