POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Prvá  < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 >  Posledná

Několik slov ke korozi zinkových povlaků

TriboTechnika 2/2014

Zinek je velmi významným kovem a patří k důležitým technickým materiálům. Z hlediska roční spotřeby zaujímá čtvrté místo mezi kovy, hned za železem, hliníkem a mědí.

Viac informácií

Kontrola parametrov galvanických kúpeľov

TriboTechnika 2/2014

Princíp galvanického pokovovania: Ak do elektrolytu vložíme dve kovové elektródy a spojíme ich svorkami, aby sme vytvorili obvod jednosmerného prúdu, vznikne medzi svorkami elektrické pole, ktoré spôsobuje usmernený pohyb iónov v roztoku. Pri elektrolýze sa na katóde vylučuje vodík alebo kov, čo je úplne najzákladnejším princípom galvanizovne.

Viac informácií

Faktory ovlivňující soudržnost povlakované výztuže s betonem

TriboTechnika 2/2014

Obvykle je statika železobetonových staveb ohrožena korozí výztuže z uhlíkové oceli. Objemné korozní produkty železa způsobují pnutí v krycí vrstvě betonu, která později vedou k odpadávání betonu a odhalování výztuže. Kvůli zásobě volného hydroxidu vápenatého v pórovém roztoku betonu koroduje uhlíková ocel v pasivním stavu nízkými korozními rychlostmi. Pokud ovšem dojde k poklesu pH vlivem atmosférického oxidu uhličitého (tzv. karbonatace  betonu), dojde k aktivaci uhlíkové oceli, která začíná korodovat nepřijatelnou korozní rychlostí. K aktivaci uhlíkové oceli  dochází častěji i bez poklesu pH, a to vlivem chloridů (kontaminace posypovými solemi, mořskou vodou, přísadami do betonu; viz obr. 1).

Viac informácií

Výzkum a vývoj nových typů povlaků ve VÚHŽ

TriboTechnika 2/2014

Výzkum a vývoj nových typů povlaků, který probíhá ve VÚHŽ a.s. kontinuálně, byl v případě vrstev založených na bázi TiBC, proveden v rámci projektu MPO TIP FR-TI1/103. Byly testovány různé varianty vyvinutých povlaků. Během tohoto období byli osloveni různí výrobci strojních dílů, zejména firmy, které používají lisovací nástroje. Všechny vyvíjené vrstvy byly testovány v provozních a poloprovozních podmínkách, tak aby byly jejich vlastnosti komplexně ověřeny.

 

<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy VÚHŽ

Viac informácií

Nátěrové systémy s funkčními vlastnostmi

TriboTechnika 2/2014

Funkční povlaky jsou obecně systémy, které kombinují dekorativní nebo ochranné vlastnosti s dodatečnou schopností, jež vylepšuje jejich základní funkci. Požadované charakteristiky povlaků se řídí zejména jejich zamýšlenou aplikací. Jednou z možností, jak takové povlaky vytvářet, je včleňování mikro- a nanočástic do základní matrice.

Viac informácií

Inovatívny nanoštrukturovaný PVD povlak pre presné strihanie

TriboTechnika 2/2014

Presné strihanie v kombinácií s tvárnením je veľmi progresívnou technológiou používanou v strojárskej výrobe. Nasadenie technológie sa presadzuje hlavne vďaka snahe automobilového priemyslu znížiť celkovú hmotnosť vozidiel. To je možné vďaka používaniu komponentov vyrobených z nových typov ocelí, predovšetkým vysokopevnostných nahradzujúcich komponenty vyrobené z konvenčných alebo sintrovaných ocelí. Rozhodujúcim faktorom úspešnosti technológie presného strihania je produktivita a najvyššia možná reproduktivita výsledkov trvanlivosti náradia pri vysokých zdvihoch nástroja, ktoré bežne dosahujú 200 zdvihov/min.

 

<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy LISS

Viac informácií

Koroze a konzervace

TriboTechnika 2/2014

Ve strojírenské výrobě, přepravě, při skladování a montáži je v dnešní době kladen veliký důraz na zajištění některých neměnných parametrů součástí. Snahou je zajistit jejich dlouhodobou funkčnost a zamezit působení degradace způsobené převážně klimatickými vlivy prostředí. Nejobávanějším jevem, známým od nepaměti a patrným u řady materiálů, je korozní agresivita.

Viac informácií

Svařování laserem s přídavným drátem

TriboTechnika 1/2014

Pod svařováním laserovým paprskem si většinou představujeme svařování bez přídavného drátu. V současnosti již existují technické možnosti drát do svaru doplnit.

Viac informácií

Povrchy ocelových dílů před a po tepelném zpracování

TriboTechnika 1/2014

Stav povrchu ocelových dílů před a po tepelném zpracování je dnes velmi diskutovaným bodem objednávek klientů kalíren. Nároky a požadavky se mění, prioritou se stávají dodávky tepelně zpracovaných dílů s jasně definovanou povrchovou úpravou pro další aplikaci. Kalírny jsou poptávkou tlačeny do dodatečných operací po tepelném zpracování, které často činí významnou částku na konečné faktuře. Málokdo si však uvědomuje, že leckdy je o vzhledu povrchu rozhodnuto před samotným tepelným zpracováním.

Viac informácií

Zinkové lamely pro korozní odolnost automobilových dílů

TriboTechnika 1/2014

Vysoká korozní odolnost je jednou z nejdůležitějších kvalitativních vlastností povlaku pro použití na dílech pro automobilový průmysl. Protikorozní ochrana dílů se tradičně řeší galvanickým pokovením zinkem, slitinami zinku (např. zinek-nikl) případně jejich spojení s KTL.

Viac informácií

Späť

Tribotechnika_2_2019

TriboTechnika_2_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd