Myslivna_2018

 

Mazanie

 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >  Posledná

Ponuka služieb skupiny MEWA v oblasti čistiacich utierok

TriboTechnika 2/2016

Rozhovor s Veronikou Lipovskou, konateľkou spoločnosti MEWA Textil-Service SR s.r.o.:

1.  Mohli by ste nám bližšie opísať produktové portfólio a služby spoločnosti MEWA?
MEWA ponúka podnikom z každého odvetvia profesionálny textilný manažment: rôzne pracovné a ochranné odevy, textilné opätovne použiteľné čistiace utierky, klasické rohože a rohože na zachytávanie oleja, a to v modernom, ekologickom systéme poskytovania služieb. Naše textilné utierky sú vhodné na čistenie náradia, strojov a vybavení dielne. MEWA ako vedúca spoločnosť na svetovom trhu v oblasti poskytovania kompletných služieb, pokiaľ ide o čistiace utierky, zásobuje napríklad v automobilovom odvetví desiatky tisícov dielní v celej Európe. V Nemecku sa pritom v každej druhej spoločnosti z 38 000 nemeckých spoločností pôsobiacich v automobilovom odvetví používajú utierky spoločnosti MEWA (Zdroj: Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe e. V.).

 

<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy MEWA


Viac informácií

Jednoduché riešenie len krok od automatického mazacieho systému

TriboTechnika 2/2016

Správne mazanie môže zabrániť až 50% poruchám spôsobených haváriou ložiska. Mazivo okrem svojej hlavnej úlohy oddeľovať dve proti sebe sa pohybujúce plochy a znižovať tým trenie plní aj úlohu tesnenia a zabraňuje vniknutiu nečistôt do ložiskového telesa.


<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy SKF Slovensko

Viac informácií

Jenopotrubní centrální mazací systém

TriboTechnika 2/2016

Systém se používá pro ztrátové tlakové mazání valivých i kluzných ložisek, valivých i kluzných vedení a dalších třecích míst strojů a linek, menších až středně velkých. Je zejména výhodný při liniovém uspořádání mazaných míst.

Viac informácií

Záměna provozních kapalin - 2. část

TriboTechnika 2/2016

Mylné doplnění chladicí kapaliny ostřikovačem není nic výjimečného. Dopustila se jej nedávno i jedna řidička. Přestože šlo řádově o decilitry, servis jí donutil vyměnit všechnu provozní kapalinu a pořídit nový antifreeze. Podíváme se na varianty této záměny podrobněji.

Viac informácií

Ferografie jako účinná metoda technické diagnostiky leteckých turbínových motorů - 2. část

TriboTechnika 2/2016

V úvodním článku byla představena ferografie jako interdisciplinární vědní odvětví, popisující pevné částice, cirkulující s mazivem, a to v závislosti na charakteru jejich sedimentace v silném magnetickém poli se strmým gradientem. Analytická ferografie (A-Ferr) je schopna identifikace částic nalezených na ferogramech a jejich přiřazení konkrétnímu mechanizmu opotřebení stroje.

Viac informácií

Kvalita provozních kapalin

TriboTechnika 2/2016

Základními výrobními operacemi ve strojírenském průmyslu jsou tváření, řezání, broušení, leštění, vrtání a další mechanické opracování kovů, kde jsou používány různé provozní kapaliny. Z mnoha důvodů i ekologických a bezpečnostních jsou nejčastěji používány vodné emulze, které jsou ale více citlivé na dodržování kvality.

Viac informácií

Kompatibilita plastických mazív

TriboTechnika 2/2016

Proces prechodu z jedného plastického mazivá na iné

V článku sa pokúsim vysvetliť tému, ktorá sa z času na čas objaví v každej firme  a už bola viac krát predmetom diskusie na rôznych fórach. Chcem poukázať na určité úskalia, ktoré táto problematika prináša.

Viac informácií

DIAGO 2016

TriboTechnika 2/2016

Mezinárodní vědecka konference DIAGO® 2016 s podtitulem „Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení", konaná 2. - 3. února 2016 v Luhačovicích, je již minulostí a při troše skromnosti můžeme říci, že byla úspěšnou. K hodnocení nás opravňuje jak vysoká účast 170 osob, včetně významného zastoupení kolegů z Polska a Slovenska, tak ohlasy samotných účastníků po skončení.

Viac informácií

Olejové systémy zbavené usazenin

TriboTechnika 2/2016

Použitím filtrů off-line CJC se množství usazenin na povrchu kovů částí strojního zařízení výrazně sníží. Lze to vysvětlit rovnovážným chováním adsorpce. Existuje rovnováha mezi dvěma fázemi, to je kapalina (olej) a úsada na povrchu.

Viac informácií

Dvoupotrubní centrální mazací systém

TriboTechnika 1/2016

Tento systém se používá pro ztrátové tlakové mazání valivých i kluzných ložisek, valivých i kluzných vedení a dalších třecích míst strojů a linek, středně až velmi prostorově rozlehlých, s počtem  až několik set mazaných míst,  v nejtěžších provozních podmínkách. Mazacím médiem bývá zpravidla plastické mazivo (mazací tuk), v některých případech mazací olej.

Viac informácií

Späť

Tribotechnika_5_2018

TriboTechnika_5_2018 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd