Tribotechnické listy

 

 

Opotrebenie

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >  Posledná

Samočinné převodovky osobních vozů v Evropě, komfort nebo úspora?

TriboTechnika 1/2019

V Evropské automobilové produkci stále převažují vozy s mechanickým převodem. Víceméně tato podoba nabídky trhu reaguje na požadavky konzervativních spotřebitelů. Pokud se ale podíváme na současnou penetraci vyrobených vozidel se samočinným převodem, spatřujeme vysoký nárůst v porovnání třeba před pěti lety. Důvody jsou prakticky dva. Nová generace řidičů postupně vyžaduje zvyšování komfortu vozu a převody do něj bezpochyby patří. Druhým a to možná vlivnějším důvodem nárůstu automatů, jsou výsledné emise vozidla. Současné samočinné převodovky- automaty, nelze srovnávat s minulou generací 90. let, jak je známe u vozidel z dovozu (USA nebo Asie). Proč nové konstrukce umí toho více a proč právě oni mohou významně ovlivnit výsledné technické parametry současných vozidel, následně vysvětlíme.

Viac informácií

Jednoduchý způsob čistění nejen chromovacích elektrolytů v galvanotechnice

TriboTechnika 4/2019

Chromovací lázně pro funkční chromování v průběhu chromování „stárnou", což se projevuje jednak změnou jejich barevného vzhledu a jednak jsou postupně také znečišťovány. Toto znečistění je v podstatě dvojího charakteru.
S ohledem na značnou kyselost chromovacího elektrolytu a jeho silný oxidační charakter, dochází při kontaktu s řadou kovů ( např. základní materiál chromovaných dílů a pod. ) k jejich rozpouštění a tím k postupnému znehodnocování pracovního elektrolytu. Tomuto znečisťování nelze stoprocentně zabránit, ale dodržováním předepsaných technologických postupů, ho lze výrazně omezit a snížit.

Viac informácií

Mazání a chlazení přesných vřeten obráběcích strojů

TriboTechnika 2/2019

Cílem tohoto příspěvku není poskytnutí celkového přehledu vřeten obráběcích strojů z pohledu konstrukce, použití ani celkového přehledu výrobců těchto přesných komponentů obráběcích strojů, nýbrž seznámit zájemce se současným stavem a vývojem v tomto oboru. Především pak s problematikou mazání, chlazení a údržby těchto velmi přesných celků. V příspěvku bohužel bylo nutné jmenovat některé výrobce vřetenových systémů i některá maziva a chladiva na trhu a tudíž nebylo možné splnit stoprocentní nekomerčnost.

Viac informácií

Nejnovější generace přístrojů na elektrostatické čištění olejů KLEENTEK je tady.

TriboTechnika 2/2019

Světový lídr na poli technologií v péči o průmyslové oleje, japonská společnost Kleentek Co., zahájí od června výrobu inovovaných přístrojů, které představují další milník v technologii elektrostatického čištění kapalin.

Viac informácií

Aspekty prediktívnej údržby

TriboTechnika 2/2019

„ Ak chcete objaviť tajomstvá vesmíru, uvažujte v zmysle energie, frekvencie a vibrácie."
- Nikola Tesla

Viac informácií

Vývoj a výskum výroby kryštálov na Slovensku

TriboTechnika 2/2019

Tento článok je zameraný na oboznámenie širšej technickej verejnosti s dosiahnutými výsledkami spoločného výskumu a vývoja výroby monokryštálov na pracovisku CEIT,a.s. Žilina a Žilinskej univerzity v Žiline.

Viac informácií

Nebezpečné plagiáty skrutkových spojov

TriboTechnika 1/2019

Plagiát (z latinského plagiare - kradnúť) je podľa Merriam-Webster online dictionary definovaný ako: „použitie cudzieho produktu bez uvedenia jeho pôvodcu". Najčastejšie sa s tým možno stretnúť na akademickej pôde, ale žiaľ, táto spoločenská pliaga neobchádza ani technickú prax a výroba skrutkových spojov nie je v tomto smere žiadnou výnimkou. Že to nie je iba etický problém, ale niekedy dokonca aj životu nebezpečný jav, má potvrdiť aj predložený príspevok.

Viac informácií

Analýza základních příčin poškození ložisek větrných turbín

TriboTechnika 1/2019

Poškození ložisek známé jako bílé strukturní praskání (White Structure Flaking), které se vyskytují ve větrných turbínách i jiných pohonných soustavách, se typicky projevují velmi brzy, hodně dlouho před očekávaným koncem životnosti ložiska. Jejich příčiny zůstávaly dlouho neznámé, ale nyní došli odborníci firmy NSK k novým zjištěním, která vedla k vývoji nových materiálů ložisek, jež výrazně přispívají k prodloužení životnosti větrných turbín.

Viac informácií

Mazivá v prevádzke strojov a zariadení

TriboTechnika 1/2019

Mazací prostriedok, mazivo má danú určitú životnosť pri jeho použití v strojoch a zariadeniach. Vzhľadom nato si treba uvedomiť, že ide o určitý riadiaci proces, ktorý treba poznať a rešpektovať, aby sme dosiahli exploatačné vlastnosti maziva a tiež požadovanú životnosť. Vysoká kvalita mazacích prostriedkov, mazív je podmienená nielen požiadavkami, či už ide o výber základových olejov, prísad, ktoré sa používajú na zlepšenie úžitkových vlastností mazív, ale aj požiadavkami na zabezpečenie ich kvality počas prepravy od výrobcu, resp. pri skladovaní u spotrebiteľa. S tým súvisí aj ich použitie v konkrétnych prevádzkových podmienkach, trecích uzloch, čo má vplyv na ich životnosť.

Viac informácií

„Detroit“ v srdci Európy

TriboTechnika 6/2018

Snáď neexistuje výrobné odvetvie, ktoré by doznalo takého búrlivého vývoja ako výroba automobilov. Vďaka Henry Fordovi sa postupne na celom svete prešlo od ručnej k automatickej produkcii áut vo výrobných linkách., čím sa zlacnila a štandardizovala výroba. Automobilový priemysel je dnes v mnohých vyspelých krajinách najdôležitejším priemyselným odvetvím. Podobne je tomu aj na Slovensku, ktoré už niekoľko rokov dominuje svetovému rebríčku v počte vyrobených automobilov na 1000 obyvateľov. Nie nadarmo si vyslúžilo prirovnanie ako „Detroit Európy".

Viac informácií

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd