POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Prvá  < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 >  Posledná

Plazmová povrchová úprava plastů

TriboTechnika 1/2014

Rychlé řešení pro potisk, lepení či lakování

Společnost SurfaceTreat a.s. je zaměřena na vývoj a aplikace plazmových technologií v oblasti povrchových úprav. Cílem je najít efektivní řešení konkrétních problémů povrchových úprav s ohledem na životní prostředí právě využitím všech výhod, které plazmové technologie poskytují - bez použití chemických mokrých metod, tepelného či mechanického ovlivnění povrchu. Řešení zadaných problémů probíhá od vývoje procesu v laboratorním zařízení přes transfer do výrobního zařízení, ověření, optimalizace procesu až po velkoobjemové zpracování nebo dodávku zařízení přímo „na míru".

Viac informácií

Řízená kapalinová iontová karbonitridace

TriboTechnika 1/2014

Alternativa ke galvanickému pokovování

 

Postupy CLIN představují skupinu moderních a k životnímu prostředí šetrných procesů pro karbonitridaci a pro oxidaci oceli a litiny. Difúze dusíku a uhlíku vede ke vzniku takzvané sloučeninové vrstvy, která má nekovový charakter. Vynikající výhodou této okrajové zóny v porovnání s jinými typy povrchové úpravy je, že se sloučeninová vrstva vytváří na základním materiálu a nikoliv nanášením na povrch. Proto vykazuje velmi dobré přilnutí a má nepochybně sníženou citlivost k prasklinám. V závislosti na použitém typu materiálu mají tyto vrstvy hodnoty tvrdosti v rozsahu od 800 do 1500 HV. Sloučeninová vrstva je podepřená níže uloženou difúzní vrstvou. Díly, zpracované postupem CLIN, nabízejí výtečnou ochranu proti opotřebení, oděru, důlkové korozi a únavě.

Viac informácií

Elektrochemické hodnocení pigmentů ve speciálních nátěrových hmotách

TriboTechnika 1/2014

Elektrochemické metody se pro sledování ochranných vlastností a mechanismu degradace organických povlaků používají již více než 30 let. Vývoj těchto metod s ohledem na vývoj nových speciálních nátěrových hmot zaznamenal značný pokrok. Výhody používání těchto metod pro rychlé monitorování poklesu antikorozní účinnosti v závislosti na časovém vývoji degradace povlaků si poměrně dobře uvědomují i výrobci povlaků, v nichž je část zinkového prachu nahrazena plnivem na bázi železité slídy (Miox SF).

Viac informácií

Diamantové povlaky

TriboTechnika 1/2014

Napriek výborným mechanickým vlastnostiam polykryštalických diamantových povlakov, ich relatívne vysoká povrchová drsnosť zostáva problémom pre využitie v mnohých komerčných aplikáciách, špeciálne pre rezné nástroje a v biotribológii. Na ústave Elektroniky a fotoniky FEI STU sa zaoberáme možnosťami ako účinne znížiť drsnosť už počas rastu diamantovej vrstvy na substráte.

Viac informácií

Princíp ochrany zinganizáciou - systémom studeného zinkovania

TriboTechnika 1/2014

Základným princípom, ktorým je dosahovaná ochrana systémom ZINGA oproti ostatným náterovým systémom, je princíp katódovej ochrany, dosahovaný spôsobom elektródového spotrebovania (obetovania elektródy). Princíp je založený na skutočnosti, že jeden kov (zinok) sa spotrebuje (obetuje) na ochranu iného kovu (oceľ).

Viac informácií

Metalurgie tvorby povlaku žárového zinku

TriboTechnika 1/2014

Na rozdíl od zinkových povlaků nanášených žárovým stříkáním nebo galvanickým vylučováním a vyznačujících se pouhým ulpíváním povlakového kovu na substrátu, intermetalické povlaky nanášené žárově ponorem se tvoří na principu metalurgické reakce mezi substrátem a nanášeným kovem.

Viac informácií

Progresivní metody detekce mastných látek na površích strojírenských výrobků

TriboTechnika 1/2014

Podstatnou součástí souboru kvalitativních vlastností povrchu ve fázi předúprav je stav čistoty povrchu, zaostřen především na množství zbylých mastných látek. Výsledná koncentrace olejů, maziv a podobných reziduálních látek velice silně ovlivňuje parametry finální povrchové úpravy.

Viac informácií

Tribologické laboratórium - experimentálne metódy skúšania trenia, opotrebenia materiálov, povrchových vrstiev ­a povlakov

TriboTechnika 1/2014

Problematika trenia  a opotrebenia  je stále  aktuálna, pretože predĺženie životnosti strojov a strojárskych zariadení vedie k úsporám prevádzkových nákladov. Experimentálne zariadenia na štúdium procesov degradácie materiálov  a ich  povrchových vrstiev majú veľký praktický význam, pretože sa  stále objavujú požiadavky na optimalizáciu  tribologických systémov s cieľom zvýšenia  životnosti a spoľahlivosti.

Viac informácií

Dokonalá lakovna - dokonalý povrch

TriboTechnika 1/2014

V současné době se zvyšují požadavky na povrchovou úpravu, korozní odolnost a vzhled dílů. U zařízení, u kterých byla povrchová úprava dříve nepodstatná, jako například u strojů pro zemědělskou výrobu, železniční dopravu či důlní činnosti, se nyní zvyšují nároky zákazníků téměř na úroveň automobilového průmyslu.

Viac informácií

Inovace v oblasti tryskacích zařízení

TriboTechnika 1/2014

Společnost S.A.F.Praha, spol.s r.o. se již více jak 22 let zabývá vývojem, výrobou, dodávkou a montáží zařízení a technologických celků pro povrchové úpravy. Specializuje se na dodávky technologií povrchových úprav, především tryskacích zařízení, lakoven, a metalizačních zařízení. Hlavním nosným programem firmy je výroba tryskacích zařízení a zařízení pro žárové (termické) nástřiky včetně servisních prací, rekonstrukcí zařízení nebo pracovišť. Samostatnou činností je oblast technického poradenství v oboru povrchových úprav, kde řada pracovníků firmy má více jak třicetileté zkušenosti.

Viac informácií

Späť

Tribotechnika_2_2019

TriboTechnika_2_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd