Tribotechnické listy

 

 

OBRÁBANIE

Prvá  < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >  Posledná

Univerzálny rad čelných fréz

TriboTechnika 6/2013

Firma TaeguTec Ltd patrí medzi najväčších výrobcov rezného náradia pre obrábanie kovov a významných producentov základných surovín pre materiály vyrábané technológiou spekania. Výrobný sortiment je rozdelený do spektra produktových radov, ktoré umožňujú zákazníkom výber optimálneho riešenia pre ich výrobu.

Viac informácií

Nové trendy ve výrobě a provozování vstřikovacích forem

TriboTechnika 6/2013

Vytvoření popisů, log a znakových polí se  ve vstřikovacích formách doposud provádělo CNC frézováním či hloubením. Některé oblasti přitom byly pro tyto způsoby opracování tabu, protože při nich nebylo možné bez problémů realizovat požadovanou kvalitu, velikost, či hrozilo poškození okolních ploch. Tyto problémy jsou tím větší, čím větší rozměry, hmotnost a složitost tvarů vstřikovací formy mají. Velmi problematickou je třeba realizace popisu do zrcadlově leštěných či chemicky dezénovaných ploch. Při frézování vznikají například otřepy na hranách,  při hloubení musí být hloubené místo ponořené v dielektriku, což může vést k poškození struktury okolní plochy.

Viac informácií

MULTICUT 630 – rozšíření řady multifunkčních strojů

TriboTechnika 5/2013

Celosvětově podíl víceosých a multifunkčních strojů stoupá vlivem zejména stoupající produkce a sériovosti dílců a také vlivem zvyšující se ceny lidské práce. Snížení nákladů na manipulaci, snížení počtu operátorů strojů, maximální koncentrace operací na jeden stroj, snížení výrobního času to vše představuje nezanedbatelnou úsporu nákladů, které v součtu tvoří nemalé peníze v rozpočtech výrobních podniků. Investice do multifunkčního stroje, která se tedy z počátku může zdát velmi nákladnou, je vzhledem k uvedeným aspektům navrácena rychle zpět.

 

Viac informácií

Zlepšení povrchu a tvaru

TriboTechnika 5/2013

Superfinišováním je možné dosáhnout znatelného zlepšení kvalitativních (fyzikálních) parametrů u vysoce zatěžovaných obrobků. Vyšší efektivita, zmenšení tření a snížení TCO (Total Cost of Ownership = celkové náklady na vlastnictví) jsou jen některé z pozitivních efektů. Malá příčina, velký účinek - dokonce i ty nejmenší odchylky od ideálního povrchu vedou na hotovém obrobku k tomu, že dochází k vibracím, nestejnému rozložení maziva a dalším nežádoucím efektům. V extrémním případě může vést neoptimální stav povrchu k selhání celého systému. Tedy platí: správný povrch se cení. Klasické procesy jako je broušení a jemné obrábění se dostávají na své technologické hranice. Superfinišování proti tomu představuje samostatný technologický postup, kde pomocí cíleně optimalizovaných kroků, založených na broušení, je dosahováno mnohem lepších výsledků obrábění.

Viac informácií

Vodu vytesňujúce prostriedky na dočasnú ochranu voči korózii

TriboTechnika 5/2013

Medzi prostriedkami na dočasnú ochranu voči korózii majú vodu vytesňujúce prostriedky tzv. dewatering corrosion preventives  zvláštne postavenie. Pri použití bežných protikoróznych  prostriedkov musí byť  splnený predpoklad, že súčiastky, ktoré  majú byť nakonzervované sú suché. Vlhký povrch alebo dokonca agresívne látky nachádzajúce sa vo vodnom roztoku vedú k podkorodovaniu. Naproti tomu vodu vytesňujúce prostriedky môžu  byť používané na vlhké, prípadne mokré povrchy kovov. Ponúkajú možnosť rýchleho, energeticky úsporného a tým aj racionálneho osušenia pri súčasnej protikoróznej ochrane obrobkov, ktoré prichádzajú  z predchádzajúcich mokrých pracovných procesov.

Viac informácií

Vliv biostability řezných kapalin na ekonomiku obráběcích procesů

TriboTechnika 5/2013

Vodou ředitelné kapaliny není třeba znovu detailně popisovat. Každý pracovník z provozu obrábění nebo broušení kovových dílců určitě dobře ví, že se jedná o roztoky glykolů nebo emulgované minerální či syntetické oleje, jež vytváří společně s vodou emulzi, která při obráběcí operaci maže stykové plochy nástroje a opracovávaného dílce, odvádí intenzivně vznikající teplo při úběru materiálu.

Viac informácií

Mechanizmus opotrebenia súčasných rezných materiálov

TriboTechnika 5/2013

Súčasné tendencie v obrábaní smerujú k aplikácii výkonných rezných  nástrojov zo spekaných karbidov, vybavených oteru vzdornými povlakmi. V určitých aplikáciách, najmä pri dokončovacích operáciách sa sporadicky aplikuje aj čistá a povlakovaná keramika. O trvanlivosti týchto rezných materiálov je doteraz málo informácií. Menovite ide o závislosť trvanlivosti nástroja na reznej rýchlosti. Východiskom je vykonať experimentálne skúšky trvanlivosti nástrojov v celom rozsahu používaných rezných rýchlostí.

Viac informácií

Nové možnosti řízení procesu na CNC obráběcích strojích

TriboTechnika 5/2013

Měřicí systém SPRINTTM, kontaktní skenovací systém pro vysokorychlostní měření obrobku na CNC obráběcích strojích představuje zcela novou generaci technologie skenování přímo na stroji. Umožňuje rychlé a velmi přesné snímání dat o tvaru a profilu prizmatických, ale i složitých 3D komponent a přináší nové možnosti při řízení procesu.

Viac informácií

Železnici rozumíme

TriboTechnika 4/2013

Pramet Tools vyvíjí a vyrábí nástroje pro obrábení železnicních komponent:
- Obrábení železnicních dvojkolí
- Renovace profilu kolejnice
- Reprofilace železnicních kol
- Obrábení podkladnic
- Frézování výhybek
- Frézování spřáhel


Prezentácia firmy PRAMET TOOLS

<<< Kliknite na obrázok

Viac informácií

Tangenciálne upínané doštičky - Jedinečné riešenie pre ťažký priemysel

TriboTechnika 4/2013

V odvetviach ťažkého priemyslu, ako je stavba lodí, železničný a energetický priemysel, ale aj pri výrobe veľkorozmerných prevodových súčastí a iných nadrozmerných komponentov, sa nezaobídeme bez využitia špeciálneho jednoúčelového náradia. Optimalizovaný tvar náradia a nástrojov je dôležitou prioritou na dosiahnutie vysokej výkonnosti v obrábaní a zníženia celkových nákladov.

Viac informácií

Späť

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd