Tribotechnické listy

 

 

Ložiská

 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > 

Vývoj velkorozměrových ložisek v ZKL

TriboTechnika 2/2010

Vzhledem k rostoucímu zájmu po celém světě o ložiska větších rozměrů, připravilo ZKL strategický záměr rozšíření výroby ložisek tohoto sortimentu. Výsledkem je zahájení řešení nového projektu vývoje s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu z programu TIP s evidenčním číslem FR-TI 01/046 „Výzkum a vývoj konstrukce a technologie velkorozměrových ložisek".

 

Prezentácia firmy ZKL GROUP

<<< Kliknite na obrázok

Viac informácií

Ozubený prevod s plynulou, pravidelne sa opakujúcou zmenou prevodového pomeru

TriboTechnika 2/2010

Pre zadávateľa práce z oblasti súkromného sektora a pre sprostredkovateľa pracujúceho v oblasti CAD, CAM technológií sme v programe AutoCAD vytvorili ozubený prevod s plynulou zmenou prevodového pomeru harmonicky sa opakujúcou v rozsahu u = 0,5 až 2 s počtom zubov z1 = z2 = 24 a modulom ozubenia mn = 3,75 mm, pre osovú vzdialenosť a = 90 mm pre jeden zmysel otáčania.

Viac informácií

Vysoko únosné klzné ložisko pre rotujúce sústružnícke nože

Tribotechnika 1/2010

Požiadavky zvyšovania produktivity a kvality obrábania najmä ťažko obrábateľných materiálov viedla k vývoju rotujúcich sústružníckych nožov. Ich praktické využitie však naráža na problém vhodného uloženia. Pre značné hodnoty rezných síl sa valivé ložiská ukázali ako nevhodné. Vyžadovali by sa ložiská značných rozmerov. Rovnako klasické klzné ložiská nie sú vhodné pre ložiskovú vôľu, ktorá ovplyvňuje funkciu nástroja. Naviac stúpa s opotrebením ložiska. Príspevok opisuje optimálne vysoko únosné ložisko, ktoré tieto nárožné podmienky namáhania splňuje.

Viac informácií

Trenie, ložiská a ich mazanie

TriboTechnika 4/2009

Strojové časti, mobilná technika, zariadenia priemyselnej výroby, poľnohospodárskej produkcie, stavebníctva, zdravotnícke prístroje a zariadenia uľahčujúce človeku život vyrobené z kovu pozostávajú z mnohých súčiastok. Pri ich vzájomnom pohybe sa dotýkajú v trecích uzloch. Ich zložitosť je rôzna - je poväčšine závislá od konštrukcie, náročnosti technologického procesu, materiálov, rýchlosti pohybu strojových častí, prostredia, makro alebo mikrotechnológie, fyzikálnych pomerov a v neposlednom rade aj od faktorov, ktoré ovplyvňuje človek.

Viac informácií

Ložisko – mazivo – tesnenie: tri časti – jeden celok

TriboTechnika 4/2009

Ložiská, mazivá a tesnenia sú často považované za tri odlišné a oddelené časti. V skutočnosti však tvoria jeden neoddeliteľný celok. Celok je iba taký spoľahlivý, ako jeho najslabšia časť. Ak ložisko nie je schopné pracovať v aplikácii pri danej záťaži, rýchlosti alebo teplote, výsledkom je jeho zlyhanie. Rovnaký výsledok môže zapríčiniť nevhodné tesnení a mazanie.

Viac informácií

Mgr. Ján Ivanecký: „Cesta budovania tradície je náročná, ale perspektívna.“

TriboTechnika 4/2009

ZVL Auto je tradičným výrobcom kuželíkových ložísk v metrických aj palcových rozmeroch. Výrobne osvojených má vyše 110 tprm kuželíkových ložísk, štandardných aj neštandardných, ktoré majú široké uplatnenie v celom rade odvetví, najmä vo výrobe automobilov, traktorov, poľnohospodárskej technike, valcovaných stolíc, zemných strojov, obrábacích strojov atď. Viac informácií poskytol Mgr. Ján Ivanecký, výrobný riaditeľ ZVL Auto Prešov

Viac informácií

Mazání ložisek Teflonem®

TriboTechnika 3/2009

Zvýšit spolehlivost ložisek a tím i celého výrobního zařízení vám může pomoci jedinečná technologie nizozemské společnosti INTERFLON, která je specialistou na mazání Teflonem®.

Viac informácií

POUŽITIE LOŽÍSK V TRIBOLOGICKÝCH UZLOCH

TriboTechnika 3/2009

Čoraz náročnejšie prevádzkové podmienky nútia konštruktérov a technológov vyvíjať nové materiály vhodné na použitie v tribologických uzloch. Najväčšia snaha sa prejavila vo výrobe ložísk, od ktorých sa vyžaduje minimálna poruchovosť a stálosť aj vo vysokoteplotných a agresívnych prostrediach.

Viac informácií

Ložiská so zníženým trením

TriboTechnika 3/2009

Pre náročné uloženia, akými sú prevodovky a diferenciály v automobilovej technike, nie sú vhodné štandardné ložiská. Je potrebné optimalizovať funkčné plochy ložiska s cieľom znížiť ich vnútorné trenie. V článku sme uviedli základné výsledky prác, ktoré boli vykonané pred zahájením dodávok ložísk pre automobilový priemysel.

Viac informácií

Nový katalog ložisek ZKL

TriboTechnika 2/2009

Na významném mezinárodním strojírenském veletrhu v Hannoveru, který se konal ve dnech 20. až 24. dubna 2009 se prezentoval i koncern ZKL z České republiky. Vedle nových typů ložisek představil koncern zákazníkům i nový katalog ložisek ZKL. Tato publikace přináší aktualizované technické parametry celého výrobního sortimentu ložisek v hlavním katalogu, ale také podrobnější informace o dalších novinkách v tématicky zaměřených prospektech.

Viac informácií

Späť

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd