Tribotechnické listy

 

 

Mazanie

 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >  Posledná

Kvalita provozních kapalin

TriboTechnika 2/2016

Základními výrobními operacemi ve strojírenském průmyslu jsou tváření, řezání, broušení, leštění, vrtání a další mechanické opracování kovů, kde jsou používány různé provozní kapaliny. Z mnoha důvodů i ekologických a bezpečnostních jsou nejčastěji používány vodné emulze, které jsou ale více citlivé na dodržování kvality.

Viac informácií

Kompatibilita plastických mazív

TriboTechnika 2/2016

Proces prechodu z jedného plastického mazivá na iné

V článku sa pokúsim vysvetliť tému, ktorá sa z času na čas objaví v každej firme  a už bola viac krát predmetom diskusie na rôznych fórach. Chcem poukázať na určité úskalia, ktoré táto problematika prináša.

Viac informácií

DIAGO 2016

TriboTechnika 2/2016

Mezinárodní vědecka konference DIAGO® 2016 s podtitulem „Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení", konaná 2. - 3. února 2016 v Luhačovicích, je již minulostí a při troše skromnosti můžeme říci, že byla úspěšnou. K hodnocení nás opravňuje jak vysoká účast 170 osob, včetně významného zastoupení kolegů z Polska a Slovenska, tak ohlasy samotných účastníků po skončení.

Viac informácií

Olejové systémy zbavené usazenin

TriboTechnika 2/2016

Použitím filtrů off-line CJC se množství usazenin na povrchu kovů částí strojního zařízení výrazně sníží. Lze to vysvětlit rovnovážným chováním adsorpce. Existuje rovnováha mezi dvěma fázemi, to je kapalina (olej) a úsada na povrchu.

Viac informácií

Dvoupotrubní centrální mazací systém

TriboTechnika 1/2016

Tento systém se používá pro ztrátové tlakové mazání valivých i kluzných ložisek, valivých i kluzných vedení a dalších třecích míst strojů a linek, středně až velmi prostorově rozlehlých, s počtem  až několik set mazaných míst,  v nejtěžších provozních podmínkách. Mazacím médiem bývá zpravidla plastické mazivo (mazací tuk), v některých případech mazací olej.

Viac informácií

Nanomaziva a jejich praktické aplikace

TriboTechnika 1/2016

Díky rychlému rozvoji nových technologií výroby a způsobů použití nanomateriálů, nacházejí nanočástice významné možnosti uplatnění v oblasti mazání. Nanomaziva můžeme nalézt v nejrůznějších sférách lidské činnosti zejména  v nejnáročnějších aplikacích v kosmickém  prostoru, v extrémních podmínkách prostředí i zatížení ve všech odvětvích průmyslu i v dopravě.  Ve stručnosti jsou popsány základní fyzikálně-chemické definice a principy s ohledem na vliv velikosti částic. Pozornost je věnována prakticky používaným metodám stabilizace nanočástic v koloidních systémech a využití nanočástic jako aditiv do maziv. Diskutovány jsou nejčastěji používané skupiny nanoaditiv z hlediska jejich složení a struktury a hlavní výhody  a nevýhody jejich aplikace v tribologických systémech. Článek shrnuje potenciál využití nanomaziv pro nejširší průmyslové aplikace.

Viac informácií

Záměna provozních kapalin - 1. část

TriboTechnika 1/2016

Co se stane, pokud omylem nalijeme kapalinu do ostřikovačů do vyrovnávací nádržky chladiče? Hrozí poškození automobilu, když zásobník brzdové kapaliny doplníme jinou provozní kapalinou - třeba nemrznoucí směsí? Na tyto otázky nám odpoví následující článek.

Viac informácií

MEWA BIO-Circle vždy pripravený na prevádzku

TriboTechnika 1/2016

Ekologické čistenie súčiastok so všetkými servisnými výhodami


Skrutky od oleja, zašpinené náradie, mastné kovové súčiastky: vo výrobe a pri údržbe sa musia neustále čistiť výrobné diely. Najčistejším riešením je umývací stôl s biologickým čistiacim prostriedkom. Takto sa odstránia oleje a mazivá, chráni sa ale pokožka a životné prostredie. Aby bol čistič súčiastok vždy pripravený na prevádzku, je súčasťou servisu zariadenia MEWA Bio-Circle pravidelná údržba.

Viac informácií

Ferografie jako účinná metoda technické diagnostiky leteckých turbínových motorů - 1. část

TriboTechnika 1/2016

Ferografie je velmi mladým interdisciplinárním vědním odvětvím, popisujícím pevné částice, cirkulující s mazivem, a to v závislosti na charakteru jejich sedimentace v silném magnetickém poli se strmým gradientem. Souhrnně - ferografie je jednak metodou separace feromagnetických (a částečně i jiných) částic od maziva, v němž jsou obsaženy, jednak - ferografie je především metodou popisu těchto zachycených částic opotřebení, a to v souvislosti s jejich přiřazením jednomu či více mechanizmům opotřebení třecích dvojic. Původ názvu ferografie je v latinském výrazu pro železo - ferrum.

Viac informácií

Pomník mistra Jana Husa - pozoruhodná technická památka

TriboTechnika 6/2015

Věřím, může Vám být divné, že v publikaci zabývající se tribologickou tématikou je prezentována rekonstrukce pomníku mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí v Praze, ale nechte se překvapit, co má tato rekonstrukce společného s mazáním. Na úvod jsem považoval za nutné dát prostor vedoucímu restaurátorského týmu akademickému sochaři Andreji Šumberovi. Některé informace související s tématem mazání jsou podány již v průběhu článku, avšak v jeho závěru bude shrnuto vše podstatné.

Viac informácií

Späť

Tribotechnika_3_2018


TriboTechnika_3_2018 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd