Tribotechnické listy

 

 

OBRÁBANIE

 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >  Posledná

Pre automobilový priemysel poskytuje ISCAR ucelený systém moderných nástrojov

TriboTechnika 4/2016

Neustále sa meniace skutočnosti, ako je nestabilná ceny ropy, náročnejšie právne predpisy na ochranu životného prostredia a vývoj výkonnejších technológií, spôsobujú stále zmeny v  postavení automobilového priemyslu na globálnom trhu. Tieto faktory sú motorom pokračujúcej hospodárskej súťaže medzi výrobcami automobilov a subdodávateľmi originálnych dielov a v dnešnom automobilovom priemysle tak diktujú výrobné trendy.

 

<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy ISCAR

 

Viac informácií

Super sacia sila a praktické zaobchádzanie

TriboTechnika 4/2016

Profesionálne čistenie pomocou čistiacich utierok v systéme viacnásobného použitia

MEWA má už viac ako 100 rokov vedúce postavenie na trhu v segmente opakovane použiteľných čistiacich utierok. Pravidelne sa zlepšuje ich kvalita, ako aj celkový proces starostlivosti. Pri tom je dôležitým kritériom zosúladenie s individuálnymi potrebami v oblasti priemyslu a remesiel.


<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy MEWA

Viac informácií

Výhody MEWA systému - úsporná, ekologická technika prania

TriboTechnika 4/2016

Textilné čistiace utierky sa používajú v najrôznejších odvetviach. V remeselnej sfére a priemysle sa používajú rôzne pomocné prostriedky: oleje, tuky a mazivá. K tomu je potrebné ešte pridať rôzne stupne znečistenia v závislosti od účelu použitia, čo kladie mimoriadne nároky tak na proces prania, ako aj na opätovnú úpravu textílií. Pritom sa využíva voda - na rozdiel od chemického čistenia, kde sa čistí nasucho.

Viac informácií

Suché alebo mokré obrábanie?

TriboTechnika 3/2016

Vo svete obrábania rezonuje neustále otázka; obrábať za "mokra" - s prívodom reznej kvapaliny, alebo "za sucha" - bez prívodu chladiacej kvapaliny. Táto skutočnosť je určujúca hlavne pri frézovacom obrábaní. Voľbu: za sucha - za mokra, ďalej komplikuje, existencia MQL (Minimum Quantity Lubrication ) -  minimálne množstvo maziva. Nové technológie obrábania môžu predstavovať úspešný kompromis, a preto poskytujú efektívne a účinné odpovede na tieto problémové otázky. V mnohých oblastiach obrábania, menovite pri HSM - vysokorýchlostnom obrábaní, nie sú tieto rozhodnutia jednoznačné, a preto si tento dôverne známy problém, na základe potrebných informácií, vyžaduje starostlivé zváženie.

Viac informácií

Optimalizace produktivity a účinnosti RetroFitem

TriboTechnika 3/2016

Tryskací turbíny Rutten Long Life - vyšší výkon a využitelnost zařízení  při  zřetelně  nižších  provozních  nákladech


Vyčerpání možností optimalizace výroby přispívá rozhodujícím způsobem k podporování konkurenceschopnosti podniků. Jednu možnost zde nabízí RetroFit tryskacích zařízení Rösler s turbínami Rutten Long Life. Zvýšením stupně účinnosti těchto patentovaných  vysokovýkonných turbín lze na jedné straně dosáhnout úspor energie 25 procent a více, na druhé straně zajišťuje životnost metacích lopatek 30 000 až 40 000 hodin signifikantně vyšší využitelnost zařízení a snižuje náklady na údržbu a náhradní díly. Této skutečnosti využívají podniky jako např. švédský výrobce oceli SSAB nebo německá slévárna  Heunisch GmbH ke zvýšení produktivity a výkonnosti.


Viac informácií

Chemická legislatíva ako faktor určujúci vývoj obrábacích kvapalín

TriboTechnika 3/2016

Obrábacie kvapaliny majú svoju nezastupiteľnú úlohu pri obrábaní kovov v strojárenskom priemysle. Už pred nástupom priemyselnej revolúcie v 19. storočí vedeli remeselníci, že opotrebovanie nástrojov pri opracovaní rôznych kovových materiálov je možné znížiť použitím vhodného mazacieho prostriedku. Postupne sa požiadavky na vlastnosti týchto kvapalín začali prehlbovať a chemici   v snahe zdokonaliť vlastnosti týchto kvapalín začali cielene študovať vlastnosti rôznych zlúčenín aby bolo možné zdokonaľovať receptúry obrábacích kvapalín. Zároveň sa však pri používaní nových obrábacích kvapalín  začalo zisťovať, že účinnosť týchto kvapalín je síce vyššia, ale ich použitie môže priniesť aj negatívne vplyvy na zdravie pracovníkov a na životné prostredie. O elimináciu týchto vplyvov sa pokúšajú okrem technikov aj tvorcovia zákonov so  svojou legislatívou.

Viac informácií

Obrábění otvorů

TriboTechnika 3/2016

Firma Beck z Winterlingenu v Německu, založená již v roce 1906, je dnes podnikem, který se specializuje na dokončování otvorů pomocí vícebřitých výstružníků. S touto nabídkou produktů, dlouholetými zkušenostmi a specializovaným know-how se firma prosadila především v automobilovém a strojírenském průmyslu po celém světě. Beck je dnes synonymem vysoké kvality a přesnosti produktů a svým zákazníkům nabízí bezpečné a hospodárné způsoby obrábění. Firmu Beck zastupuje na českém a slovenském trhu společnost SK Technik.

Viac informácií

Technologie pro maximalizaci řezného výkonu

TriboTechnika 2/2016

Společnost Hypertherm, výrobce plazmových a laserových řezacích systémů a systémů pro řezání vodním paprskem, mění název své značky Integrated Cutting Solutions (ICS) na technologii SureCutTM.

Viac informácií

Ponuka služieb skupiny MEWA v oblasti čistiacich utierok

TriboTechnika 2/2016

Rozhovor s Veronikou Lipovskou, konateľkou spoločnosti MEWA Textil-Service SR s.r.o.:

1.  Mohli by ste nám bližšie opísať produktové portfólio a služby spoločnosti MEWA?
MEWA ponúka podnikom z každého odvetvia profesionálny textilný manažment: rôzne pracovné a ochranné odevy, textilné opätovne použiteľné čistiace utierky, klasické rohože a rohože na zachytávanie oleja, a to v modernom, ekologickom systéme poskytovania služieb. Naše textilné utierky sú vhodné na čistenie náradia, strojov a vybavení dielne. MEWA ako vedúca spoločnosť na svetovom trhu v oblasti poskytovania kompletných služieb, pokiaľ ide o čistiace utierky, zásobuje napríklad v automobilovom odvetví desiatky tisícov dielní v celej Európe. V Nemecku sa pritom v každej druhej spoločnosti z 38 000 nemeckých spoločností pôsobiacich v automobilovom odvetví používajú utierky spoločnosti MEWA (Zdroj: Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe e. V.).

 

<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy MEWA


Viac informácií

Zvýšení životnosti odvalovacích fréz

TriboTechnika 2/2016

Odvalovací frézy jsou nástroje, které se používají při výrobě ozubení odvalováním. Jde o nejčastější způsob výroby ozubených kol, kdy se samotná fréza odvaluje po vnějším obvodu obráběného kola, které se pomalu otáčí. Zuby odvalovací frézy tak vytvářejí profil ozubení. Pro zajištění požadované přesnosti a kvality povrchu vyráběných ozubených kol, při minimálních nákladech, je nezbytné kontrolovat celý komplex výrobních parametrů. Kontrolovat je nutné zejména geometrii řezné hrany, drsnost povrchu a kvalitu povlaku na odvalovacích frézách. Způsob repase odvalovacích fréz aplikovaný ve VÚHŽ a. s.  je diskutován v  příspěvku.


<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy VÚHŽ

Viac informácií

Späť

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd