Mazanie

 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >  Posledná

Pomník mistra Jana Husa - pozoruhodná technická památka

TriboTechnika 6/2015

Věřím, může Vám být divné, že v publikaci zabývající se tribologickou tématikou je prezentována rekonstrukce pomníku mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí v Praze, ale nechte se překvapit, co má tato rekonstrukce společného s mazáním. Na úvod jsem považoval za nutné dát prostor vedoucímu restaurátorského týmu akademickému sochaři Andreji Šumberovi. Některé informace související s tématem mazání jsou podány již v průběhu článku, avšak v jeho závěru bude shrnuto vše podstatné.

Viac informácií

Měření kontinuální Stribeckovy křivky pomocí tribometru typu pin-on-disk

TriboTechnika 6/2015

Když se provede promazání za účelem snížení opotřebení/tření pohyblivých ploch, kontakt ploch na rozhraní může přecházet mezi několika režimy mazání, jako je mezné, smíšené a hydrodynamické mazání. Důležitou roli v procesu hraje tloušťka filmu kapaliny, kterou určuje zejména viskozita kapaliny, zatížení působící na rozhraní a relativní rychlost pohybu mezi oběma plochami. Jak režimy mazání reagují na tření, udává tzv. Stribeckova křivka.

 

Viac informácií

C.C.JENSEN – DENMARK svou filtrační technologií CJC OFF-LINE na vedoucí pozici obtokové filtrace

TriboTechnika 6/2015

Hlavním důvodem špičkové kvality jsou vysokoúčinné filtrační vložky - filtry s trojí funkcí, které C.C.JENSEN  vyvinul  pro  OFF-LINE filtrační jednotky hloubkové,  vysoce jemné obtokové  filtrace. Pro bližší porozumnění konceptu  filtrů a jejich vysoké trojité účinnosti bude nutné přiblížit si funkční rozdíl mezi IN-LINE (plno průtočnými) a OFF-LINE (obtokovými)  filtry.


<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy SKALDA

Viac informácií

Mísitelnost chladicích kapalin

TriboTechnika 6/2015

Otázky na mísitelnost chladicích kapalin jsou běžným informačním požadavkem trhu. Pokud uživatel doplňuje z nějakých důvodů jiný typ kapaliny (modrá za růžovou či naopak), nouzově na dolití nebo nemůže použít originál, dá se to pochopit. Nelze z toho ale v žádném případě vyvozovat, že když je něco mísitelné, je to i kvalitativně srovnatelné.

Viac informácií

Centrální mazání velkých ozubených převodů

TriboTechnika 6/2015

Na rozdíl od běžných převodů ozubenými koly, které bývají zpravidla uzavřené v převodové skříni a jejich optimální mazání tak nečiní problém, je u velkých ozubených převodů situace zcela odlišná. Mezi taková zařízení patří rotační sušiče, chladiče, pece, mlýny a jiná zařízení, která bývají poháněna jedním nebo dvěma pastorky, zabírajícími do věnce, přičemž šířka ozubení se pohybuje od 100 mm do 1 200 mm i více, průměr ozubeného věnce může dosahovat až 10 metrů.

Viac informácií

Bezbiocidové obráběcí kapaliny nové generace

TriboTechnika 6/2015

OLEA CZ díky spolupráci s předními odborníky s dlouholetou praxí a mezinárodními chemickými společnostmi, které celosvětově udávají trend v aditivaci olejových základů, vyrábí širokou škálu vysoce kvalitních průmyslových olejů dle přání zákazníků. Filosofie společnosti se potkává se smýšlením českých zákazníků v podpoře kvalitních českých výrobků. Nejvyšší kvalita průmyslových olejů je zaručena díky dlouholetým zkušenostem předních odborníků, laboratoří splňujících nejpřísnější evropské normy.

Viac informácií

Pevné mazivá a možnosti ich využitia

TriboTechnika 6/2015


S rozvojom techniky rastú požiadavky na materiály použité v moderných konštrukciách. Medzi iným rastú tiež požiadavky na používané mazivá, ktoré sú ich významnou súčasťou a veľmi často sú rozhodujúce pre dosiahnutie očakávaných parametrov. Rast aplikačných požiadaviek na požadované vlastnosti maziva často vedie k vývoju  novej generácie mazív alebo je jeden typ maziva  nahradený úplne  iným typom  mazivom založeným na úplne odlišnom systéme použitých prísad. Dochádza k tomu, že doteraz  vyhovujúce  štandardné mazacie oleje alebo plastické mazivá sú v mnohých prípadoch nahradzované špeciálnymi mazivami, ktoré obsahujú vo  svojom zložení pevné mazivá alebo sú úplne nahradzované vybratými pevnými mazivami.

Viac informácií

Vzorkovanie mazív

TriboTechnika 6/2015


Vzorkovanie mazacích olejov patrí medzi rozhodujúce postupy tribotechnickej diagnostiky. Odber vzorky  oleja sa vykonáva na určitý účel a ten má zásadný vplyv na efektívnosť, výsledok kontroly stavu napr. použitého oleja. Požiadavkou je získať reprezentatívnu vzorku, ktorá nám dá pravdivý obraz o stave použitého oleja a celého tribologického, mazacieho systému stroja a zariadenia.

Viac informácií

Dvojspojková prevodovka

TriboTechnika 6/2015

Za skratkami DSG DCT, SST  sa skrýva dvojspojková prevodovka. Aj keď prvú jej tvorca Andolphe Kégresse zostrojil koncom tridsiatych rokov minulého storočia, masový rozvoj zažili až v posledných desaťročiach.

Viac informácií

Sledování opotřebení strojů pomocí analýz mazacích olejů

TriboTechnika 6/2015

Úvodem lze uvést "tribodiagnostické klišé" olej = krev stroje, tj. medium nesoucí informace o dění ve stroji, neboť jsou do něj během procesu opotřebení vnášeny částečky kovů tímto opotřebením vzniklých. Pravidelné sledování obsahu vytipovaných kovů pak umožňuje předvídat vznikající poruchy. Ke stanovení kovů, lépe řečeno prvků, v mazacích olejích jsou využívány různé metody instrumentální analýzy - atomová absorpční spektrometrie (AAS), emisní spektrometrie s indukcí vázaným plazmatem (ICP), roentgenová fluorescence (XRF) ad. Všechny tyto metody slouží ke stanovení koncentrace sledovaného prvku.

Viac informácií

Späť

Online Tribotechnika_2_2018

TriboTechnika_2_2018 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd