Tribotechnické listy

 

 

Mazanie

 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >  Posledná

Suché alebo mokré obrábanie?

TriboTechnika 3/2016

Vo svete obrábania rezonuje neustále otázka; obrábať za "mokra" - s prívodom reznej kvapaliny, alebo "za sucha" - bez prívodu chladiacej kvapaliny. Táto skutočnosť je určujúca hlavne pri frézovacom obrábaní. Voľbu: za sucha - za mokra, ďalej komplikuje, existencia MQL (Minimum Quantity Lubrication ) -  minimálne množstvo maziva. Nové technológie obrábania môžu predstavovať úspešný kompromis, a preto poskytujú efektívne a účinné odpovede na tieto problémové otázky. V mnohých oblastiach obrábania, menovite pri HSM - vysokorýchlostnom obrábaní, nie sú tieto rozhodnutia jednoznačné, a preto si tento dôverne známy problém, na základe potrebných informácií, vyžaduje starostlivé zváženie.

Viac informácií

Chemická legislatíva ako faktor určujúci vývoj obrábacích kvapalín

TriboTechnika 3/2016

Obrábacie kvapaliny majú svoju nezastupiteľnú úlohu pri obrábaní kovov v strojárenskom priemysle. Už pred nástupom priemyselnej revolúcie v 19. storočí vedeli remeselníci, že opotrebovanie nástrojov pri opracovaní rôznych kovových materiálov je možné znížiť použitím vhodného mazacieho prostriedku. Postupne sa požiadavky na vlastnosti týchto kvapalín začali prehlbovať a chemici   v snahe zdokonaliť vlastnosti týchto kvapalín začali cielene študovať vlastnosti rôznych zlúčenín aby bolo možné zdokonaľovať receptúry obrábacích kvapalín. Zároveň sa však pri používaní nových obrábacích kvapalín  začalo zisťovať, že účinnosť týchto kvapalín je síce vyššia, ale ich použitie môže priniesť aj negatívne vplyvy na zdravie pracovníkov a na životné prostredie. O elimináciu týchto vplyvov sa pokúšajú okrem technikov aj tvorcovia zákonov so  svojou legislatívou.

Viac informácií

Správné mazání ložisek: Množství maziva je klíčem k životnosti ložisek

TriboTechnika 3/2016

Obecně platí, že ložiska jsou velmi spolehlivé komponenty a často mohou přečkat celkovou životnost stroje. Nicméně, ne všechna ložiska dosáhnou jejich výpočtové životnosti. Předčasné selhání ložisek je častým problémem a může vést k nákladné opravě a nákladným prostojům strojních zařízení. Společnost SKF provedla rozsáhlý průzkum selhání ložisek, jehož výsledkem je, že většina předčasných poruch je způsobena: únavou, špatnou montáží, nevhodným mazáním nebo kontaminací. A právě nevhodné mazání a kontaminace jsou předmětem tohoto článku.

Viac informácií

35 let od vynálezu prvního bezolejového technologického maziva

TriboTechnika 3/2016

Před 35 lety v klidné ulici v Evanstonu (USA) vyvinul pan Art Dampts vůbec první vysoce výkonné bezolejové mazivo pro lisování kovů. Pan Dampts strávil většinu své kariéry ve výzkumném centru IRMCO, které nyní nese jeho jméno.

Viac informácií

Hydraulické oleje na ropné bázi s velmi vysokým viskozitním indexem

TriboTechnika 3/2016

Hydraulické kapaliny používané v  hydrostatických a hydrodynamických mechanismech představují z hlediska aplikací jeden z nejvýznamnějších segmentů průmyslových maziv. Jedná se o kapaliny používané zejména pro přenos sil v hydraulických systémech, často však jde rovněž o oleje aplikované při mazání nezatížených ozubených převodů a  ložisek, v praxi často známé pod pojmem oběhové oleje.

Viac informácií

Interpretácia výsledkov z analýzy mazacích olejov

TriboTechnika 3/2016

Častou a dôležitou požiadavkou pri realizácií správneho mazania strojov, organizovanej tribotechniky je to, že na základe výsledkov z kontroly kvalitatívnych ukazovateľov  mazacích olejov z laboratória a získaných údajov z prevádzky strojov treba vypracovať odborný posudok. Je to úloha veľmi náročná a vyžaduje si teoretické a aj praktické skúsenosti súvisiace s realizáciou tribotechnickej diagnostiky v praxi.

Viac informácií

Ponuka služieb skupiny MEWA v oblasti čistiacich utierok

TriboTechnika 2/2016

Rozhovor s Veronikou Lipovskou, konateľkou spoločnosti MEWA Textil-Service SR s.r.o.:

1.  Mohli by ste nám bližšie opísať produktové portfólio a služby spoločnosti MEWA?
MEWA ponúka podnikom z každého odvetvia profesionálny textilný manažment: rôzne pracovné a ochranné odevy, textilné opätovne použiteľné čistiace utierky, klasické rohože a rohože na zachytávanie oleja, a to v modernom, ekologickom systéme poskytovania služieb. Naše textilné utierky sú vhodné na čistenie náradia, strojov a vybavení dielne. MEWA ako vedúca spoločnosť na svetovom trhu v oblasti poskytovania kompletných služieb, pokiaľ ide o čistiace utierky, zásobuje napríklad v automobilovom odvetví desiatky tisícov dielní v celej Európe. V Nemecku sa pritom v každej druhej spoločnosti z 38 000 nemeckých spoločností pôsobiacich v automobilovom odvetví používajú utierky spoločnosti MEWA (Zdroj: Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe e. V.).

 

<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy MEWA


Viac informácií

Jednoduché riešenie len krok od automatického mazacieho systému

TriboTechnika 2/2016

Správne mazanie môže zabrániť až 50% poruchám spôsobených haváriou ložiska. Mazivo okrem svojej hlavnej úlohy oddeľovať dve proti sebe sa pohybujúce plochy a znižovať tým trenie plní aj úlohu tesnenia a zabraňuje vniknutiu nečistôt do ložiskového telesa.


<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy SKF Slovensko

Viac informácií

Jenopotrubní centrální mazací systém

TriboTechnika 2/2016

Systém se používá pro ztrátové tlakové mazání valivých i kluzných ložisek, valivých i kluzných vedení a dalších třecích míst strojů a linek, menších až středně velkých. Je zejména výhodný při liniovém uspořádání mazaných míst.

Viac informácií

Záměna provozních kapalin - 2. část

TriboTechnika 2/2016

Mylné doplnění chladicí kapaliny ostřikovačem není nic výjimečného. Dopustila se jej nedávno i jedna řidička. Přestože šlo řádově o decilitry, servis jí donutil vyměnit všechnu provozní kapalinu a pořídit nový antifreeze. Podíváme se na varianty této záměny podrobněji.

Viac informácií

Späť

Tribotechnika_3_2018


TriboTechnika_3_2018 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd