Tribotechnické listy

 

 

Mazanie

 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >  Posledná

Je dnes ještě možná otrava „fridexem“?

TriboTechnika 4/2016

Na každý rok připadne v České republice i na Slovensku několik otrav nemrznoucí směsí záměnou za alkohol a jedna až dvě plánované jako sebevražda. Přitom každá chladicí kapalina by dle normy měla obsahovat látku zabraňující požití - bitrex. Zda jí opravdu obsahují, se dozvíme v tomto článku.

Viac informácií

Pre automobilový priemysel poskytuje ISCAR ucelený systém moderných nástrojov

TriboTechnika 4/2016

Neustále sa meniace skutočnosti, ako je nestabilná ceny ropy, náročnejšie právne predpisy na ochranu životného prostredia a vývoj výkonnejších technológií, spôsobujú stále zmeny v  postavení automobilového priemyslu na globálnom trhu. Tieto faktory sú motorom pokračujúcej hospodárskej súťaže medzi výrobcami automobilov a subdodávateľmi originálnych dielov a v dnešnom automobilovom priemysle tak diktujú výrobné trendy.

 

<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy ISCAR

 

Viac informácií

Kapilární filtrace jako nástroj preventivní údržby

TriboTechnika 4/2016

Znečištění olejů vždy patřilo a bude patřit mezi největší problémy spojené s poruchovostí strojů. V rámci prediktivní údržby se snažíme zamezit neočekávaným prostojům, a tyto prostoje může způsobit právě vysoké znečištění. V praxi se proto snažíme snížit znečištění olejů na co nejnižší úroveň. Vhodným pomocníkem v tomto boji je filtrační systém Europafilter od společnosti ESOS Ostrava, s.r.o., která má s tímto produktem výborné zkušenosti.

Viac informácií

Optimalizácia pracovnej emulzie používanej v technológii valcovania oceľových pásov plechov za studena

TriboTechnika 4/2016

Valcovanie za studena je jeden zo základných procesov pri výrobe oceľových pásov, ktorý nasleduje po  procese  valcovania oceľových pásov za tepla. V tomto procese sa tvoria podmienky, ktoré významne ovplyvňujú  neskoršie kvalitatívne parametre, ako sú napríklad rozmerová presnosť a kvalita povrchovej plochy.

Viac informácií

Další pokrok v technice hydraulických hadic

TriboTechnika 4/2016

Poruchy hydraulických hadic, včetně mechanických poškození a abraze, jsou jedněmi z nejčastějších příčin výpadků hydraulických systémů, přinášejících nejen náklady na opravy a ztráty z prostoje strojů, ale i významná bezpečnostní rizika pro jejich uživatele a obsluhu.
Proto je jakýkoliv technický pokrok zvyšující spolehlivost a bezpečnost hydraulických hadic, včetně jejich mechanické odolnosti, vždy velmi vítán. Schopnost vyvinout nové materiály a vzájemně je zkombinovat podle požadované funkce hadice je pro takový vývoj rozhodující.

Viac informácií

Dýchacie filtre a ich vplyv na hydraulické systémy

TriboTechnika 4/2016

Dýchacie filtre, prevzdušňovacie zátky alebo air breathers ako ich označujeme v spojení s hydraulickými a prevodovými systémami, sú veľmi podceňovaný spotrebný materiál, ktorý veľakrát nie je uvedený ani v manuáli technologických zariadení, alebo jeho popis je minimálny. Viac-menej slúži a je chápaný ako nalievacie hrdlo na nádržiach olejových systémov, ktoré nie je nutné meniť.

Viac informácií

Super sacia sila a praktické zaobchádzanie

TriboTechnika 4/2016

Profesionálne čistenie pomocou čistiacich utierok v systéme viacnásobného použitia

MEWA má už viac ako 100 rokov vedúce postavenie na trhu v segmente opakovane použiteľných čistiacich utierok. Pravidelne sa zlepšuje ich kvalita, ako aj celkový proces starostlivosti. Pri tom je dôležitým kritériom zosúladenie s individuálnymi potrebami v oblasti priemyslu a remesiel.


<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy MEWA

Viac informácií

Výhody MEWA systému - úsporná, ekologická technika prania

TriboTechnika 4/2016

Textilné čistiace utierky sa používajú v najrôznejších odvetviach. V remeselnej sfére a priemysle sa používajú rôzne pomocné prostriedky: oleje, tuky a mazivá. K tomu je potrebné ešte pridať rôzne stupne znečistenia v závislosti od účelu použitia, čo kladie mimoriadne nároky tak na proces prania, ako aj na opätovnú úpravu textílií. Pritom sa využíva voda - na rozdiel od chemického čistenia, kde sa čistí nasucho.

Viac informácií

Praktické a čisté skladovanie olejov

TriboTechnika 4/2016

Menšie nezávislé dielne majú často problém s tým, že musia držať zásoby rozličných špeciálnych olejov, avšak majú len málo miesta na ich skladovanie. Riešením je skriňa na oleje, ktorú ponúka LIQUI MOLY. S ňou je možné bezpečné a čisté uloženie a používanie až dvanástich rozličných druhov oleja.

Viac informácií

Výměna hydraulických olejů v praxi

TriboTechnika 3/2016

Výměny hydraulických olejů představují odjakživa součást údržby hydraulických strojů. Ve většině případů je výměna spojena s předpisem nebo doporučením výrobce (dodavatele) stroje. Pomáhají ale tyto výměny stroji? Udržují ho v bezporuchovém režimu?


<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy KLEENTEK a INTRIBO

Viac informácií

Späť

Tribotechnika_1_2019

TriboTechnika1_2019 by on Scribd