Pripravujeme TriboTechniku 1/2018

 

Mazanie

 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >  Posledná

DIAGO 2016

TriboTechnika 2/2016

Mezinárodní vědecka konference DIAGO® 2016 s podtitulem „Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení", konaná 2. - 3. února 2016 v Luhačovicích, je již minulostí a při troše skromnosti můžeme říci, že byla úspěšnou. K hodnocení nás opravňuje jak vysoká účast 170 osob, včetně významného zastoupení kolegů z Polska a Slovenska, tak ohlasy samotných účastníků po skončení.

Viac informácií

Olejové systémy zbavené usazenin

TriboTechnika 2/2016

Použitím filtrů off-line CJC se množství usazenin na povrchu kovů částí strojního zařízení výrazně sníží. Lze to vysvětlit rovnovážným chováním adsorpce. Existuje rovnováha mezi dvěma fázemi, to je kapalina (olej) a úsada na povrchu.

Viac informácií

Dvoupotrubní centrální mazací systém

TriboTechnika 1/2016

Tento systém se používá pro ztrátové tlakové mazání valivých i kluzných ložisek, valivých i kluzných vedení a dalších třecích míst strojů a linek, středně až velmi prostorově rozlehlých, s počtem  až několik set mazaných míst,  v nejtěžších provozních podmínkách. Mazacím médiem bývá zpravidla plastické mazivo (mazací tuk), v některých případech mazací olej.

Viac informácií

Nanomaziva a jejich praktické aplikace

TriboTechnika 1/2016

Díky rychlému rozvoji nových technologií výroby a způsobů použití nanomateriálů, nacházejí nanočástice významné možnosti uplatnění v oblasti mazání. Nanomaziva můžeme nalézt v nejrůznějších sférách lidské činnosti zejména  v nejnáročnějších aplikacích v kosmickém  prostoru, v extrémních podmínkách prostředí i zatížení ve všech odvětvích průmyslu i v dopravě.  Ve stručnosti jsou popsány základní fyzikálně-chemické definice a principy s ohledem na vliv velikosti částic. Pozornost je věnována prakticky používaným metodám stabilizace nanočástic v koloidních systémech a využití nanočástic jako aditiv do maziv. Diskutovány jsou nejčastěji používané skupiny nanoaditiv z hlediska jejich složení a struktury a hlavní výhody  a nevýhody jejich aplikace v tribologických systémech. Článek shrnuje potenciál využití nanomaziv pro nejširší průmyslové aplikace.

Viac informácií

Záměna provozních kapalin - 1. část

TriboTechnika 1/2016

Co se stane, pokud omylem nalijeme kapalinu do ostřikovačů do vyrovnávací nádržky chladiče? Hrozí poškození automobilu, když zásobník brzdové kapaliny doplníme jinou provozní kapalinou - třeba nemrznoucí směsí? Na tyto otázky nám odpoví následující článek.

Viac informácií

MEWA BIO-Circle vždy pripravený na prevádzku

TriboTechnika 1/2016

Ekologické čistenie súčiastok so všetkými servisnými výhodami


Skrutky od oleja, zašpinené náradie, mastné kovové súčiastky: vo výrobe a pri údržbe sa musia neustále čistiť výrobné diely. Najčistejším riešením je umývací stôl s biologickým čistiacim prostriedkom. Takto sa odstránia oleje a mazivá, chráni sa ale pokožka a životné prostredie. Aby bol čistič súčiastok vždy pripravený na prevádzku, je súčasťou servisu zariadenia MEWA Bio-Circle pravidelná údržba.

Viac informácií

Ferografie jako účinná metoda technické diagnostiky leteckých turbínových motorů - 1. část

TriboTechnika 1/2016

Ferografie je velmi mladým interdisciplinárním vědním odvětvím, popisujícím pevné částice, cirkulující s mazivem, a to v závislosti na charakteru jejich sedimentace v silném magnetickém poli se strmým gradientem. Souhrnně - ferografie je jednak metodou separace feromagnetických (a částečně i jiných) částic od maziva, v němž jsou obsaženy, jednak - ferografie je především metodou popisu těchto zachycených částic opotřebení, a to v souvislosti s jejich přiřazením jednomu či více mechanizmům opotřebení třecích dvojic. Původ názvu ferografie je v latinském výrazu pro železo - ferrum.

Viac informácií

Pomník mistra Jana Husa - pozoruhodná technická památka

TriboTechnika 6/2015

Věřím, může Vám být divné, že v publikaci zabývající se tribologickou tématikou je prezentována rekonstrukce pomníku mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí v Praze, ale nechte se překvapit, co má tato rekonstrukce společného s mazáním. Na úvod jsem považoval za nutné dát prostor vedoucímu restaurátorského týmu akademickému sochaři Andreji Šumberovi. Některé informace související s tématem mazání jsou podány již v průběhu článku, avšak v jeho závěru bude shrnuto vše podstatné.

Viac informácií

Měření kontinuální Stribeckovy křivky pomocí tribometru typu pin-on-disk

TriboTechnika 6/2015

Když se provede promazání za účelem snížení opotřebení/tření pohyblivých ploch, kontakt ploch na rozhraní může přecházet mezi několika režimy mazání, jako je mezné, smíšené a hydrodynamické mazání. Důležitou roli v procesu hraje tloušťka filmu kapaliny, kterou určuje zejména viskozita kapaliny, zatížení působící na rozhraní a relativní rychlost pohybu mezi oběma plochami. Jak režimy mazání reagují na tření, udává tzv. Stribeckova křivka.

 

Viac informácií

C.C.JENSEN – DENMARK svou filtrační technologií CJC OFF-LINE na vedoucí pozici obtokové filtrace

TriboTechnika 6/2015

Hlavním důvodem špičkové kvality jsou vysokoúčinné filtrační vložky - filtry s trojí funkcí, které C.C.JENSEN  vyvinul  pro  OFF-LINE filtrační jednotky hloubkové,  vysoce jemné obtokové  filtrace. Pro bližší porozumnění konceptu  filtrů a jejich vysoké trojité účinnosti bude nutné přiblížit si funkční rozdíl mezi IN-LINE (plno průtočnými) a OFF-LINE (obtokovými)  filtry.


<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy SKALDA

Viac informácií

Späť

Najsilnejšia čistiaca utierka na trhu

aaa MEWA - priemyselne_utierky

Online Tribotechnika_6_2017


Tribotechnika_6_2017 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd