Tribotechnické listy

 

 

Ložiská

 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > 

Technická diagnostika – vibrodiagnostika ložísk

TriboTechnika 2/2009

Technická diagnostika ako nástroj spoľahlivosti má veľký význam pri prevádzke a údržbe zariadení. Jeden z najzaužívaných metód technickej diagnostiky pre rotačné zariadenia je vibrodiagnostika. V týchto zariadeniach je hlavnou súčiastkou ložisko, ktoré zabezpečí rotačný pohyb a zachytí dynamické zaťaženie.

Viac informácií

Prekonávajú klzné ložiská valivé?

TriboTechnika 2/2009

Klzné ložiská alebo puzdra nahradzujú valivé ložiská v širokej škále produktov, ako napr. čerpadlá, veterné elektrárne, poľnohospodárske stroje, zemné stroje. Bolo zaužívané, že komplexné zariadenia vyžadujú „komplexné" ložiská, ale konštruktéri postupne zisťujú, že jednoduchosť klzného ložiska má svoje výhody. Klzné ložiská môžu dosahovať vysokú zaťažiteľnosť, nízku údržbovosť, životnosť podľa požiadaviek danej aplikácie.

Viac informácií

Vplyv kontaktu na rozloženie napätí v ložiskovom domci

TriboTechnika 2/2009

Ložiskový domec (ďalej LD) je masívne priestorové teleso obojstranne uložené na nápravách podvozkov koľajového vozňa obr.1 LD plní jednak funkciu tlmenia a taktiež funkciu prenosu dynamických síl z nápravy železničného vozňa cez klasické vinuté, symetrický uložené pružiny do podvozka vozňa. Zabezpečuje tiež funkčné spojenie podvozka s rámom vozňa.

Viac informácií

Modulární systém pro ložiska planetových kol v převodovkách pro větrné elektrárny

Tribotechnika 1 2009

NKE Austria vyvinul modulární systém pro uložení planetových kol v převodovkách určených pro větrné elektrárny. Výhodou nového ložiskového systému je sjednocení koncepce uložení, snížení rozmanitosti dílů a zjednodušení logistiky. Modulární systém byl již s úspěchem nasazen v převodovkách o výkonu 1,5 MW, 2 MW a 2,5 MW jednoho známého německého výrobce.

Viac informácií

Radiální kluzná ložiska s naklápěcími segmenty

Tribotechnika 1 2009

Mezi klasická kluzná ložiska již neodmyslitelně patří ložiska s naklápěcími segmenty. Ačkoliv návrh, výpočet a výroba naklápěcích segmentů není vůbec jednoduchá záležitost, provozní vlastnosti a schopnosti těchto ložisek vyváží větší výrobní náročnost.

Viac informácií

Domazávanie valivých ložísk

Tribotechnika 2/2008

TriboTechnika 2/2008
Rozhodne sa oplatí investovať do výskumu v oblasti tribológie. Rovnako dôležité a možno s podstatne nižšími investíciami je dodržiavanie dávno známych a platných zásad a doporučení pre mazanie a domazávanie.

Viac informácií

Stále na správné koleji – NKE valivá ložiska pro kolejová vozidla

Tribotechnika 2/2008

Steyrský výrobce valivých ložisek NKE Austria GmbH nabízí valivá ložiska pro kolejová vozidla. Nabídka zahrnuje valivá ložiska pro trakční motory a převodovky, jakož i technické služby pro průmysl kolejových vozidel.

Viac informácií

Materiály, použití a návrh kluzných ložisek

Tribotechnika 1/2008

Návrh, výpočet a výroba kluzných ložisek není zcela jednoduchou záležitostí. Problematikou komplexních služeb v oblasti výroby a oprav kompozicových kluzných ložisek se více něž 10 let zabývá společnost GTW BEARINGS, s. r. o.

Viac informácií

Tribotechnické listy

Ďalšie tituly

V súčasnosti vystupuje do popredia význam organizovanej tribotechniky a mazacích služieb. To bol dôvod prečo sa Ing. Jozef Stopka, významný odborník v tribotechnike, zakladateľ a predseda Slovenskej spoločnosti pre tribológiu a tribotechniku rozhodol svoje 46-ročné skúsenosti z teórie a praxe tribotechniky sústrediť do celistvého zborníku informácií s názvom Tribotechnické listy. Publikácia ponúka nielen kvalifikovaný prehľad o kompletnej škále mazacích prostriedkov a zariadení, ale aj praktické pracovné postupy a skúsenosti z konštrukcie strojov, strojárskej technológie, výroby, diagnostiky strojov, aplikácie mazacích prostriedkov a pod.
Kniha ma 154 strán, formát B5, je plnofarebná a obsahuje 34 kapitol.
Objednávky zasielajte na: marketing@techpark.sk

>>> Ukážka dvoch kapitol publikácie Tribotechnické listy

Viac informácií

Späť

Tribotechnika_1_2019

TriboTechnika1_2019 by on Scribd