Tribotechnické listy

 

 

OBRÁBANIE

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >  Posledná

Mazání a chlazení přesných vřeten obráběcích strojů

TriboTechnika 2/2019

Cílem tohoto příspěvku není poskytnutí celkového přehledu vřeten obráběcích strojů z pohledu konstrukce, použití ani celkového přehledu výrobců těchto přesných komponentů obráběcích strojů, nýbrž seznámit zájemce se současným stavem a vývojem v tomto oboru. Především pak s problematikou mazání, chlazení a údržby těchto velmi přesných celků. V příspěvku bohužel bylo nutné jmenovat některé výrobce vřetenových systémů i některá maziva a chladiva na trhu a tudíž nebylo možné splnit stoprocentní nekomerčnost.

Viac informácií

Vývoj a výskum výroby kryštálov na Slovensku

TriboTechnika 2/2019

Tento článok je zameraný na oboznámenie širšej technickej verejnosti s dosiahnutými výsledkami spoločného výskumu a vývoja výroby monokryštálov na pracovisku CEIT,a.s. Žilina a Žilinskej univerzity v Žiline.

Viac informácií

Mazivá v prevádzke strojov a zariadení

TriboTechnika 1/2019

Mazací prostriedok, mazivo má danú určitú životnosť pri jeho použití v strojoch a zariadeniach. Vzhľadom nato si treba uvedomiť, že ide o určitý riadiaci proces, ktorý treba poznať a rešpektovať, aby sme dosiahli exploatačné vlastnosti maziva a tiež požadovanú životnosť. Vysoká kvalita mazacích prostriedkov, mazív je podmienená nielen požiadavkami, či už ide o výber základových olejov, prísad, ktoré sa používajú na zlepšenie úžitkových vlastností mazív, ale aj požiadavkami na zabezpečenie ich kvality počas prepravy od výrobcu, resp. pri skladovaní u spotrebiteľa. S tým súvisí aj ich použitie v konkrétnych prevádzkových podmienkach, trecích uzloch, čo má vplyv na ich životnosť.

Viac informácií

Systém LOGIQ ponúka inteligentné obrábanie v Priemyselnej Revolúcii 4.0

Spoločnosť ISCAR uviedla kampaň LOGIQ s cieľom zaviesť nový štandard v oblasti špičkovej kvality nástrojov.

Líder a inovátor vo svete kovoobrábania - ISCAR, prevzal a posunul IQ koncept inteligentného obrábania ešte ďalej tým, že uplatnil logické vyústenie vývoja k vylepšeniu svojich nástrojov. Výsledkom je systém nástrojových riešení LOGIQ, ktorý predpokladá a spĺňa potreby zákazníkov. LOGIQ predstavuje inteligentný logický postup v sérii strategických krokov k implementácii štandardov INDUSTRY 4.0 a zároveň zabezpečuje firemnú kontinuitu a stabilitu.

Viac informácií

Jasné podmienky a transparentné náklady

TriboTechnika 1/2018

Olej, mazivá a rozpúšťadlá – v dielňach a výrobných prevádzkach vzniká veľa nečistôt. Ako sa dá znečistenie najlepšie odstrániť?

Ako sa dá znečistenie najlepšie odstrániť? Poskytovatelia služieb v oblasti textilného manažmentu Vám prostredníctvom opakovane použiteľných utierok s komplexným servisom ponúkajú efektívne riešenie orientované na zákazníkov. Textilný manažment MEWA  prostredníctvom svojich služieb je na Vašej strane, prináša transparentnosť nákladov a odoberie Vám mnoho úloh.

Viac informácií

ISCAR predvádza vyšší výkon obrábania

TriboTechnika 6/2017

V celosvetovom meradle nie je úsilie o zníženie úrovne spotreby energie novým trendom ani vo svete obrábania kovov a dnes sa tak stalo základnou technickou požiadavkou. Väčšie pochopenie zodpovednosti za ochranu životného prostredia a trvalej udržateľnosti zabezpečil vývoj takých procesov, materiálov a strojov, ktoré výrazne znižujú spotrebu energie v procese obrábania kovov.

Viac informácií

Špičková kvalita pro tvářecí nástroje

TriboTechnika 6/2017

Tváření za studena je spojeno s vysokým stupněm deformace obrobku a souvisejícími extrémními nároky na nástroj. V závislosti na procesu mohou vznikat velmi vysoké tlaky v kombinaci s vysokými kluznými rychlostmi. Je zde také riziko pevného spojení nástroje s obrobkem. Proto je nezbytné, aby součinitel tření povrchu tvářecího nástroje byl co nejnižší.

Viac informácií

Modelovanie delenia materiálu laserovým lúčom

TriboTechnika 6/2017

Delenie materiálu je veľmi dôležitou výrobnou operáciou. Pre tento účel sa používa mnoho metód, ktoré si postupne vytvorili oblasť optimálneho použitia. Nevýhodou týchto metód je ich univerzálne použitie. Preto sa stále vyvíjajú pokrokovejšie postupy. Delenie materiálu privádzaným teplom sa dá v strojárenskej výrobe zaradiť medzi operácie prípravy materiálu. Pod týmto pojmom rozumieme technológiu rezania, pracujúcej na princípoch lokálneho tavenia, spaľovania, alebo odparovania, pripadne ide o kombináciou týchto javov. V tejto technológií je potrebná k inicializácií procesu tepelná energia dodávaná rôznymi tepelnými zdrojmi.

Viac informácií

Správna chladiaca a mazacia emulzia sa stáva nástrojom: LIQUIDTOOL, tekutý nástroj

TriboTechnika 6/2017

Imexim, ako výhradný distribútor chladiacich a mazacích emulzií spoločnosti Blaser Swislube pre SR  ponúka najlepšie možné riešenie pre každé použitie. S týmito výrobkami zákazník dostane nielen chladiace a mazacie emulzie, ale aj hodnotu vyjadrenú v produktivite, hospodárnosti, kvalite opracovania  a znášanlivosti s človekom a životným prostredím.

Viac informácií

Stříkání a lakování - trendy jsou nepochybné

TriboTechnika 6/2017

Nutnost zvyšovat technicko-ekonomickou úroveň firmy je na denním pořádku. Inovace zvyšují podnikovou konkurenceschopnost, kterou lze spatřovat zejména ve flexibilitě, tvorbě přidané hodnoty, efektivnosti a kvalitě.

Viac informácií

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd