Tribotechnické listy

 

 

OBRÁBANIE

Prvá  < 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > 

Novinky v pětiosém HSC frézování

TriboTechnika 3/2009

Po velmi úspěšném uvedení pětiosých vysokorychlostních strojů na trh a v důsledku mohutného růstu uplatnění pěti os v oblasti vysokorychlostního obrábění byl představen vysokorychlostní stroj pro pětiosé souvislé obrábění.

Viac informácií

Kontrola kvality použitých olejov v obrábacích strojoch pomocou tribotechnickej diagnostiky

TriboTechnika 3/2009

Spoľahlivosť môžeme definovať ako pravdepodobnosť, že činnosť zariadenia bude behom určitej doby a v normálnych podmienkach prevádzky primeraná účelu, pre ktorý bolo zariadenie konštruované. Čoskoro sa však ukázalo, že táto definícia nevystihuje problém v celom rozsahu. Preto bola rozšírená na túto formu: prevádzková spoľahlivosť je súhrn vlastností zariadenia, ktoré mu umožňujú plniť behom požadovanej doby stanovené funkcie pri zachovaní pracovných parametrov daných technickými podmienkami.

Viac informácií

Priebežné odstraňovanie otrepov obrobkov

TriboTechnika 3/2009

Takmer všetci výrobcovia automobilov v Nemecku oboberajú vonkajšie zrkadlá vrátane dielov, ktoré k nim patria od spoločnosti Visiocorp. Okrem samotnej výroby zrkadiel, podnik vyrába tlakovým liatím hliníka aj nosiče a systémy pätíc zrkadiel pre montážne závody.

 

Viac informácií

Možné úspory nákladů na vrtáky s válcovou stopkou

TriboTechnika 3/2009

Je jasné, že nástroj jako je vrták s válcovou stopkou z materiálu HSS či HSSCo se jednou otupí. Co pak s ním ? Vyhodit ho nebo přebrousit napadne každého z nás. Přebrousit, ale jak?

Viac informácií

Termálne vŕtanie FLOWDRILL

TriboTechnika 2/2009

- technológia beztrieskovej výroby presných otvorov a závitov tvárnením v tenkostenných materiáloch

Posledné desaťročie vo vývoji strojárskeho priemyslu jasne naznačilo smery, ktorými sa bude toto nepochybne dôležité odvetvie SR uberať už v najbližšej budúcnosti. Technológia termálneho vŕtania Flowdrill predstavuje alternatívny a perspektívny spôsob výroby rozoberateľných spojov a presných valcových puzdier v tenkostenných materiáloch akými sú plechy, rôzne tvary profilov a rúrok. Technológia navyše zabraňuje čoraz väčšiemu problému s likvidáciou a odstraňovaním odpadov.

Viac informácií

Vysoce výkonné vrtáky

TriboTechnika 2/2009

Mezi nejvyužívanější operace třískového obrábění patří bezesporu vrtání. Ač se samotná technologie nijak výrazně nemění, nástroje pro vrtání procházejí neustálým vývojem umožňujícím zvyšování parametrů vrtání na straně jedné a zvyšování životnosti na straně druhé.

 

Viac informácií

Vyššia efektívnosť pri obrábaní povrchov

TriboTechnika 2/2009

Inovačné riešenia v oblasti otryskávania a kĺzavého brúsenia

Tak technika otryskávania, ako aj technika kĺzavého brúsenia patria v mnohých oblastiach, obzvlášť v zlievarňach, k nevyhnutným technológiám, ktorými sa dosahujú požadované vlastnosti povrchov, resp. výrobkov. Výsledky nového vývoja pritom umožňujú pri automatickom otryskávaní a kĺzavom brúsení značne hospodárnejšie, ako aj kvalitatívne hodnotnejšie opracovávanie odliatych a tvárnených výrobkov, ako aj výrobkov, vyrobených trieskovým obrábaním a taktiež rozširovať oblasť ich využívania.

Viac informácií

Vplyv tribologických faktorov na efektivitu obrábania

Tribotechnika 1 2009

Príspevok poukazuje na význam skúmania tribologických faktorov na obrábanie najmä pre vyššie rezné rýchlostné parametre rezania. Tribologické vplyvy naberajú na význame pri aplikácii procesných médií v procese obrábania so zreteľom na obrábacie metódy HSC.

Viac informácií

Zlepšenie procesu obrábania s využitím tribologických zákonitostí

Tribotechnika 1 2009

Súčasné poznatky o tvorení triesky a obrobeného povrchu sú založené na pozorovaní vonkajšieho trenia medzi nástrojom, trieskou a obrobkom. V dôsledku intenzívneho trenia dochádza k intenzívnemu opotrebeniu rezného nástroja na čelnej a chrbtovej ploche. Je však možné toto opotrebenie spomaliť, ak nahradíme vonkajšie trenie vnútorným trením v trieske.

Viac informácií

Tribotechnika trieskového obrábania kovov

Tribotechnika 2/2008

Oblasťou priemyselnej výroby, v ktorej sa predovšetkým uplatňujú poznatky z oblasti tribológie a tribotechniky, je strojárská a hutnícka výroba.

Viac informácií

Späť

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd