Tribotechnické listy

 

 

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >  Posledná

ISCAR predvádza vyšší výkon obrábania

TriboTechnika 6/2017

V celosvetovom meradle nie je úsilie o zníženie úrovne spotreby energie novým trendom ani vo svete obrábania kovov a dnes sa tak stalo základnou technickou požiadavkou. Väčšie pochopenie zodpovednosti za ochranu životného prostredia a trvalej udržateľnosti zabezpečil vývoj takých procesov, materiálov a strojov, ktoré výrazne znižujú spotrebu energie v procese obrábania kovov.

Viac informácií

Špičková kvalita pro tvářecí nástroje

TriboTechnika 6/2017

Tváření za studena je spojeno s vysokým stupněm deformace obrobku a souvisejícími extrémními nároky na nástroj. V závislosti na procesu mohou vznikat velmi vysoké tlaky v kombinaci s vysokými kluznými rychlostmi. Je zde také riziko pevného spojení nástroje s obrobkem. Proto je nezbytné, aby součinitel tření povrchu tvářecího nástroje byl co nejnižší.

Viac informácií

Modelovanie delenia materiálu laserovým lúčom

TriboTechnika 6/2017

Delenie materiálu je veľmi dôležitou výrobnou operáciou. Pre tento účel sa používa mnoho metód, ktoré si postupne vytvorili oblasť optimálneho použitia. Nevýhodou týchto metód je ich univerzálne použitie. Preto sa stále vyvíjajú pokrokovejšie postupy. Delenie materiálu privádzaným teplom sa dá v strojárenskej výrobe zaradiť medzi operácie prípravy materiálu. Pod týmto pojmom rozumieme technológiu rezania, pracujúcej na princípoch lokálneho tavenia, spaľovania, alebo odparovania, pripadne ide o kombináciou týchto javov. V tejto technológií je potrebná k inicializácií procesu tepelná energia dodávaná rôznymi tepelnými zdrojmi.

Viac informácií

Úvodník Doc. Ing. Viktora Kreibicha, CSc. v časopise TriboTechnika 6_2017

TriboTechnika 6/2017

Vážení povrcháři a strojaři,

přestože mnohé z Vás mně pravidelně oslovuji na řadě společných setkání i na internetových stránkách www.povrchari.cz, resp. povrchari.sk, není pro mne dnes vůbec snadné nalézt vhodné téma pro úvodník tohoto úspěšného technického časopisu a především pro jeho čtenáře na obou stranách virtuální, pomyslné hranice, kteří spokojeně žijí a spolupracují na základě společných a skutečných hodnot nových i historických vztahů.

 

Viac informácií

Stříkání a lakování - trendy jsou nepochybné

TriboTechnika 6/2017

Nutnost zvyšovat technicko-ekonomickou úroveň firmy je na denním pořádku. Inovace zvyšují podnikovou konkurenceschopnost, kterou lze spatřovat zejména ve flexibilitě, tvorbě přidané hodnoty, efektivnosti a kvalitě.

Viac informácií

Tlakovacie čerpadlá pre tlakové skúšky

TriboTechnika 6/2017

Vysokotlakové piestové čerpadlá tvoria základ tlakových skúšobných strojov a zariadení, tzv. tlakovacích zariadení, resp. kompletných skúšobných stolíc, ktorými sa vykonávajú tlakové skúšky technických zariadení a rôznych objektov. Piestové čerpadlá sú hlavným zdrojom tlakového média používaného na realizáciu tlakových skúšok, ktorým môže byť voda, hydraulický olej a emulzie s prísadami rôznych aditív a inhibítorov. Hlavným prvkom takéhoto tlakovacieho zariadenia je piestové čerpadlo s ručným, resp. elektrickým, ale aj motorovým pohonom.

Viac informácií

Automatizované precízne frézovanie v zdravotníckej technike

TriboTechnika 6/2017

S „presnými“ a napriek tomu univerzálne flexibilne využiteľnými obrábacími centrami Hermle vyrába Fetzer Medical GmbH & Co. KG ako OEM partner najrozmanitejšie chirurgické nástroje a dielce zdravotníckej techniky podľa špecifikácií zákazníkov.

Viac informácií

Olej a nečistoty v procesu čištění a odmašťování

TriboTechnika 5/2017

Pro proces odmašťování je charakteristické, že olej a nečistoty jsou odstraněny z výrobků a skončí v čisticím zařízení. Ale jak čistit čisticí zařízení? Je velkou výzvou odstranit olej a nečistoty z mycí lázně, aby se co nejvíce prodloužila její životnost.

Viac informácií

Již žádné problémy s alergií díky novým povlakům budoucnosti

TriboTechnika 5/2017

Alergici tento problém znají : stříbřitě lesklé povlaky, často obsahující nikl, jsou skoro všude kolem nás. Při kontaktu s kůží mohou navodit velmi rychlou alergickou reakci. V Evropě je na nikl sensitivních 15 až 20 procent žen a asi 5 procent mužů. Přecitlivělost se blíží u žen mladších než 30 let již ke 40 procentům. Při trvalém nebo opakujícím se kontaktu s alergenem reaguje kůže nebo sliznice záněty, např. kožní vyrážkou*.

Viac informácií

Měřící přístroje pro diagnostiku, vývoj a servis

TriboTechnika 3/2017

Již 30 let nabízí HYDAC měřící přístroje pro měření nejrůznějších veličin ve všech technických oblastech.
Ruční měřící přístroje (Hand-Messgeräte - odtud zkratka HMG), někdy též nazývané měřící ústředny, byly a jsou využívány zejména pro měření hydraulických veličin - tlaků, průtoků a teplot, nicméně lze měřit a zaznamenávat jakýkoli fyzikální děj, pokud je to nutné k popisu stavových hodnot.

Viac informácií

Späť

Tribotechnika_2_2019

TriboTechnika_2_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd