Mazanie

Prvá  < 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 > 

Analýza oleje – prostředek pro sledování stavu strojů

Tribotechnika 1/2008

Analýzy olejů už v současnosti neslouží především k vyhodnocení stavu samotného oleje a rozhodnutí o jeho dalším osudu (výměna, přečištění, doplnění novým olejem), ale stále více jsou výsledky analýz olejů využívány ke zjišťování stavu strojů, ze kterých byly vzorky olejů odebrány. Z výsledků analýzy oleje lze dnes rychle, kvalifikovaně a levně detekovat vznikající poruchy stroje v jejich velmi raném stádiu a tak zabránit haváriím a poškození velkého rozsahu. Proaktivní údržba využívající diagnostiku slouží k cíleným zásahům a tak umožňuje dosáhnout významných úspor v nákladech na náhradní díly a především v omezení prostojů strojů.Stav vlastního analyzovaného oleje ale zůstává také v centru pozornosti tribotechnické diagnostiky, protože stav oleje pochopitelně ovlivňuje stav stroje.

Viac informácií

Analýza oleje – prostředek pro sledování stavu strojů

Tribotechnika 1/2008

Analýzy olejů už v současnosti neslouží především k vyhodnocení stavu samotného oleje a rozhodnutí o jeho dalším osudu (výměna, přečištění, doplnění novým olejem), ale stále více jsou výsledky analýz olejů využívány ke zjišťování stavu strojů, ze kterých byly vzorky olejů odebrány. Z výsledků analýzy oleje lze dnes rychle, kvalifikovaně a levně detekovat vznikající poruchy stroje v jejich velmi raném stádiu a tak zabránit haváriím a poškození velkého rozsahu. Proaktivní údržba využívající diagnostiku slouží k cíleným zásahům a tak umožňuje dosáhnout významných úspor v nákladech na náhradní díly a především v omezení prostojů strojů.Stav vlastního analyzovaného oleje ale zůstává také v centru pozornosti tribotechnické diagnostiky, protože stav oleje pochopitelně ovlivňuje stav stroje.

Viac informácií

Aplikace vodoumísitelných řezných kapalin v oblastech s vysokým nárokem na mazivostní charakteristik

Tribotechnika 1/2008

S rychlým vývojem technologií a optimalizací výrobních procesů stále vzrůstají požadavky na špičkové výkony v oblasti obrábění. Zvyšují se nároky na řezné parametry a rychlosti při obrábění stále kvalitnějších materiálů. Tyto výkony, které mají významný vliv na efektivitu a ekonomiku výrobního toku se vztahují nejen na obráběcí stroje nejmodernějších technologií, ale stejně tak i na použité technologické kapaliny. Na ty jsou kladeny stále vyšší nároky vzhledem k často velmi agresivním výrobním podmínkám. Příspěvek se zabývá aplikací vodoumísitelných řezných kapalin s vysokými nároky na mazivostní charakteristiku, tvorbu pevnostních mazacích filmů, s vysokými požadavky na ochranu řezných nástrojů.

Viac informácií

Servis olejů – významný nástroj pro snížení nákladů

Tribotechnika 1/2008

Stejně jako v jiných oblastech, tak i tam, kde se používají v provozu průmyslové oleje (hydraulické, převodové, turbínové, řezné oleje, emulze, apod.) se v posledních letech klade velký důraz nejen na používání kvalitních olejů, z hlediska jejich vlastností, ale zároveň i na sledování jejich kvality v průběhu používání za účelem optimálního nastavení systému výměny těchto olejových náplní.

Viac informácií

Měřitelné a prokazatelné snižování nákladů = INTERFLON

Tribotechnika 1/2008

Trend snižování nákladů ve výrobě, zvyšování produktivity práce, a tím zvyšování konkurenceschopnosti na trhu je platný i pro plastikářskou výrobu.

Viac informácií

TOTAL FLUID MANAGEMENT

Tribotechnika 1/2008

Súčasná doba, ktorá je charakteristická celosvetovou globalizáciou trhu a výrobkov, zvyšuje požiadavky na špecializáciu výroby a služieb. Snaha obstáť v globálnej konkurencii núti výrobcov venovať všetko úsilie vývoju a vlastnej výrobe svojich produktov. Trendom je presun obslužných činností externým dodávateľom. Dodávateľsky sa nezaisťujú len bežné služby typu upratovania, účtovníctva či údržby, ale i služby veľmi úzko súvisiace s výrobným procesom. Tento trend sa obecne označuje „OUTSOURCING“.

Viac informácií

Plastické mazivá, trendy a všeobecné odporúčania

Tribotechnika 1/2008

Plastické mazivá majú stále miesto v sortimente mazacích prostriedkov. Vzhľadom na ich špecifické aplikačné vlastnosti nachádzajú uplatnenie hlavne tam, kde mazacie oleje napriek svojim lepším úžitkovým vlastnostiam predstavujú často problémy z hľadiska obsluhy a údržby strojov a zariadení.

Viac informácií

Kleentek – péče o průmyslové oleje na klíč

Tribotechnika 1/2008

Přístroje Kleentek využívají firmy pro odstraňování znečištění z olejových systémů strojů a zařízení.
Základní skupinu tvoří přístroje pracující na principu elektrostatického jímání nečistot (ELC).

Viac informácií

Kvantitativní chemometrická analýza paliv a biopaliv

Tribotechnika 1/2008

Automobilových paliv se jen v České republice prodá za rok asi
6 miliard litrů, jedná se v přepočtu na finanční obrat o přibližně 150 miliard Kč ročně (asi 5 miliard EUR). Pro celou Evropskou unii se pak dokonce jedná o množství 400 miliard litrů (asi 500 miliard EUR).

Viac informácií

Systémy GVP na mazanie dopravníkových reťazí

Tribotechnika 1/2008

Systém GVP je určený pre mazanie kladiek dopravníkových reťazí. Proces domazávania je plne automatický a plastické mazivo je počas neho pod tlakom vstrekovaný cez mazacie hlavice priamo do vnútorného priestoru kladky. Konštrukcia systému vylučuje akékoľvek obmedzenie výrobného procesu z dôvodu domazávania.

Viac informácií

Späť

Tribotechnika_5_2018

TriboTechnika_5_2018 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd