POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Prvá  < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >  Posledná

Chemické odlakování s přípravky Alufinish

TriboTechnika 6/2014

Firma IDEAL - Trade Service spol. s r.o. nabízí na českém a slovenském trhu 22. rokem komplexní řešení problematiky povrchových úprav. V oblasti chemických technologií spolupracuje již 20 let s německou společností ALUFINISH GmbH & Co. KG (www.alufinish.de) a společně s našimi zákazníky řešíme různé požadavky v oblasti chemických předúprav jak železa, tak hliníku a pozinkovaných materiálů.


<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy IDEAL-Trade Service

Viac informácií

Odmaštění v galvanotechnice

TriboTechnika 6/2014

Správného vylučování galvanického povlaku je možno docílit pouze na bezvadně předupraveném povrchu základního materiálu. Je potřeba zbavit jej produktů zbylých po mechanickém zpracování dílů jako jsou oleje, rzi, okuje, lešticí a brusné prostředky, karbon, pigmenty atd.


<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy Schlötter Galvanotechnik

Viac informácií

Kompaktní tryskací systém s inovačními manipulačními kleštěmi

TriboTechnika 6/2014

Plně automatické vyrovnávání a rotační tryskání až 5 tun těžkých válcových klikových skříní


Změna výrobního programu a kapacit pro výrobu válcových klikových skříní naftových a plynových motorů byly rozhodující pro investici slévárny železa Eisengießerei Gienanth GmbH do nového tryskacího systému. Firma Rösler koncipovala pro oblast ručního lití do forem kompaktní, plně automatické tryskací zařízení se speciální manipulační torzní tyčí RMBS 1-842. Zařízení umožňuje otáčení a kývavý pohyb až pět tun těžkých motorových bloků během vytloukání jader, odokujňování a čisticího tryskání, které umožňují dosáhnout krátkých dob taktů. Nové tryskací zařízení současně optimalizuje chod výroby.

Viac informácií

Rychlořezná ocel s duplexní povrchovou úpravou

TriboTechnika 6/2014

Odolnost proti adhezivnímu opotřebení


Keramické povlaky vytvářené na povrchu nástrojů z rychlořezných ocelí metodami PVD (na př. TiN) značně zlepšují jejich tribologické vlastnosti.  Tyto tenké povlaky se však mohou rychle porušovat a vyvolávat zvýšenou intenzitu opotřebení, pokud vlivem mechanického a tepelného působení v oblasti kontaktu dojde k plastické deformaci vrstev pod povlakem. Náhlé porušení povlaků úzce souvisí s mechanizmem kumulace poškození v podkladovém materiálu, které je nejintenzivnější v oblasti maxima smykových napětí. Po vyčerpání deformační schopnosti materiálu vznikají defekty a postupně se šíří, až dojde k praskání a oddělování povlaku.

Viac informácií

Tvrdé chromování – inovace chromovacího procesu

TriboTechnika 6/2014

Funkční chromování, nebo-li ve zkratce, tvrdochromování, tvoří velmi širokou a rozšířenou oblast chromování, při které jsou vylučovány tvrdé a otěruvzdorné povlaky chromu. Předpokládá se jejich dobrá až vysoká korozní odolnost i v náročných provozních podmínkách. Většinou se jedná o technické vrstvy tloušťky od několika µ do několika set µ a jejich vyloučení trvá i řadu hodin.

Viac informácií

Priemyselné prípravky na čistenie povrchov

TriboTechnika 6/2014

Pri výrobe výrobkov z kovov musia byť z povrchových plôch odstránené všetky látky, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú následné výrobné operácie alebo neskoršie použitie finálnych výrobkov. V priebehu výrobného procesu prichádzajú povrchové plochy obrobkov do styku s rozličnými i látkami, ktoré síce uľahčujú opracovanie, ale môžu pri ďalšom opracovaní zapríčiniť poruchy a chyby. Okrem toho sa pri  opracovaní tvorí oter.

Viac informácií

Sputtering v oblasti moderního PVD povlakování

TriboTechnika 6/2014

V součastné době jsou vysoce výkonné povlaky vyráběny celou škálou metod. Proces magnetronového naprašování (Sputtering) se ukázal velmi efektivním pro mnoho aplikací. Metoda magnetronového naprašování je schopna kombinovat různé povlakovací materiály a přitom poskytuje optimální pružnost a tvrdost povlaku.

Viac informácií

Stanovení navodíkování v letectví

TriboTechnika 6/2014

Nejběžnějším kovem používaným v leteckém průmyslu je vysokopevnostní ocel o tvrdosti vyšší  než 220 ksi. Vysokopevnostní ocel je využívána zejména na podvozky letadel, hydraulické aktuátory a na závěs motoru. Vzhledem k vysoké náchylnosti vysokopevnostních ocelí k vodíkové křehkosti je potřeba znát rizikové procesy ve výrobě a jejich možnou eliminaci. Tam, kde to není možné, je zapotřebí hlídat samotný proces a jeho kontrolou zjišťovat stav navodíkování.

Viac informácií

Efektivní a čisté technologie pro ochranu životního prostředí a šetrné zacházení se zdroji

TriboTechnika 6/2014

MEWA zásobuje opakovaně použitelnými textilními výrobky více než 165 000 podniků po celé Evropě a současně poskytuje i kompletní servis. Firma dodává čisticí utěrky, rohože pro zachycování oleje a pracovní oděvy, vyzvedává znečištěné textilie a vyprané a ošetřené je vrací zpět zákazníkovi.

<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy MEWA

Viac informácií

TVRDÉ ELOXOVÁNÍ z produkce firmy BOMEX

TriboTechnika 5/2014

Na počátku tohoto roku byl zahájen plný provoz na nové moderní automatické eloxovací lince. Tato počítačem řízená linka, konstruována s využitím nejmodernějších technologií, nám umožní zefektivnit pravidelné dosahování kvality a zajistit svižné dodávky zakázek ke zvýšení spokojenosti našich zákazníků. Zprovoznění tohoto zařízení nám zároveň umožňuje doplnit stávající technologii a nově nabídnout našim zákazníkům také technologii tvrdého eloxování. Tvrdé eloxování je pojem používaný pro anodický oxidový povlak hliníku, jehož primárními vlastnostmi jsou otěruvzdornost a korozní odolnost.


<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy BOMEX-CZ


Viac informácií

Späť

Tribotechnika_2_2019

TriboTechnika_2_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd