Tribotechnické listy

 

 

OBRÁBANIE

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >  Posledná

Rohož (90x60 cm) s nasávacím jadrom zachytí až 3 litre oleja

TriboTechnika 1/2017

Spoľahlivé riešenie, ako pri opravárenských a údržbových prácach ochrániť ľubovoľne veľké plochy pred znečistením a kvapalinami obsahujúcimi nebezpečné látky, je rohož na zachytávanie  oleja MULTITEX® od firmy MEWA. Aj chúlostivé plochy a zariadenia zostanú vďaka tejto rohoži s rozmermi 60 krát 90 centimetrov chránené. Vďaka svojej ohybnosti sa „vanička" na zachytávanie oleja v tvare utierky dostane aj do veľmi úzkych priestorov a dá sa uchopiť zo všetkých strán. Ak treba podložiť väčšie plochy,  položí sa jednoducho viac absorpčných rohoží vedľa seba.

Viac informácií

Česká tribotechnika potvrzuje svou profesionalitu i na mezinárodní úrovni

TriboTechnika 5/2017

Ing. Jan Novák ze společnosti Kleentek, spol. s r.o., získal v květnu 2017 jako vůbec první zástupce ČR mezinárodní certifikaci Certified Lubrication Specialist (CLS), dokládající vysokou úroveň odborných znalostí v oboru mazání a maziv, udělovanou Společností tribologů a inženýrů mazání (STLE) a je tak jako jediný držitel této vysoce prestižní certifikace v ČR oprávněn používat titul CLS. Stal se tak jedním z úzkého okruhu těchto specialistů v regionu Evropy. Kromě ČR působí většina evropských certifikovaných CLS expertů v Německu, tři ve Španělsku, dva v Nizozemsku, po jednom pak v Anglii, Itálii, Belgii, Norsku, Polsku, řada evropských zemí vlastní CLS certifikované specialisty vůbec nemá a to např. ani Slovensko, Maďarsko, Švýcarsko, Švédsko či Rusko.

Viac informácií

ISCAR v ložiskovom priemysle

TriboTechnika 4/2017

Ložiská sú nevyhnutným konštrukčným prvkom pre takmer všetky mechanické systémy a pre mnoho ďalších systémov s rotačným pohybom ich častí. Ak sa niečo otáča, alebo posúva, je s najväčšou pravdepodobnosťou opatrené ložiskami. V súčasnej dobe sú najpoužívanejšie jednoradové guličkové ložiská, ale aj radiálne valčekové, ihličkové, kuželíkové a axiálne guličkové ložiská, našli tiež všeobecné použitie.

Viac informácií

Vodou riediteľné chladiace kvapaliny bez obsahu amínov- lepšia ochrana pracovníkov pri rovnakej úrovni úrovni výkonnosti

TriboTechnika 4/2017

Amíny sú dôležitou zložkou veľa vodou riediteľných chladiacich kvapalín. V vzájomnom pôsobení s kyselinou boritou a ostatnými zložkami chladiacich kvapalín , sú okrem iného zodpovedné za protikoróznu ochranu, bakteriologickú odolnosť, ako aj regulovanie pH-hodnoty v rozmedzí 9.0 - 9.3 vo vodných roztokoch. Avšak, nitroamíny môžu byť generované, ak sa používajú takéto produkty pri aplikácií chladiacich kvapalín, mnohé sa jasne ukázali ako karcinogénne pri skúškach na pokusných zvieratách.

Viac informácií

Dr.h.c. prof. Ing. Karol Vasilko, DrSc.: „Nástroj je rozhodujúci činiteľ v procese obrábania“

TriboTechnika 3/2017

Vážení  čitatelia,

obrábanie je proces odoberania materiálu z polovýrobku, čoho výsledkom je obrobok s definovanými geometrickými charakteristikami a stavom povrchu. Známy je výrok prof. Hirsfelda, že ekonomika obrábania je na hrote nástroja. Od pevnostných a tribologických vlastností nástroja závisí kvalita obrobku. Pri trení nástroja, triesky a prechodovej plochy obrobku, ktorá prebieha pri vysokej rýchlosti vzájomného pohybu a teplote, dochádza k opotrebeniu funkčných plôch nástroja.

Viac informácií

Se smyslem pro detail

TriboTechnika 3/2017

Měření a kontrola nástrojů s přístroji od Zoller Austria je skutečně radost.
Každý nástroj pracuje pouze tak přesně, jak je seřízen. Aby nedocházelo při měření k velkým odchylkám, nabízí firma Zoller Austria - specialista na měřicí techniku - ideální řešení pro každou oblast měření, seřizování a kontrolu nástrojů.

Viac informácií

MEWATEX ULTRA - Utierka na čistenie jemných plôch

TriboTechnika 1/2017

Odstráni prach a rýchlo ošetrí drsné povrchy

Utierky na opakované použitie vyčistia všetko, čo v priemyselnom podniku vzniká: oleje, mazivá, farby, rozpúšťadlá. Vyčistia náradie, stroje a výrobné zariadenia. Ale ako udržiavať citlivé povrchy čisté? Čím sa dajú odstrániť farby a rozpúšťadlá šetrne a pritom dôkladne? Obyčajná handra by bola príliš riskantná, mohla by povrch poškrabať alebo zanechať na ňom chĺpky. Špeciálne pre citlivé povrchy ponúka MEWA utierku, ktorá čistí spoľahlivo. MEWATEX ULTRA je vhodná na všetky plochy s citlivým  povrchom  - od sieťotlače cez techniku tvárnenia až k jemnej mechanike. Vynikajúco sa hodí na super jemné čistenie citlivých plôch ako aj na leštenie.

Viac informácií

Modernizace hodnocení textury a tvaru povrchu

TriboTechnika 3/2017

Ve vývoji technologií měření a hodnocení kvality funkčních povrchů jsou nepřetržitě rozvíjeny a uplatňovány nové metody zpracování změřených dat, které mají zajistit co nejdokonalejší prakticky využitelnou charakteristiku zkoumaného povrchu.

Viac informácií

Rozstrekovací ventil Nordson EFD 781Mini

TriboTechnika 3/2017

Spoločnosť Nordson, popredný svetový výrobca presných dávkovacích systémov tekutín, predstavila nový rozstrekovací ventil s označením 781Mini série Low Volume, Low Pressure (LVLP), ktorý rozstrekuje tekutinu v malom objeme a pod nízkym tlakom. Zariadenie má vylepšenú konštrukciu ideálnu na rovnomerné rozstrekovanie na úzkych plochách so šírkou záberu tekutiny od 1 mm.

Viac informácií

Tichá revolúcia v samobudenom chvení WHISPERLINE -antivibračné nástroje ISCAR

TriboTechnika 3/2017

Od nepamäti bojuje svet obrábania s fenoménom samobudeného chvenia a jeho elimináciou. V sústave stroj - nástroj - obrobok sa vibrácie vyskytujú v dôsledku anomálií samotného obrábacieho stroja, nežiadúceho vyloženia samotného nástroja, jeho upnutia, upnutia obrobku, programovania trajektórie nástroja, alebo kombináciou ktoréhokoľvek z týchto faktorov.

Viac informácií

aaa Online Tribotechnika 3 -2017

Tribotechnika_3_2017.pdf by TechPark Vydavatelstvo on Scribd

Najsilnejšia čistiaca utierka na trhu

aaa MEWA - priemyselne_utierky