Tribotechnické listy

 

 

Mazanie

 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >  Posledná

SKF Enlight QuickCollect

TriboTechnika 2/2018

Monitorovanie strojov je teraz jednoduché

Nový prenosný prístroj QuickCollect a apli-kácia pre smartfóny od SKF zjednodušujú zber   a interpretáciu údajov o stave strojov. Tento jednoduchý a robustný snímač monitoruje vibrácie a teplotu a bezdrôtovo prenáša tieto dáta do mobilného zariadenia s nainštalovanou  základnou aplikáciou QuickCollect, ktorá umožňuje diagnostiku stroja, ukladanie a analýzu dát.

Viac informácií

Přínosy dlouhodobého sledování stavu hydraulických olejů

TriboTechnika 2/2018

Rozbory olejů jsou důležitým nástrojem k určení jeho stavu, tedy především ke kontrole jeho další použitelnosti. Součas-ně z nich ale můžeme získávat informace o stavu stroje, pokud budeme sledovat obsah, druh a strukturu nečistot. Tedy provádět technickou tribodiagnostiku. Předpokladem pro její úspěšné zavedení je správná volba rozsahu analýz, ale i jejich počet v optimálně zvoleném časovém intervalu. To vše by ale stále nestačilo. V dnešní době není složité získaní dat, složitá je jejich správná interpretace, které vede k opatřením šetřící náklady.

Viac informácií

Mazacie prostriedky

TriboTechnika 2/2018

Ropa ako surovina má rozhodujúci význam pre rozvoj jednotlivých odvetví národného hospodárstva. V súčasnosti je ropa základnou energetickou surovinou, ktorá zabezpečuje energetické zdroje, ktoré predstavujú 36 % z celkových dostupných energetických zdrojov a spolu s uhlím (28 %) a plynom (24 %) tvorí takmer 88 % z celkových energetických zdrojov vo svete. Zvyšok 12 % tvoria ostatné dostupné zdroje energie, ako atómová, vodná, veterná a slnečná energia.

Viac informácií

LSPI a superlubricita

TriboTechnika 2/2018

Dopady nových exhalačních norem na konstrukci a provoz motorových vozidel

S eskalací publicity a následně tlaku legislativ pro exhalace ze spalovacích motorů jsou výrobci automobilů a následně také výrobci maziv nuceni hledat nové cesty. Nutně rovněž dochází k úpravám předpisů.

Viac informácií

Filtrácia prevodových a hydraulických olejov v traktoroch

TriboTechnika 2/2018

Počas prevádzky poľnohospodárskych traktorov dochádza k znečisťovaniu prevodových a hydraulických systémov nielen v dôsledku procesu opotrebenia stroja a oleja ale aj nečistotami zo strojov, ktoré sú pripájané k vonkajšiemu hydraulickému okruhu traktora ako sú pluhy, sejačky, kultivátory, prívesy atď. V rámci jednej z úlohy riešených grantových projektov sme na Technickej fakulte Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v spolupráci s akreditovaným tribotechnickým laboratóriom Intertribodia s. r. o. navrhli filtračný systém ako druhý stupeň filtrácie univerzálnych olejov v traktoroch.

Viac informácií

Falzifikáty nespoznáte, váš stroj áno ....

TriboTechnika 1/2018

Obchod s falzifikátmi značkových výrobkov predstavuje globálny problém a v rastúcej miere sa dotýka všetkých popredných výrobcov. SKF nebezpečenstvo výskytu plagiátov neberie na ľahkú váhu a v záujme ochrany vlastnej značky a svojich zákazníkov podniká príslušné opatrenia.

Viac informácií

DOPAG výrazně posiluje přítomnost na východoevropském trhu

TriboTechnika 1/2018

Výrobce dávkovací technologie zřizuje vlastní pobočku v České republice

Společnost DOPAG neustále rozšiřuje celosvětovou působnost založením nové dceřiné společnosti v České republice. Nyní DOPAG Eastern Europe s.r.o., sídlící v dynamicky se rozvíjející průmyslové zóně v Jenči u Prahy, přímo obslouží zákazníky v České republice, na Slovensku, v Polsku i Maďarsku. Východoevropští uživatelé technologií DOPAG a MeterMix využijí v nově vybudovaných prostorech technologické centrum s možností vzorkování i zakázkové výroby. K dispozici bude jak tým odborníků na dávkovací technologii, tak i servisní středisko se skladem náhradních dílů.

Viac informácií

Tribologické problémy mechanizmů v kosmu

TriboTechnika 1/2018

Prostředí kosmických zařízení – rakety, družice na oběžných drahách a výzkumná vozidla (pro povrch měsíce nebo planet) je extrémní.  Úspěch kosmických expedicí závisí na spolehlivosti jednotlivých mechanizmů a na životnosti a funkčnosti jejich součástí.

Viac informácií

Jasné podmienky a transparentné náklady

TriboTechnika 1/2018

Olej, mazivá a rozpúšťadlá – v dielňach a výrobných prevádzkach vzniká veľa nečistôt. Ako sa dá znečistenie najlepšie odstrániť?

Ako sa dá znečistenie najlepšie odstrániť? Poskytovatelia služieb v oblasti textilného manažmentu Vám prostredníctvom opakovane použiteľných utierok s komplexným servisom ponúkajú efektívne riešenie orientované na zákazníkov. Textilný manažment MEWA  prostredníctvom svojich služieb je na Vašej strane, prináša transparentnosť nákladov a odoberie Vám mnoho úloh.

Viac informácií

Sledování obsahu přísad (RULER) v olejích pro plynové motory

TriboTechnika 1/2018

Využití stanovení obsahu přísad pomocí metody RULER (Remaining Useful Life Evaluation Routine - Vyhodnocení životnosti oleje) se ve velké míře využívá především v oblasti hydraulických a turbínových olejů. V našem příspěvku chceme ukázat využití i pro oleje pro plynové motory a také souvislosti mezi obsahem přísad a stavem oleje přímo na příkladu oleje z bioplynové stanice. V článku uvádíme porovnání hodnot TAN, TBN a vyhodnocení degradace olejů právě v souvislosti přísadami stanovenými pomocí metody Ruler.

Viac informácií

Späť

Tribotechnika_1_2019

TriboTechnika1_2019 by on Scribd