Pripravujeme TriboTechniku 1/2018

 

Mazanie

 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >  Posledná

Mísitelnost chladicích kapalin

TriboTechnika 6/2015

Otázky na mísitelnost chladicích kapalin jsou běžným informačním požadavkem trhu. Pokud uživatel doplňuje z nějakých důvodů jiný typ kapaliny (modrá za růžovou či naopak), nouzově na dolití nebo nemůže použít originál, dá se to pochopit. Nelze z toho ale v žádném případě vyvozovat, že když je něco mísitelné, je to i kvalitativně srovnatelné.

Viac informácií

Centrální mazání velkých ozubených převodů

TriboTechnika 6/2015

Na rozdíl od běžných převodů ozubenými koly, které bývají zpravidla uzavřené v převodové skříni a jejich optimální mazání tak nečiní problém, je u velkých ozubených převodů situace zcela odlišná. Mezi taková zařízení patří rotační sušiče, chladiče, pece, mlýny a jiná zařízení, která bývají poháněna jedním nebo dvěma pastorky, zabírajícími do věnce, přičemž šířka ozubení se pohybuje od 100 mm do 1 200 mm i více, průměr ozubeného věnce může dosahovat až 10 metrů.

Viac informácií

Bezbiocidové obráběcí kapaliny nové generace

TriboTechnika 6/2015

OLEA CZ díky spolupráci s předními odborníky s dlouholetou praxí a mezinárodními chemickými společnostmi, které celosvětově udávají trend v aditivaci olejových základů, vyrábí širokou škálu vysoce kvalitních průmyslových olejů dle přání zákazníků. Filosofie společnosti se potkává se smýšlením českých zákazníků v podpoře kvalitních českých výrobků. Nejvyšší kvalita průmyslových olejů je zaručena díky dlouholetým zkušenostem předních odborníků, laboratoří splňujících nejpřísnější evropské normy.

Viac informácií

Pevné mazivá a možnosti ich využitia

TriboTechnika 6/2015


S rozvojom techniky rastú požiadavky na materiály použité v moderných konštrukciách. Medzi iným rastú tiež požiadavky na používané mazivá, ktoré sú ich významnou súčasťou a veľmi často sú rozhodujúce pre dosiahnutie očakávaných parametrov. Rast aplikačných požiadaviek na požadované vlastnosti maziva často vedie k vývoju  novej generácie mazív alebo je jeden typ maziva  nahradený úplne  iným typom  mazivom založeným na úplne odlišnom systéme použitých prísad. Dochádza k tomu, že doteraz  vyhovujúce  štandardné mazacie oleje alebo plastické mazivá sú v mnohých prípadoch nahradzované špeciálnymi mazivami, ktoré obsahujú vo  svojom zložení pevné mazivá alebo sú úplne nahradzované vybratými pevnými mazivami.

Viac informácií

Vzorkovanie mazív

TriboTechnika 6/2015


Vzorkovanie mazacích olejov patrí medzi rozhodujúce postupy tribotechnickej diagnostiky. Odber vzorky  oleja sa vykonáva na určitý účel a ten má zásadný vplyv na efektívnosť, výsledok kontroly stavu napr. použitého oleja. Požiadavkou je získať reprezentatívnu vzorku, ktorá nám dá pravdivý obraz o stave použitého oleja a celého tribologického, mazacieho systému stroja a zariadenia.

Viac informácií

Dvojspojková prevodovka

TriboTechnika 6/2015

Za skratkami DSG DCT, SST  sa skrýva dvojspojková prevodovka. Aj keď prvú jej tvorca Andolphe Kégresse zostrojil koncom tridsiatych rokov minulého storočia, masový rozvoj zažili až v posledných desaťročiach.

Viac informácií

Sledování opotřebení strojů pomocí analýz mazacích olejů

TriboTechnika 6/2015

Úvodem lze uvést "tribodiagnostické klišé" olej = krev stroje, tj. medium nesoucí informace o dění ve stroji, neboť jsou do něj během procesu opotřebení vnášeny částečky kovů tímto opotřebením vzniklých. Pravidelné sledování obsahu vytipovaných kovů pak umožňuje předvídat vznikající poruchy. Ke stanovení kovů, lépe řečeno prvků, v mazacích olejích jsou využívány různé metody instrumentální analýzy - atomová absorpční spektrometrie (AAS), emisní spektrometrie s indukcí vázaným plazmatem (ICP), roentgenová fluorescence (XRF) ad. Všechny tyto metody slouží ke stanovení koncentrace sledovaného prvku.

Viac informácií

PRORAIL 2015 - súčasné problémy v koľajových vozidlách

TriboTechnika 6/2015

V dňoch 16. až 18. 9. 2015 sa na pôde Žilinskej univerzity konala už dvadsiata druhá medzinárodná konferencia „SÚČASNÉ PROBLÉMY V KOĽAJOVÝCH VOZIDLÁCH - PRORAIL 2015" organizovaná Vedecko-technickou spoločnosťou pri Žilinskej univerzite v spolupráci s Dopravní fakultou Jana Pernera Univerzity Pardubice a Strojníckou fakultou Žilinskej univerzity v Žiline.

Viac informácií

Fenomén měkkých kalů

TriboTechnika 6/2015

Jak odstranit staré, silné vrstvy pryskyřic a úsad z  mazacích  systémů  turbín  a  kompresorů?


Vzhledem k rostoucímu zájmu o čistotu provozních kapalin a olejů se může zdát, že se zlepšuje úroveň čistoty mazacích olejů provozovaných strojů a zařízení. V provozu se můžeme setkat s dokonalejšími filtračními systémy, s aplikací kvalitnějších a jemnějších filtrů a používáním kvalitnějších olejů a současně s častější potřebou sledovaní chemicko-fyzikálních vlastností olejů.


<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy ECOL


Viac informácií

Menšie trenie, dlhšia životnosť

TriboTechnika 6/2015

Prípravok METANOVA je prísada do olejov a mazív, ktorá neobsahuje cudzorodé látky, spôsobuje zníženie trenia medzi kovovými časťami účinkom komplexu uhľovodíkov, ktoré sa pod tlakom spoja s kovovým povrchom a vytvoria metalorganický povrch.

Viac informácií

Späť

Najsilnejšia čistiaca utierka na trhu

aaa MEWA - priemyselne_utierky

Online Tribotechnika_6_2017


Tribotechnika_6_2017 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd