Tribotechnické listy

 

 

Mazanie

 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >  Posledná

Praktické a čisté skladovanie olejov

TriboTechnika 4/2016

Menšie nezávislé dielne majú často problém s tým, že musia držať zásoby rozličných špeciálnych olejov, avšak majú len málo miesta na ich skladovanie. Riešením je skriňa na oleje, ktorú ponúka LIQUI MOLY. S ňou je možné bezpečné a čisté uloženie a používanie až dvanástich rozličných druhov oleja.

Viac informácií

Výměna hydraulických olejů v praxi

TriboTechnika 3/2016

Výměny hydraulických olejů představují odjakživa součást údržby hydraulických strojů. Ve většině případů je výměna spojena s předpisem nebo doporučením výrobce (dodavatele) stroje. Pomáhají ale tyto výměny stroji? Udržují ho v bezporuchovém režimu?


<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy KLEENTEK a INTRIBO

Viac informácií

Jak vybrat správné plastické mazivo pro stroje pracující za extrémních podmínek?

TriboTechnika 3/2016

Automatizovaná výroba s sebou přináší zvláštní nároky na velmi pečlivou údržbu drahých robotických strojů. Pro dosažení maximálního výkonu ve výrobním procesu jsou vyvíjena i speciální plastická maziva značky Mobil SHC. Jedná se o nejvyšší řadu syntetických plastických maziv určených pro namáhané stroje vystavené extrémním teplotním podmínkám.

Viac informácií

Dobré se stává ještě lepším …

TriboTechnika 3/2016

Osvědčený agregát pro servis oleje UMPC byl nyní rozšířen o několik dalších funkcí.


Viac informácií

Suché alebo mokré obrábanie?

TriboTechnika 3/2016

Vo svete obrábania rezonuje neustále otázka; obrábať za "mokra" - s prívodom reznej kvapaliny, alebo "za sucha" - bez prívodu chladiacej kvapaliny. Táto skutočnosť je určujúca hlavne pri frézovacom obrábaní. Voľbu: za sucha - za mokra, ďalej komplikuje, existencia MQL (Minimum Quantity Lubrication ) -  minimálne množstvo maziva. Nové technológie obrábania môžu predstavovať úspešný kompromis, a preto poskytujú efektívne a účinné odpovede na tieto problémové otázky. V mnohých oblastiach obrábania, menovite pri HSM - vysokorýchlostnom obrábaní, nie sú tieto rozhodnutia jednoznačné, a preto si tento dôverne známy problém, na základe potrebných informácií, vyžaduje starostlivé zváženie.

Viac informácií

Chemická legislatíva ako faktor určujúci vývoj obrábacích kvapalín

TriboTechnika 3/2016

Obrábacie kvapaliny majú svoju nezastupiteľnú úlohu pri obrábaní kovov v strojárenskom priemysle. Už pred nástupom priemyselnej revolúcie v 19. storočí vedeli remeselníci, že opotrebovanie nástrojov pri opracovaní rôznych kovových materiálov je možné znížiť použitím vhodného mazacieho prostriedku. Postupne sa požiadavky na vlastnosti týchto kvapalín začali prehlbovať a chemici   v snahe zdokonaliť vlastnosti týchto kvapalín začali cielene študovať vlastnosti rôznych zlúčenín aby bolo možné zdokonaľovať receptúry obrábacích kvapalín. Zároveň sa však pri používaní nových obrábacích kvapalín  začalo zisťovať, že účinnosť týchto kvapalín je síce vyššia, ale ich použitie môže priniesť aj negatívne vplyvy na zdravie pracovníkov a na životné prostredie. O elimináciu týchto vplyvov sa pokúšajú okrem technikov aj tvorcovia zákonov so  svojou legislatívou.

Viac informácií

Správné mazání ložisek: Množství maziva je klíčem k životnosti ložisek

TriboTechnika 3/2016

Obecně platí, že ložiska jsou velmi spolehlivé komponenty a často mohou přečkat celkovou životnost stroje. Nicméně, ne všechna ložiska dosáhnou jejich výpočtové životnosti. Předčasné selhání ložisek je častým problémem a může vést k nákladné opravě a nákladným prostojům strojních zařízení. Společnost SKF provedla rozsáhlý průzkum selhání ložisek, jehož výsledkem je, že většina předčasných poruch je způsobena: únavou, špatnou montáží, nevhodným mazáním nebo kontaminací. A právě nevhodné mazání a kontaminace jsou předmětem tohoto článku.

Viac informácií

35 let od vynálezu prvního bezolejového technologického maziva

TriboTechnika 3/2016

Před 35 lety v klidné ulici v Evanstonu (USA) vyvinul pan Art Dampts vůbec první vysoce výkonné bezolejové mazivo pro lisování kovů. Pan Dampts strávil většinu své kariéry ve výzkumném centru IRMCO, které nyní nese jeho jméno.

Viac informácií

Hydraulické oleje na ropné bázi s velmi vysokým viskozitním indexem

TriboTechnika 3/2016

Hydraulické kapaliny používané v  hydrostatických a hydrodynamických mechanismech představují z hlediska aplikací jeden z nejvýznamnějších segmentů průmyslových maziv. Jedná se o kapaliny používané zejména pro přenos sil v hydraulických systémech, často však jde rovněž o oleje aplikované při mazání nezatížených ozubených převodů a  ložisek, v praxi často známé pod pojmem oběhové oleje.

Viac informácií

Interpretácia výsledkov z analýzy mazacích olejov

TriboTechnika 3/2016

Častou a dôležitou požiadavkou pri realizácií správneho mazania strojov, organizovanej tribotechniky je to, že na základe výsledkov z kontroly kvalitatívnych ukazovateľov  mazacích olejov z laboratória a získaných údajov z prevádzky strojov treba vypracovať odborný posudok. Je to úloha veľmi náročná a vyžaduje si teoretické a aj praktické skúsenosti súvisiace s realizáciou tribotechnickej diagnostiky v praxi.

Viac informácií

Späť

Tribotechnika_2_2019

TriboTechnika_2_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd