Tribotechnické listy

 

 

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Prvá  < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 >  Posledná

Faktory ovlivňující soudržnost povlakované výztuže s betonem

TriboTechnika 2/2014

Obvykle je statika železobetonových staveb ohrožena korozí výztuže z uhlíkové oceli. Objemné korozní produkty železa způsobují pnutí v krycí vrstvě betonu, která později vedou k odpadávání betonu a odhalování výztuže. Kvůli zásobě volného hydroxidu vápenatého v pórovém roztoku betonu koroduje uhlíková ocel v pasivním stavu nízkými korozními rychlostmi. Pokud ovšem dojde k poklesu pH vlivem atmosférického oxidu uhličitého (tzv. karbonatace  betonu), dojde k aktivaci uhlíkové oceli, která začíná korodovat nepřijatelnou korozní rychlostí. K aktivaci uhlíkové oceli  dochází častěji i bez poklesu pH, a to vlivem chloridů (kontaminace posypovými solemi, mořskou vodou, přísadami do betonu; viz obr. 1).

Viac informácií

Výzkum a vývoj nových typů povlaků ve VÚHŽ

TriboTechnika 2/2014

Výzkum a vývoj nových typů povlaků, který probíhá ve VÚHŽ a.s. kontinuálně, byl v případě vrstev založených na bázi TiBC, proveden v rámci projektu MPO TIP FR-TI1/103. Byly testovány různé varianty vyvinutých povlaků. Během tohoto období byli osloveni různí výrobci strojních dílů, zejména firmy, které používají lisovací nástroje. Všechny vyvíjené vrstvy byly testovány v provozních a poloprovozních podmínkách, tak aby byly jejich vlastnosti komplexně ověřeny.

 

<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy VÚHŽ

Viac informácií

Nátěrové systémy s funkčními vlastnostmi

TriboTechnika 2/2014

Funkční povlaky jsou obecně systémy, které kombinují dekorativní nebo ochranné vlastnosti s dodatečnou schopností, jež vylepšuje jejich základní funkci. Požadované charakteristiky povlaků se řídí zejména jejich zamýšlenou aplikací. Jednou z možností, jak takové povlaky vytvářet, je včleňování mikro- a nanočástic do základní matrice.

Viac informácií

Inovatívny nanoštrukturovaný PVD povlak pre presné strihanie

TriboTechnika 2/2014

Presné strihanie v kombinácií s tvárnením je veľmi progresívnou technológiou používanou v strojárskej výrobe. Nasadenie technológie sa presadzuje hlavne vďaka snahe automobilového priemyslu znížiť celkovú hmotnosť vozidiel. To je možné vďaka používaniu komponentov vyrobených z nových typov ocelí, predovšetkým vysokopevnostných nahradzujúcich komponenty vyrobené z konvenčných alebo sintrovaných ocelí. Rozhodujúcim faktorom úspešnosti technológie presného strihania je produktivita a najvyššia možná reproduktivita výsledkov trvanlivosti náradia pri vysokých zdvihoch nástroja, ktoré bežne dosahujú 200 zdvihov/min.

 

<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy LISS

Viac informácií

Koroze a konzervace

TriboTechnika 2/2014

Ve strojírenské výrobě, přepravě, při skladování a montáži je v dnešní době kladen veliký důraz na zajištění některých neměnných parametrů součástí. Snahou je zajistit jejich dlouhodobou funkčnost a zamezit působení degradace způsobené převážně klimatickými vlivy prostředí. Nejobávanějším jevem, známým od nepaměti a patrným u řady materiálů, je korozní agresivita.

Viac informácií

Svařování laserem s přídavným drátem

TriboTechnika 1/2014

Pod svařováním laserovým paprskem si většinou představujeme svařování bez přídavného drátu. V současnosti již existují technické možnosti drát do svaru doplnit.

Viac informácií

Povrchy ocelových dílů před a po tepelném zpracování

TriboTechnika 1/2014

Stav povrchu ocelových dílů před a po tepelném zpracování je dnes velmi diskutovaným bodem objednávek klientů kalíren. Nároky a požadavky se mění, prioritou se stávají dodávky tepelně zpracovaných dílů s jasně definovanou povrchovou úpravou pro další aplikaci. Kalírny jsou poptávkou tlačeny do dodatečných operací po tepelném zpracování, které často činí významnou částku na konečné faktuře. Málokdo si však uvědomuje, že leckdy je o vzhledu povrchu rozhodnuto před samotným tepelným zpracováním.

Viac informácií

Zinkové lamely pro korozní odolnost automobilových dílů

TriboTechnika 1/2014

Vysoká korozní odolnost je jednou z nejdůležitějších kvalitativních vlastností povlaku pro použití na dílech pro automobilový průmysl. Protikorozní ochrana dílů se tradičně řeší galvanickým pokovením zinkem, slitinami zinku (např. zinek-nikl) případně jejich spojení s KTL.

Viac informácií

Plazmová povrchová úprava plastů

TriboTechnika 1/2014

Rychlé řešení pro potisk, lepení či lakování

Společnost SurfaceTreat a.s. je zaměřena na vývoj a aplikace plazmových technologií v oblasti povrchových úprav. Cílem je najít efektivní řešení konkrétních problémů povrchových úprav s ohledem na životní prostředí právě využitím všech výhod, které plazmové technologie poskytují - bez použití chemických mokrých metod, tepelného či mechanického ovlivnění povrchu. Řešení zadaných problémů probíhá od vývoje procesu v laboratorním zařízení přes transfer do výrobního zařízení, ověření, optimalizace procesu až po velkoobjemové zpracování nebo dodávku zařízení přímo „na míru".

Viac informácií

Řízená kapalinová iontová karbonitridace

TriboTechnika 1/2014

Alternativa ke galvanickému pokovování

 

Postupy CLIN představují skupinu moderních a k životnímu prostředí šetrných procesů pro karbonitridaci a pro oxidaci oceli a litiny. Difúze dusíku a uhlíku vede ke vzniku takzvané sloučeninové vrstvy, která má nekovový charakter. Vynikající výhodou této okrajové zóny v porovnání s jinými typy povrchové úpravy je, že se sloučeninová vrstva vytváří na základním materiálu a nikoliv nanášením na povrch. Proto vykazuje velmi dobré přilnutí a má nepochybně sníženou citlivost k prasklinám. V závislosti na použitém typu materiálu mají tyto vrstvy hodnoty tvrdosti v rozsahu od 800 do 1500 HV. Sloučeninová vrstva je podepřená níže uloženou difúzní vrstvou. Díly, zpracované postupem CLIN, nabízejí výtečnou ochranu proti opotřebení, oděru, důlkové korozi a únavě.

Viac informácií

Späť

Tribotechnika_2_2019

TriboTechnika_2_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd