Tribotechnické listy

 

 

OBRÁBANIE

Prvá  < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > 

Sedem veľtrhov na MSV Brno

TriboTechnika 5/2012

Tohtoročný medzinárodný strojársky veľtrh bude prebiehať v tradičnom septembrovom termíne, od 10. do 14. 9. spoločne s ním sa uskutoční ďalších šesť špecializovaných výstavných akcií: 8. medzinárodný veľtrh obrábacích a tvárniacich strojov IMT, 14. medzinárodný zlievárenský veľtrh FOND-EX, 21. medzinárodný veľtrh zváracej techniky WELDING, 4. medzinárodný veľtrh technológií pre povrchové úpravy PROFINTECH, 3. medzinárodný veľtrh plastov, pryže a kompozitov PLASTEX a 11. medzinárodný veľtrh prostriedkov osobnej ochrany, bezpečnosti práce a pracovného prostredia INTERPROTEC.

Viac informácií

Nástrojový upínací systém pro široké použití

TriboTechnika 5/2012

Firma Haimer, specialista na upínání a vyvažování nástrojů, vyvinula pro vysoce výkonné obrábění speciální upínací systém Safe-Lock. Tento patentovaný systém se již několik let osvědčuje v různých aplikacích a nalézá stále více licenčních partnerů. Přední výrobci nástrojů mezitím zařadily systém Safe-Lock do svých programů a doporučují ho jako nejjistější řešení pro zvýšení produktivity u hrubování.

Viac informácií

Technologické hľadiská delenia materiálov plazmovým a laserovým lúčom

TriboTechnika 4/2012

Využitie laserového a plazmového lúča na delenie - pálenie materiálov patrí medzi progresívne technológie, ktorých použitie je dané ich technologickými charakteristikami z hľadiska dosahovanej kvality a požiadaviek na produktivitu výroby.

Viac informácií

Inovace produktů v oblasti frézování a soustružení

TriboTechnika 4/2012

Firma Paul Horn, kterou na českém a slovenském trhu zastupuje společnost SK Technik, přichází na trh s novinkami a inovacemi svých produktů v oblastech zapichování, soustružení otvorů, frézování drážek, vrtání a vystružování. Nabízí také nové možnosti aplikací, vylepšení a zvýšení produktivity výroby.

Viac informácií

Modulární rychlovýměnný systém

TriboTechnika 4/2012

Benz Solidfix je modulární rychlovýměnný systém pro poháněné nástrojové držáky, úhlové hlavy a vícevřetenné vrtací hlavy, který pomocí různých adaptérů umožňuje použití běžně rozšířených upínacích systémů, jako jsou kleštiny, Weldon apod. Uživatel tak získává flexibilitu při nasazování nástrojů, protože již nemusí při výměně nástroje demontovat celý agregát ze stroje. Tím šetří systém Benz Solidfix až 90 % jinak nutných přípravných časů. S vysokým výkonem a přesností, s jednodušší obsluhou a vyšší bezpečností představuje Benz s tímto systémem tu nejlepší volbu.

Viac informácií

S vodou miešateľné obrábacie kvapaliny - teória a prax - 1. časť

TriboTechnika 4/2012

Chladiaco-mazacie kvapaliny sa používajú pri trieskovom a beztrieskovom obrábaní kovov na chladenie (vodná zložka), mazanie (olejová zložka) a na odstraňovanie kovových čiastočiek a triesok z reznej zóny. Má sa pri tom zmenšiť opotrebovanie a znížiť tvorba tepla. Pri pomalom, ťažkom obrábaní, ktoré si vyžaduje veľké mazanie a zmenšovanie opotrebovania, sa používajú prevažne čisté oleje.

Viac informácií

Protikorózna ochrana - dôležitý faktor pre obrobok, ale aj pre obrábací stroj

TriboTechnika 4/2012

K najdôležitejším funkciám vodoriediteľných chladiacich kvapalín patrí nesporne protikorózna ochrana obrobku, obrábacieho stroja a náradia. V prípade, že sa na povrchu obrobkoch prejaví korózia, či už vo forme čiernych , alebo „ ryšavých „ škvŕn, znamená to v každom prípade dodatočné náklady na opravu obrobku , v horšom prípade jeho vyradenie vo forme „zmätku".

Viac informácií

Modelovanie skúšok abrazívneho opotrebovania v oblasti tvárnenia práškových materiálov

TriboTechnika 4/2012

Abrazívne opotrebovanie je prevažujúcim typom opotrebovania vyskytujúcom sa pri tvárnení práškových kovov v technológii práškovej metalurgie (PM).

Viac informácií

Aspekty opotrebenia rezného klina nástroja a vplyv progresívnych technológií povlakovania na opotrebenie

TriboTechnika 4/2012

V posledných päťdesiatich rokoch bol výskum a vývoj smerovaný do oblasti zlepšovania základných rezných materiálov a ich povlakov. Dnes si už žiadny progresívny rezný nástroj pre trieskové obrábanie kovov, menovite jeho reznú časť, nemožno predstaviť bez kvalitného rezného materiálu. Pod pojmom "rezný materiál" potom rozumieme kvalitný tvrdokovový a povlakovaný substrát. Problematika tvrdokovových substrátov a samotných tvrdých povlakov je predmetom neustáleho vývoja a výskumu.

Viac informácií

Opotrebenie nástroja v podmienkach prerušovaného rezu

TriboTechnika 4/2012

V podmienkach plynulého obrábania dochádza k postupnému opotrebeniu nástrojov na čelnej a chrbtovej ploche oterom o obrobok a triesku. Tento kontinuálny proces vyúsťuje do otupenia nástroja, keď nástroj stráca rezné schopnosti a musí sa vyradiť z procesu. Odlišný charakter má opotrebenie nástrojov v podmienkach prerušovaného rezu, teda pri ich intenzívnom tepelnom a mechanickom namáhaní. Vplyvom tepelnej únavy dochádza k predčasnému vyradzovaniu nástrojov v dôsledku vzniku teplotných trhlín na funkčných plochách a následného vyštrbovania reznej hrany. Ukazuje sa, že tento proces opotrebenia možno výrazne ovplyvniť zmenou teplotného režimu v kontakte nástroja a obrobku.

Viac informácií

Späť

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd