Opotrebenie

 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >  Posledná

Sledování obsahu přísad (RULER) v olejích pro plynové motory

TriboTechnika 1/2018

Využití stanovení obsahu přísad pomocí metody RULER (Remaining Useful Life Evaluation Routine - Vyhodnocení životnosti oleje) se ve velké míře využívá především v oblasti hydraulických a turbínových olejů. V našem příspěvku chceme ukázat využití i pro oleje pro plynové motory a také souvislosti mezi obsahem přísad a stavem oleje přímo na příkladu oleje z bioplynové stanice. V článku uvádíme porovnání hodnot TAN, TBN a vyhodnocení degradace olejů právě v souvislosti přísadami stanovenými pomocí metody Ruler.

Viac informácií

Specifická ložiska pro zemědělské stroje

TriboTechnika 1/2018

Jestliže jsou v zemědělských strojích instalována běžná ložiska, značně to zmenšuje šanci na dosažení požadované dlouhé životnosti. Z tohoto důvodu se mnoho špičkových OEM výrobců v oblasti zemědělské techniky spoléhá na zakázková a aplikačně specifická valivá ložiska.

Viac informácií

ISCAR predvádza vyšší výkon obrábania

TriboTechnika 6/2017

V celosvetovom meradle nie je úsilie o zníženie úrovne spotreby energie novým trendom ani vo svete obrábania kovov a dnes sa tak stalo základnou technickou požiadavkou. Väčšie pochopenie zodpovednosti za ochranu životného prostredia a trvalej udržateľnosti zabezpečil vývoj takých procesov, materiálov a strojov, ktoré výrazne znižujú spotrebu energie v procese obrábania kovov.

Viac informácií

Špičková kvalita pro tvářecí nástroje

TriboTechnika 6/2017

Tváření za studena je spojeno s vysokým stupněm deformace obrobku a souvisejícími extrémními nároky na nástroj. V závislosti na procesu mohou vznikat velmi vysoké tlaky v kombinaci s vysokými kluznými rychlostmi. Je zde také riziko pevného spojení nástroje s obrobkem. Proto je nezbytné, aby součinitel tření povrchu tvářecího nástroje byl co nejnižší.

Viac informácií

Modelovanie delenia materiálu laserovým lúčom

TriboTechnika 6/2017

Delenie materiálu je veľmi dôležitou výrobnou operáciou. Pre tento účel sa používa mnoho metód, ktoré si postupne vytvorili oblasť optimálneho použitia. Nevýhodou týchto metód je ich univerzálne použitie. Preto sa stále vyvíjajú pokrokovejšie postupy. Delenie materiálu privádzaným teplom sa dá v strojárenskej výrobe zaradiť medzi operácie prípravy materiálu. Pod týmto pojmom rozumieme technológiu rezania, pracujúcej na princípoch lokálneho tavenia, spaľovania, alebo odparovania, pripadne ide o kombináciou týchto javov. V tejto technológií je potrebná k inicializácií procesu tepelná energia dodávaná rôznymi tepelnými zdrojmi.

Viac informácií

Správna chladiaca a mazacia emulzia sa stáva nástrojom: LIQUIDTOOL, tekutý nástroj

TriboTechnika 6/2017

Imexim, ako výhradný distribútor chladiacich a mazacích emulzií spoločnosti Blaser Swislube pre SR  ponúka najlepšie možné riešenie pre každé použitie. S týmito výrobkami zákazník dostane nielen chladiace a mazacie emulzie, ale aj hodnotu vyjadrenú v produktivite, hospodárnosti, kvalite opracovania  a znášanlivosti s človekom a životným prostredím.

Viac informácií

Stříkání a lakování - trendy jsou nepochybné

TriboTechnika 6/2017

Nutnost zvyšovat technicko-ekonomickou úroveň firmy je na denním pořádku. Inovace zvyšují podnikovou konkurenceschopnost, kterou lze spatřovat zejména ve flexibilitě, tvorbě přidané hodnoty, efektivnosti a kvalitě.

Viac informácií

Firma SCHUNK rozširuje svoj modulárny systém priameho upínania obrobku.

TriboTechnika 6/2017

Pokiaľ ide o priame upínanie obrobku bez rušivých kontúr, SCHUNK VERO-S rýchlovýmenné paletové moduly ponúkajú celý rad výhod pre používateľov: voľný prístup k obrobku z piatich strán, definovanú upínaciu situáciu, vysokú opakovateľnosť a presnosť polohovania ako aj vysoké vťahové sily pre náročné operácie.

Viac informácií

Tribotechnika, nové skúsenosti a riešenia

TriboTechnika 6/2017

V tribotechnickej praxi sa často stretávame s problémami pri mazaní strojov a zariadení, ktoré vznikajú často zo subjektívnych ale  aj objektívnych dôvodov, teda často ide najmä o nedostatky vyplývajúce z nesprávnej organizácie tribotechnicky a mazacích služieb. Tejto činnosti sa nevenuje dostatočná pozornosť v rámci technickej verejnosti, ktorá má byť zameraná na spoľahlivosť strojov a zariadení, a to aj napriek tomu, že sa pravidelne konajú odborné podujatia, školenia a počet certifikovaných tribotechnikov neustále narastá. V minulosti platila smernica pre zavádzanie techniky mazania, resp. boli vydané pokyny k organizácii mazacích služieb. V súčasnosti nemáme, neplatia žiadne legislatívne opatrenia, nariadenia k organizácii tribotechniky a mazacích služieb.

Viac informácií

Výrobci automobilů sází na zlato

TriboTechnika 6/2017

Komplexní testování v praxi: Více než 100 000 klikových ®hřídelí  vyrobených  s Tiger·tec Gold  od  firmy  Walter

Mezi odborníky je obrábění klikových hřídelí považováno za ligu mistrů v oblasti kovoobrábění. Kompletní kliková hřídel je vysoce složitá struktura, která přeměňuje přímočarý pohyb pístů přenášený pomocí ojnic na otáčivý pohyb. Proto kliková hřídel zastává zásadní funkci: zajišťuje přeměnu výkonu motoru na točivý pohyb, který se pak přenáší přes spojku na převodovku a odtud na hnaná kola.

Viac informácií

Späť

Tribotechnika_5_2018

TriboTechnika_5_2018 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd