Protezink_Galvanicka konferencia Smolenice

 

Opotrebenie

Prvá  < 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 > 

Materiály, použití a návrh kluzných ložisek

Tribotechnika 1/2008

Návrh, výpočet a výroba kluzných ložisek není zcela jednoduchou záležitostí. Problematikou komplexních služeb v oblasti výroby a oprav kompozicových kluzných ložisek se více něž 10 let zabývá společnost GTW BEARINGS, s. r. o.

Viac informácií

Měřitelné a prokazatelné snižování nákladů = INTERFLON

Tribotechnika 1/2008

Trend snižování nákladů ve výrobě, zvyšování produktivity práce, a tím zvyšování konkurenceschopnosti na trhu je platný i pro plastikářskou výrobu.

Viac informácií

Plastické mazivá, trendy a všeobecné odporúčania

Tribotechnika 1/2008

Plastické mazivá majú stále miesto v sortimente mazacích prostriedkov. Vzhľadom na ich špecifické aplikačné vlastnosti nachádzajú uplatnenie hlavne tam, kde mazacie oleje napriek svojim lepším úžitkovým vlastnostiam predstavujú často problémy z hľadiska obsluhy a údržby strojov a zariadení.

Viac informácií

Systémy GVP na mazanie dopravníkových reťazí

Tribotechnika 1/2008

Systém GVP je určený pre mazanie kladiek dopravníkových reťazí. Proces domazávania je plne automatický a plastické mazivo je počas neho pod tlakom vstrekovaný cez mazacie hlavice priamo do vnútorného priestoru kladky. Konštrukcia systému vylučuje akékoľvek obmedzenie výrobného procesu z dôvodu domazávania.

Viac informácií

PA CVD povlaky ke zvyšování životnosti forem pro tlakové lití Al

Tribotechnika 1/2008

Formy, jádra, komory, vložky a další díly které přichází do styku s tekutým hliníkem jsou namáhány cyklickým tepelným zatížením. Tento způsob namáhání vede k tepelné únavě materiálu, vzniku trhlin, „vydrolování“ základního materiálu formy v kritických nejnamáhanějších místech a nalepování Al na povrch jader, forem apod.

Viac informácií

Povlakovanie tvrdokovom

Tribotechnika 1/2008

V dnešnej dobe sú na dielce, zariadenia a časti strojov kladené vysoké požiadavky na tvárnosť, tvrdosť a povrchová odolnosť voči oderu. Pri hľadaní húževnatého materiálu odolného voči oderu sú k dispozícii možnosti jako, galvanický povlak s tvrdými vrstvami, plazmovo – plamenný postrek alebo elektroiskrový wolfrámkarbidový nános.

Viac informácií

Lepší nástroje zaručují vyšší konkurenceschopnost

Tribotechnika 1/2008

R&D oddělení firmy Unimerco navrhuje špičková řešení, která jí zajišťují trvalé postavení lídra na trhu obráběcích nástrojů. Jedním z posledních projektů s obrovským potenciálem jsou nástroje pro obrábění ventilů z šedé litiny.

Viac informácií

Tribotechnické listy

Ďalšie tituly

V súčasnosti vystupuje do popredia význam organizovanej tribotechniky a mazacích služieb. To bol dôvod prečo sa Ing. Jozef Stopka, významný odborník v tribotechnike, zakladateľ a predseda Slovenskej spoločnosti pre tribológiu a tribotechniku rozhodol svoje 46-ročné skúsenosti z teórie a praxe tribotechniky sústrediť do celistvého zborníku informácií s názvom Tribotechnické listy. Publikácia ponúka nielen kvalifikovaný prehľad o kompletnej škále mazacích prostriedkov a zariadení, ale aj praktické pracovné postupy a skúsenosti z konštrukcie strojov, strojárskej technológie, výroby, diagnostiky strojov, aplikácie mazacích prostriedkov a pod.
Kniha ma 154 strán, formát B5, je plnofarebná a obsahuje 34 kapitol.
Objednávky zasielajte na: marketing@techpark.sk

>>> Ukážka dvoch kapitol publikácie Tribotechnické listy

Viac informácií

Späť

Tribotechnika_3_2018


TriboTechnika_3_2018 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd