Tribotechnické listy

 

 

Mazanie

Prvá  < 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 > 

Servis olejů – významný nástroj pro snížení nákladů

Tribotechnika 1/2008

Stejně jako v jiných oblastech, tak i tam, kde se používají v provozu průmyslové oleje (hydraulické, převodové, turbínové, řezné oleje, emulze, apod.) se v posledních letech klade velký důraz nejen na používání kvalitních olejů, z hlediska jejich vlastností, ale zároveň i na sledování jejich kvality v průběhu používání za účelem optimálního nastavení systému výměny těchto olejových náplní.

Viac informácií

Měřitelné a prokazatelné snižování nákladů = INTERFLON

Tribotechnika 1/2008

Trend snižování nákladů ve výrobě, zvyšování produktivity práce, a tím zvyšování konkurenceschopnosti na trhu je platný i pro plastikářskou výrobu.

Viac informácií

TOTAL FLUID MANAGEMENT

Tribotechnika 1/2008

Súčasná doba, ktorá je charakteristická celosvetovou globalizáciou trhu a výrobkov, zvyšuje požiadavky na špecializáciu výroby a služieb. Snaha obstáť v globálnej konkurencii núti výrobcov venovať všetko úsilie vývoju a vlastnej výrobe svojich produktov. Trendom je presun obslužných činností externým dodávateľom. Dodávateľsky sa nezaisťujú len bežné služby typu upratovania, účtovníctva či údržby, ale i služby veľmi úzko súvisiace s výrobným procesom. Tento trend sa obecne označuje „OUTSOURCING“.

Viac informácií

Plastické mazivá, trendy a všeobecné odporúčania

Tribotechnika 1/2008

Plastické mazivá majú stále miesto v sortimente mazacích prostriedkov. Vzhľadom na ich špecifické aplikačné vlastnosti nachádzajú uplatnenie hlavne tam, kde mazacie oleje napriek svojim lepším úžitkovým vlastnostiam predstavujú často problémy z hľadiska obsluhy a údržby strojov a zariadení.

Viac informácií

Kleentek – péče o průmyslové oleje na klíč

Tribotechnika 1/2008

Přístroje Kleentek využívají firmy pro odstraňování znečištění z olejových systémů strojů a zařízení.
Základní skupinu tvoří přístroje pracující na principu elektrostatického jímání nečistot (ELC).

Viac informácií

Kvantitativní chemometrická analýza paliv a biopaliv

Tribotechnika 1/2008

Automobilových paliv se jen v České republice prodá za rok asi
6 miliard litrů, jedná se v přepočtu na finanční obrat o přibližně 150 miliard Kč ročně (asi 5 miliard EUR). Pro celou Evropskou unii se pak dokonce jedná o množství 400 miliard litrů (asi 500 miliard EUR).

Viac informácií

Systémy GVP na mazanie dopravníkových reťazí

Tribotechnika 1/2008

Systém GVP je určený pre mazanie kladiek dopravníkových reťazí. Proces domazávania je plne automatický a plastické mazivo je počas neho pod tlakom vstrekovaný cez mazacie hlavice priamo do vnútorného priestoru kladky. Konštrukcia systému vylučuje akékoľvek obmedzenie výrobného procesu z dôvodu domazávania.

Viac informácií

Tribotechnické listy

Ďalšie tituly

V súčasnosti vystupuje do popredia význam organizovanej tribotechniky a mazacích služieb. To bol dôvod prečo sa Ing. Jozef Stopka, významný odborník v tribotechnike, zakladateľ a predseda Slovenskej spoločnosti pre tribológiu a tribotechniku rozhodol svoje 46-ročné skúsenosti z teórie a praxe tribotechniky sústrediť do celistvého zborníku informácií s názvom Tribotechnické listy. Publikácia ponúka nielen kvalifikovaný prehľad o kompletnej škále mazacích prostriedkov a zariadení, ale aj praktické pracovné postupy a skúsenosti z konštrukcie strojov, strojárskej technológie, výroby, diagnostiky strojov, aplikácie mazacích prostriedkov a pod.
Kniha ma 154 strán, formát B5, je plnofarebná a obsahuje 34 kapitol.
Objednávky zasielajte na: marketing@techpark.sk

>>> Ukážka dvoch kapitol publikácie Tribotechnické listy

Viac informácií

Späť

Tribotechnika_4_2018

Tribotechnika_4_2018 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd