Tribotechnické listy

 

 

OBRÁBANIE

Prvá  < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > 

Lepší kvalita povrchu, vyšší otáčky a řezný výkon díky vyvažování nástrojů

TriboTechnika 1/2011

Vysoké otáčky vřetene moderních frézovacích a vrtacích strojů vyžadují vyvážené nástroje a držáky. V opačném případě se snižuje dosahovaná přesnost obrábění, nástroje dosahují menších životností a ložiska drahých vřeten jsou díky vibracím z nevyvážení více opotřebena a v krátkém čase se pak stávají nepoužitelná. Investice do kvalitních a vyvážených nástrojů se tak pomalu stává nezbytností. Zvláště v oblastech, kde je nutné zajistit co nejvyšší procesní spolehlivost a co nejméně časových prostojů.

Viac informácií

Možnosti riešenia abrazívneho opotrebenia v technickej praxi

TriboTechnika 1/2011

Rôznorodosť druhov opotrebenia vedie k využitiu rôznych  postupov,  materiálov  a   technológií povrchových úprav,   tak  aby  sa zaistila čo najvyššia možná odolnosť proti opotrebeniu povrchov strojárskych súčiastok schopných  prevádzky. Zmeny na funkčnom povrchu súčiastky  vyvolané abrazívnym pôsobením častíc sú ovplyvnené pôsobiacimi materiálovými, konštrukčnými a prevádzkovými  faktormi.  Jednou z foriem riešenia problematiky abrazívneho opotrebenia je naváranie  a renovácia  opotrebených strojárskych súčiastok.

Viac informácií

Deformačné štruktúry a opotrebenie nástroja pri vysokorýchlostnom obrábaní

TriboTechnika 1/2011

V ostatných rokoch možno sledovať všeobecné tendencie k zvyšovaniu rezných rýchlostí pri obrábaní. Prvá vlna zvyšovania rezných rýchlostí prebiehala v 60-tych rokoch minulého storočia. V tom čase však neboli k dispozícii vhodné nástrojové materiály. Zvyšovanie rezných rýchlostí je možné len  v nadväznosti na vývoj rezných materiálov, odolných voči vysokým teplotám, abrazívnemu adhéznemu a difúznemu opotrebeniu. Je zrejmé, že proces tvorenia triesky, kvalita obrobeného povrchu, dynamika procesu obrábania a teplota rezania sa reznou rýchlosťou výrazne menia. Aby bolo možné aplikovať vyššie rezné rýchlosti pri produkčnom obrábaní, je potrebné poznať závislosť týchto charakteristík na reznej rýchlosti. Pokúsime sa objasniť niektoré javy, ktoré s reznou rýchlosťou súvisia.

Viac informácií

Súčasné trendy v oblasti kvapalín pre obrábanie kovov

Tribotechnika 4/2010

Pri obrábaní kovov v priemysle sú ako technologické kvapaliny používané rezné oleje nebo emulzie. Pretože pri ich používaní často dochádza ich styku s obsluhujúcimi pracovníkmi a ich únikom do okolia, je použitie reznej kvapaliny regulované stále prísnejšími bezpečnostnými a hygienickými predpismi. Reakciou na ne sú zmeny zloženia kvapalín, vznik nových typov kvapalín, presuny preferencií používateľov medzi typmi kvapalín a v neposlednom rade tiež odklon od používania klasických rezných kvapalín k „mikromazaniu" alebo obrábaniu za sucha. Príspevok sa zaoberá východiskami i dôsledkami týchto zmien.

Viac informácií

Zvyšovanie životnosti nástrojov pri tvárnení za studena

TriboTechnika 2/2010

Väčšina degradačných mechanizmov, ako opotrebenie, únava, korózia, oxidácia a iné začína od povrchu súčiastok. Kvalitatívne zvyšovanie vlastností povrchu sa v súčasnosti dosahuje vytváraním tenkých tvrdých oteruvzdorných vrstiev.

Viac informácií

Hygienické a ekologické vlastnosti vodou mísitelných obráběcích kapalin

TriboTechnika 2/2010

Špičkové technické vlastnosti a vysoký výkon jsou dnes samozřejmé požadavky na vodou mísitelné obráběcí kapaliny. Nadstandardní obráběcí kapaliny dále vykazují mimořádnou životnost jako významný benefit pro zákazníka. Skutečně prvotřídní obráběcí kapalina navíc musí, jako výsledek nejnovějšího vývoje, ve své formulaci obsahovat chemické látky vykazující minimální negativní vlastnosti z hlediska hygieny a ekologie.

Viac informácií

Prielom v rohových frézach

TriboTechnika 2/2010

Celosvetový výrobca nástrojov Seco Tools uvádza na trh jedinečnú rohovú frézu - Square 6. Nástroj s doštičkou so šiestimi reznými hranami znamená prielom v úspornosti, flexibilite a produktivite v širokej oblasti použitia.

Viac informácií

Nové, moderné a vysoko výkonné chladiace emulzie a rezné oleje

TriboTechnika 2/2010

Firma Blaser Swisslube AG prešla mohutným vývojom a až do dnešného dňa zostala nezávislým podnikom. Z tejto pozície nakupuje na svetovom trhu kvalitné vstupné suroviny zaručujúce špičkovú kvalitu finálnych výrobkov, ktorá spoločne s povestnou švajčiarskou precíznosťou, dokonalou vývojovou základňou a výborným technickým zabezpečením uspokojuje státisíce zákazníkov vo viac ako 40-tich krajinách sveta. Prináša na trh technicky kvalitné výrobky, ktoré nenarušujú životné prostredie a zaisťujú dobré pracovné podmienky.

Viac informácií

Požadavky na obráběcí kapaliny z hlediska typů obráběcích operací, materiálů a provozních podmínek

TriboTechnika 2/2010

Cílem příspěvku je podat základní technické informace týkající se problematiky kovoobrábění, zejména z pohledu obráběcích kapalin. Jedná se hlavně o požadavky na obráběcí kapaliny z hlediska typů obráběcích operací, obráběných materiálů a obráběcích provozních podmínek. S tím pak velmi úzce souvisí správný výběr a aplikace obráběcí kapaliny v závislosti na požadovaném obrábění, a to ať už se jedná o řezný olej či řeznou emulzi.

Viac informácií

Pokrokové nástroje s využitím původních fyzikálních zákonů

TriboTechnika 4/2009

Chip Flow systém odvodu třísek, který vyvinulo Unimerco ve spolupráci s Audi, odstraňuje problém s odvodem třísek během obrábění hlavy válců. Třísky zůstávaly uvnitř obrobku a bylo velmi nákladné a pracné je manuálně odstraňovat.

Viac informácií

Späť

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd