Tribotechnické listy

 

 

Mazanie

 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >  Posledná

Monitorování stavu hydraulického oleje

TriboTechnika 5/2016

Úkolem tohoto příkladu aplikace je ukázat, jak lze prodloužit životnost oleje v hydraulickém zařízení. U sledovaného zařízení byl na začátku stanoven servisní interval a životnost hydraulického oleje na 2 000 hodin. U maximálně vytíženého stroje by to znamenalo tříměsíční interval výměny oleje. Reálná životnost oleje průměrného stroje se odhaduje podstatně vyšší, ale vzhledem k chybějícím analýzám oleje a nutné ochraně systému byl servisní interval upraven podle scénáře „Worst-Case".

Viac informácií

Energetická účinnost mazaných ložisek

TriboTechnika 4/2016

Energetická účinnost valivých ložisek se v posledních letech výrazně zvýšila. Přispívají k tomu zejména nové designy ložisek, pomocí nichž lze například snižovat ztráty třením. Jakou roli při tom hraje použité mazivo? Společnost Klüber Lubrication získala díky zkušebnímu zařízení, které sama vyvinula, nové poznatky o vlivu maziv na energetickou účinnost ložisek, a může tedy poskytovat uživatelům optimální poradenství.


<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy Klüber Lubrication CZ

 

Viac informácií

Je dnes ještě možná otrava „fridexem“?

TriboTechnika 4/2016

Na každý rok připadne v České republice i na Slovensku několik otrav nemrznoucí směsí záměnou za alkohol a jedna až dvě plánované jako sebevražda. Přitom každá chladicí kapalina by dle normy měla obsahovat látku zabraňující požití - bitrex. Zda jí opravdu obsahují, se dozvíme v tomto článku.

Viac informácií

Pre automobilový priemysel poskytuje ISCAR ucelený systém moderných nástrojov

TriboTechnika 4/2016

Neustále sa meniace skutočnosti, ako je nestabilná ceny ropy, náročnejšie právne predpisy na ochranu životného prostredia a vývoj výkonnejších technológií, spôsobujú stále zmeny v  postavení automobilového priemyslu na globálnom trhu. Tieto faktory sú motorom pokračujúcej hospodárskej súťaže medzi výrobcami automobilov a subdodávateľmi originálnych dielov a v dnešnom automobilovom priemysle tak diktujú výrobné trendy.

 

<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy ISCAR

 

Viac informácií

Kapilární filtrace jako nástroj preventivní údržby

TriboTechnika 4/2016

Znečištění olejů vždy patřilo a bude patřit mezi největší problémy spojené s poruchovostí strojů. V rámci prediktivní údržby se snažíme zamezit neočekávaným prostojům, a tyto prostoje může způsobit právě vysoké znečištění. V praxi se proto snažíme snížit znečištění olejů na co nejnižší úroveň. Vhodným pomocníkem v tomto boji je filtrační systém Europafilter od společnosti ESOS Ostrava, s.r.o., která má s tímto produktem výborné zkušenosti.

Viac informácií

Optimalizácia pracovnej emulzie používanej v technológii valcovania oceľových pásov plechov za studena

TriboTechnika 4/2016

Valcovanie za studena je jeden zo základných procesov pri výrobe oceľových pásov, ktorý nasleduje po  procese  valcovania oceľových pásov za tepla. V tomto procese sa tvoria podmienky, ktoré významne ovplyvňujú  neskoršie kvalitatívne parametre, ako sú napríklad rozmerová presnosť a kvalita povrchovej plochy.

Viac informácií

Další pokrok v technice hydraulických hadic

TriboTechnika 4/2016

Poruchy hydraulických hadic, včetně mechanických poškození a abraze, jsou jedněmi z nejčastějších příčin výpadků hydraulických systémů, přinášejících nejen náklady na opravy a ztráty z prostoje strojů, ale i významná bezpečnostní rizika pro jejich uživatele a obsluhu.
Proto je jakýkoliv technický pokrok zvyšující spolehlivost a bezpečnost hydraulických hadic, včetně jejich mechanické odolnosti, vždy velmi vítán. Schopnost vyvinout nové materiály a vzájemně je zkombinovat podle požadované funkce hadice je pro takový vývoj rozhodující.

Viac informácií

Dýchacie filtre a ich vplyv na hydraulické systémy

TriboTechnika 4/2016

Dýchacie filtre, prevzdušňovacie zátky alebo air breathers ako ich označujeme v spojení s hydraulickými a prevodovými systémami, sú veľmi podceňovaný spotrebný materiál, ktorý veľakrát nie je uvedený ani v manuáli technologických zariadení, alebo jeho popis je minimálny. Viac-menej slúži a je chápaný ako nalievacie hrdlo na nádržiach olejových systémov, ktoré nie je nutné meniť.

Viac informácií

Super sacia sila a praktické zaobchádzanie

TriboTechnika 4/2016

Profesionálne čistenie pomocou čistiacich utierok v systéme viacnásobného použitia

MEWA má už viac ako 100 rokov vedúce postavenie na trhu v segmente opakovane použiteľných čistiacich utierok. Pravidelne sa zlepšuje ich kvalita, ako aj celkový proces starostlivosti. Pri tom je dôležitým kritériom zosúladenie s individuálnymi potrebami v oblasti priemyslu a remesiel.


<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy MEWA

Viac informácií

Výhody MEWA systému - úsporná, ekologická technika prania

TriboTechnika 4/2016

Textilné čistiace utierky sa používajú v najrôznejších odvetviach. V remeselnej sfére a priemysle sa používajú rôzne pomocné prostriedky: oleje, tuky a mazivá. K tomu je potrebné ešte pridať rôzne stupne znečistenia v závislosti od účelu použitia, čo kladie mimoriadne nároky tak na proces prania, ako aj na opätovnú úpravu textílií. Pritom sa využíva voda - na rozdiel od chemického čistenia, kde sa čistí nasucho.

Viac informácií

Späť

Tribotechnika_5_2018

TriboTechnika_5_2018 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd