Tribotechnické listy

 

 

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Prvá  < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >  Posledná

Technologie budoucnosti - Laser additive manufacturing

TriboTechnika 3/2014

Technologie 3D tisku je stále častěji diskutovaným tématem. Většinou se ale jedná o modely z papíru, plastu nebo podobných materiálů. Pomocí laserového paprsku je možné vytvářet přímo díly z kovových prášků. O tom, že je to technologie budoucnosti svědčí stovky milionů dolarů investované po celém světě.

Viac informácií

Moderní pracoviště žárového stříkání

TriboTechnika 3/2014

První zmínky o možnostech nástřiku roztaveného kovu spadají do 20. let minulého století, kdy na tento princip upozornil doktor Schoop. Od této doby bylo žárové stříkání jako obor rozvíjeno jen velmi pomalu. Největší rozmach ve světě zaznamenalo po 2. světové válce a v Čechách se žárové stříkání jako metoda modifikace povrchu a především protikorozní ochrany dílů a konstrukcí začala masověji používat od 60. let 20. století.


<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy S.A.F. Praha

Viac informácií

Měření tloušťky povlaků (2. díl)

TriboTechnika 3/2014

Příspěvek navazuje na předcházející článek uvádějící základní požadavky na měření tloušťky povlaků a přehled metod pro tato měření. V této části jsou uvedeny metody měření tloušťky mokrého filmu nátěrových hmot. Nátěrové systémy a další typy povlaků (plasty, práškové nátěrové hmoty, apod.) jsou nanášeny na řadu podkladových kovů u různých typů výrobků. Tloušťky nátěrů se pohybují od cca 20 μm (např. kontinuálně lakované kovové pásy), 100 - 250 m nátěry běžných konstrukcí až více než 2 000 μm (např. speciální nátěry nanášené na horka na vysoce mechanicky i korozně namáhané stavební prvky - jezové klapky, konstrukce uložené v zemi, atd.).

Viac informácií

Slitinový povlak ZINEK NIKL - 1. časť

TriboTechnika 3/2014

Galvanotechnika je nedílnou součástí širokého spektra povrchových úprav různých druhů základního materiálu. Vylučování kovů na vodičích i nevodičích zaznamenává v různých oblastech odlišnou intenzitu vývoje danou požadavky jednotlivých průmyslových odvětví. Jedním ze stále posilujících odvětví je automobilový průmysl. Právě na základě jeho požadavků byl vyvinut slitinový povlak zinek nikl. Spolu s následnými pasivacemi a utěsněním představuje v praxi stále více požadovaný vysoce kvalitní systém povrchové ochrany ocelových a litinových dílů.

Viac informácií

Metodiky určovania vlastností PVD povlakov aplikovaných PVD technológiami

TriboTechnika 2/2014

V súčasnosti sa využíva široké spektrum PVD povlakov, ktoré sa s vývojom nových technológií a požiadaviek trhu neustále rozširuje. Povlaky, získané fyzikálnou depozíciou z pár kovu alebo zliatiny na povrch namáhanej súčasti, spĺňajú podmienky zachovania dostatočnej kvality povlakovanej súčasti, počas jej aplikácie v praxi, za predpokladu, že je povlakovaný systém (tenký povlak - substrát) je pripravený kvalitne a spĺňa požiadavky na neho kladené. Preto je dôležité rozvíjať metódy  hodnotenia vlastností PVD povlakov.

Viac informácií

Měření tloušťky povlaků

TriboTechnika 2/2014

Tloušťka povlaku představuje jedno ze základních kritérií pro hodnocení očekávané protikorozní účinnosti povlaků a pro předpověď životnosti součástek, strojírenských výrobků, stavebních prvků a konstrukcí a celé řady dalších výrobků. Důležitým požadavkem většiny specifikací povlaků je, že tloušťka povlaku nesmí být nižší než předepsaná.

Viac informácií

Plasty a galvanická povrchová úprava

TriboTechnika 2/2014

Galvanické pokovování plastů nachází největší uplatnění především v automobilovém průmyslu a v sanitární technice. S tím, jak se postupně nahrazovaly kovové součástky interiéru a exteriéru automobilů plastovými díly, vzrůstá poptávka po úpravě povrchu plastových dílů povlakem, který je dostatečně přilnavý, odolává korozi a vyznačuje se velmi dobrou mechanickou pevností a otěruvzdorností. Tyto požadavky dokáže splnit ochranný povlak vyloučený z galvanických procesů.

Viac informácií

Maskování používané v galvanovnách

TriboTechnika 2/2014

Maskovací materiály se používají při povrchových úpravách, například práškovém nebo mokrém lakování, tryskání, eloxování, pokovování a dalších povrchových úpravách. Maskování se tedy používá ve většině operací povrchových úprav kovů, kde jen speciálně definované plochy povrchu součásti musí být vystaveny požadovanému procesu. Nebo naopak, maskování může být použito na plochy, kde oprava buď není potřebná, nebo je třeba se jí vyhnout.

Viac informácií

Několik slov ke korozi zinkových povlaků

TriboTechnika 2/2014

Zinek je velmi významným kovem a patří k důležitým technickým materiálům. Z hlediska roční spotřeby zaujímá čtvrté místo mezi kovy, hned za železem, hliníkem a mědí.

Viac informácií

Kontrola parametrov galvanických kúpeľov

TriboTechnika 2/2014

Princíp galvanického pokovovania: Ak do elektrolytu vložíme dve kovové elektródy a spojíme ich svorkami, aby sme vytvorili obvod jednosmerného prúdu, vznikne medzi svorkami elektrické pole, ktoré spôsobuje usmernený pohyb iónov v roztoku. Pri elektrolýze sa na katóde vylučuje vodík alebo kov, čo je úplne najzákladnejším princípom galvanizovne.

Viac informácií

Späť

Tribotechnika_2_2019

TriboTechnika_2_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd