Základy tribotechniky a tribodiagnostiky

 

 

Mazanie

 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >  Posledná

Dýchacie filtre a ich vplyv na hydraulické systémy

TriboTechnika 4/2016

Dýchacie filtre, prevzdušňovacie zátky alebo air breathers ako ich označujeme v spojení s hydraulickými a prevodovými systémami, sú veľmi podceňovaný spotrebný materiál, ktorý veľakrát nie je uvedený ani v manuáli technologických zariadení, alebo jeho popis je minimálny. Viac-menej slúži a je chápaný ako nalievacie hrdlo na nádržiach olejových systémov, ktoré nie je nutné meniť.

Viac informácií

Super sacia sila a praktické zaobchádzanie

TriboTechnika 4/2016

Profesionálne čistenie pomocou čistiacich utierok v systéme viacnásobného použitia

MEWA má už viac ako 100 rokov vedúce postavenie na trhu v segmente opakovane použiteľných čistiacich utierok. Pravidelne sa zlepšuje ich kvalita, ako aj celkový proces starostlivosti. Pri tom je dôležitým kritériom zosúladenie s individuálnymi potrebami v oblasti priemyslu a remesiel.


<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy MEWA

Viac informácií

Výhody MEWA systému - úsporná, ekologická technika prania

TriboTechnika 4/2016

Textilné čistiace utierky sa používajú v najrôznejších odvetviach. V remeselnej sfére a priemysle sa používajú rôzne pomocné prostriedky: oleje, tuky a mazivá. K tomu je potrebné ešte pridať rôzne stupne znečistenia v závislosti od účelu použitia, čo kladie mimoriadne nároky tak na proces prania, ako aj na opätovnú úpravu textílií. Pritom sa využíva voda - na rozdiel od chemického čistenia, kde sa čistí nasucho.

Viac informácií

Praktické a čisté skladovanie olejov

TriboTechnika 4/2016

Menšie nezávislé dielne majú často problém s tým, že musia držať zásoby rozličných špeciálnych olejov, avšak majú len málo miesta na ich skladovanie. Riešením je skriňa na oleje, ktorú ponúka LIQUI MOLY. S ňou je možné bezpečné a čisté uloženie a používanie až dvanástich rozličných druhov oleja.

Viac informácií

Výměna hydraulických olejů v praxi

TriboTechnika 3/2016

Výměny hydraulických olejů představují odjakživa součást údržby hydraulických strojů. Ve většině případů je výměna spojena s předpisem nebo doporučením výrobce (dodavatele) stroje. Pomáhají ale tyto výměny stroji? Udržují ho v bezporuchovém režimu?


<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy KLEENTEK a INTRIBO

Viac informácií

Jak vybrat správné plastické mazivo pro stroje pracující za extrémních podmínek?

TriboTechnika 3/2016

Automatizovaná výroba s sebou přináší zvláštní nároky na velmi pečlivou údržbu drahých robotických strojů. Pro dosažení maximálního výkonu ve výrobním procesu jsou vyvíjena i speciální plastická maziva značky Mobil SHC. Jedná se o nejvyšší řadu syntetických plastických maziv určených pro namáhané stroje vystavené extrémním teplotním podmínkám.

Viac informácií

Dobré se stává ještě lepším …

TriboTechnika 3/2016

Osvědčený agregát pro servis oleje UMPC byl nyní rozšířen o několik dalších funkcí.


Viac informácií

Suché alebo mokré obrábanie?

TriboTechnika 3/2016

Vo svete obrábania rezonuje neustále otázka; obrábať za "mokra" - s prívodom reznej kvapaliny, alebo "za sucha" - bez prívodu chladiacej kvapaliny. Táto skutočnosť je určujúca hlavne pri frézovacom obrábaní. Voľbu: za sucha - za mokra, ďalej komplikuje, existencia MQL (Minimum Quantity Lubrication ) -  minimálne množstvo maziva. Nové technológie obrábania môžu predstavovať úspešný kompromis, a preto poskytujú efektívne a účinné odpovede na tieto problémové otázky. V mnohých oblastiach obrábania, menovite pri HSM - vysokorýchlostnom obrábaní, nie sú tieto rozhodnutia jednoznačné, a preto si tento dôverne známy problém, na základe potrebných informácií, vyžaduje starostlivé zváženie.

Viac informácií

Chemická legislatíva ako faktor určujúci vývoj obrábacích kvapalín

TriboTechnika 3/2016

Obrábacie kvapaliny majú svoju nezastupiteľnú úlohu pri obrábaní kovov v strojárenskom priemysle. Už pred nástupom priemyselnej revolúcie v 19. storočí vedeli remeselníci, že opotrebovanie nástrojov pri opracovaní rôznych kovových materiálov je možné znížiť použitím vhodného mazacieho prostriedku. Postupne sa požiadavky na vlastnosti týchto kvapalín začali prehlbovať a chemici   v snahe zdokonaliť vlastnosti týchto kvapalín začali cielene študovať vlastnosti rôznych zlúčenín aby bolo možné zdokonaľovať receptúry obrábacích kvapalín. Zároveň sa však pri používaní nových obrábacích kvapalín  začalo zisťovať, že účinnosť týchto kvapalín je síce vyššia, ale ich použitie môže priniesť aj negatívne vplyvy na zdravie pracovníkov a na životné prostredie. O elimináciu týchto vplyvov sa pokúšajú okrem technikov aj tvorcovia zákonov so  svojou legislatívou.

Viac informácií

Správné mazání ložisek: Množství maziva je klíčem k životnosti ložisek

TriboTechnika 3/2016

Obecně platí, že ložiska jsou velmi spolehlivé komponenty a často mohou přečkat celkovou životnost stroje. Nicméně, ne všechna ložiska dosáhnou jejich výpočtové životnosti. Předčasné selhání ložisek je častým problémem a může vést k nákladné opravě a nákladným prostojům strojních zařízení. Společnost SKF provedla rozsáhlý průzkum selhání ložisek, jehož výsledkem je, že většina předčasných poruch je způsobena: únavou, špatnou montáží, nevhodným mazáním nebo kontaminací. A právě nevhodné mazání a kontaminace jsou předmětem tohoto článku.

Viac informácií

Späť

Tribotechnika_1_2019

TriboTechnika1_2019 by on Scribd