TriboTechnika_3/2018

 

Mazanie

Prvá  < 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Systémy GVP na mazanie dopravníkových reťazí

Tribotechnika 1/2008

Systém GVP je určený pre mazanie kladiek dopravníkových reťazí. Proces domazávania je plne automatický a plastické mazivo je počas neho pod tlakom vstrekovaný cez mazacie hlavice priamo do vnútorného priestoru kladky. Konštrukcia systému vylučuje akékoľvek obmedzenie výrobného procesu z dôvodu domazávania.

Viac informácií

Tribotechnické listy

Ďalšie tituly

V súčasnosti vystupuje do popredia význam organizovanej tribotechniky a mazacích služieb. To bol dôvod prečo sa Ing. Jozef Stopka, významný odborník v tribotechnike, zakladateľ a predseda Slovenskej spoločnosti pre tribológiu a tribotechniku rozhodol svoje 46-ročné skúsenosti z teórie a praxe tribotechniky sústrediť do celistvého zborníku informácií s názvom Tribotechnické listy. Publikácia ponúka nielen kvalifikovaný prehľad o kompletnej škále mazacích prostriedkov a zariadení, ale aj praktické pracovné postupy a skúsenosti z konštrukcie strojov, strojárskej technológie, výroby, diagnostiky strojov, aplikácie mazacích prostriedkov a pod.
Kniha ma 154 strán, formát B5, je plnofarebná a obsahuje 34 kapitol.
Objednávky zasielajte na: marketing@techpark.sk

>>> Ukážka dvoch kapitol publikácie Tribotechnické listy

Viac informácií

Späť