POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Prvá  < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >  Posledná

Sames – striekacie zariadenia e-Jet2

TriboTechnika 5/2014

Spoločnosť Sames bola založená v roku 1947 na výrobu a predaj elektrostatických generátorov vyvinutých vo francúzskom národnom centre pre vedecký výskum. Kontinuálne vysokonapäťové generátory si  rýchlo získali významnú pozíciu vo väčšine výskumných centier vďaka výnimočným výkonovým úrovniam a bezpečnosti. Kvalitné elektrostatické striekanie sa postupne stalo hlavnou činnosťou Sames-u a všetku svoju energiu od konca 70-tych rokov venoval tomuto rastúcemu sektoru. V roku 2001 Sames vstúpil do skupiny EXEL Industries a stal sa Sames Technologies.


<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy IDEAL-Trade Service

Viac informácií

Ohlédnutí za veletrhem O&S ve Stuttgartu

TriboTechnika 5/2014

Firma Umicore Galvanotechnik GmbH se na tomto veletrhu prezentovala řadou výrobků, které mohou být výhodně využitelné řadou výrobců s galvanickými povrchovými úpravami v České i Slovenské republice.

Viac informácií

Technologie tryskání jako konečná úprava povrchu (kuličkování)

TriboTechnika 5/2014

Společnost 1.Toušeňská s.r.o. se specializuje na poskytování služeb v oblasti tryskání a následných povrchových úprav. Práce ve výzkumu, dlouholeté zkušenosti, počet realizací a různorodost zakázek jsou dostatečnou zárukou pro naše zákazníky. Provoz společnosti je vybaven množstvím různých zařízení, která umožňují otryskávat součásti  v široké škále tvarů, velikostí i materiálů. V případě aplikací u zákazníka disponujeme mobilní tryskací technikou. Většina tryskacích zařízení a příslušenství je konstruována a vyráběna naší společností a to umožňuje pružně reagovat na požadavky zákazníka.

Viac informácií

Vliv zvoleného tepelného zpracování na životnost součástek a nástrojů ANEB vážně-nevážně z praxe tepelného zpracování

TriboTechnika 5/2014

V praxi tepelného zpracování se často setkáváme s „reklamacemi", které se týkají nepřiměřeně krátkého životního cyklu součástky. Zákazník se zpravidla domnívá, že na vině je neodborně provedené tepelné zpracování. To je, bohužel, velmi častý omyl. Na kvalitě tepelného zpracování samozřejmě velmi záleží, přesto sebelepší tepelné zpracování nemůže a nedokáže retušovat chyby, kterých se dopustili konstruktéři či technologové při volbě materiálu a předepisování technologie tepelného zpracování.

Viac informácií

Plazmově upravené práškové materiály

TriboTechnika 4/2014

Povrchové úpravy polyolefinů se provádějí převážně z důvodu změny povrchové energie a s ní souvisejících vlastností jako např. smáčivost. Nízkoteplotní plazmová technologie představuje velmi efektivní úpravu, pomocí které jsou povrchové vlastnosti materiálu modifikovány dle požadavku a beze změny vnitřní struktury a objemových vlastností. Mezi průmyslové aplikace těchto povrchových úprav patří modifikace fólií, či různých plastových dílů např. pro automobilový, strojírenský nebo elektrotechnický průmysl. Tyto povrchy mají být předupraveny např. před pokovením, potiskem nebo lepením. Pomocí plazmových výbojů lze také zbavovat povrch různých nečistot, jako jsou tuky, mastné kyseliny, prach nebo i bakterie.

Viac informácií

Nový přístup k protikorozní ochraně slitinovým povlakem ZnNi - Fenomén bílé koroze

TriboTechnika 4/2014

Povrchové změny povlaku zinku, který je vystaven koroznímu prostředí, mají různá jména, ale stejnou příčinu. Všechno jsou to projevy koroze zinku lišící se jen velikostí a mechanismem vzniku. Hovoříme tak o šedých či bílých závojích, bílé rzi, černých tečkách, případně o bílé objemové korozi.

Viac informácií

Slitinový povlak ZINEK NIKL - 2. část

TriboTechnika 4/2014

Slitinový povlak zinek nikl je možné vylučovat ze dvou základních typů lázní. Slabě kyselé a alkalické. Oba typy lázní poskytují vylučovaným povlakům požadovanou tepelnou a protikorozní ochranu, v některých vlastnostech jako např. rozložení tlouštěk slitinového povlaku, vylučovací rychlost, proudový výtěžek, vhodnost použití při pokovení litinových dílů, možností následné černé pasivace se však liší. Liší se také náročností na technologické vybavení, systémem rozpouštění anod, koncentrací kovů v lázni, ionty zajišťujícími vodivost, celkovou solností či postupem úpravy odpadních vod, analytickými metodami, atd.

Viac informácií

Měření tloušťky povlaků

TriboTechnika 4/2014

Příspěvek navazuje na předcházející články uvádějící základní požadavky na měření tloušťky povlaků a přehled metod pro tato měření a metody měření tloušťky mokrého filmu nátěrových hmot. V této části jsou uvedeny metody měření kovových, anorganických nebo organických povlaků.

Viac informácií

Vplyv koncentrácie emulzie na dosahovanú drsnosť povrchu pri frézovaní

TriboTechnika 4/2014

Aj napriek tomu, že väčšina dnes bežne používaných procesov trieskového obrábania kovov a ich zliatin prebieha v reznom prostredí tvorenom emulznou kvapalinou, ich multifunkčný potenciál ostáva často nevyužitý.  Primárne sa kladie dôraz na schopnosť emulznej kvapaliny chladiť trecí uzol v mieste rezu s cieľom predĺžiť životnosť nástroja, prípadne minimalizovať teplotné zaťaženie obrobenej plochy a konzervovať obrobený povrch s cieľom zabrániť jeho oxidácií. S rezným účinkom emulzných kvapalín sa akosi nepočíta.

Viac informácií

Využití moderních nanotechnologií při antistatickém ošetření povrchu

TriboTechnika 3/2014

Vytváření a existence statické elektřiny na povrchu mnoha typů výrobků je pro řadu výrobců, zejména v elektroprůmyslu a průmyslu plastů, významným problémem jak pro samotnou výrobu, tak i pro bezpečnost práce. Díky využití nanotechnologií se v poslední době daří proti tomuto jevu úspěšně bojovat a efekt statické elektřiny minimalizovat.

Viac informácií

Späť

Tribotechnika_2_2019

TriboTechnika_2_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd