Tribotechnické listy

 

 

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Prvá  < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >  Posledná

Extrémní případy zpracování povrchu laserovým paprskem

TriboTechnika 6/2013

Laserové technologie na sebe strhávají stále větší pozornost. Svedčí o tom i narůstající počet příspěvků v odborných časopisech. Firma MATEX PM je nejdéle fungující společnost v ČR, provádějící laserové kalení. V tomto příspěvku jsou vybrány některé zajímavé ukázky aplikací, vymykající se běžným zakázkám. Jedná se o součásti velkých rozměrů do 10 metrů, pro které jejichž tepelné zpracování je obtížné sehnat dostatečně velkou kalící nebo cementační pec. Nebo součástí o hmotnostech mnoha desítek tun, kde je možné přesunout mobilní pracoviště k zákazníkovi.

Viac informácií

Okno blízké budoucnosti - UV TECHNOLOGIE

TriboTechnika 6/2013

Povrchová úprava práškovými polymery s vytvrzováním pomocí UV záření

Povrchová úprava výrobku hraje důležitou roli v rámci výrobního procesu. Dobrý výrobek může být nevhodnou povrchovou úpravou zcela znehodnocen; a naopak, méně povedený výrobek je možno kvalitním nalakováním vylepšit přinejmenším po stránce jeho vzhledu.

 

<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy ASTOM TRADE, s.r.o.

Viac informácií

Moderní povrchové úpravy ve firmě LISS a.s.

TriboTechnika 6/2013

Akciová společnost LISS, byla založena a je 100% vlastněna švýcarskou skupinou B.C.I. Group. Od svého založení před více jak 22 lety se vyprofilovala na oblast inovací, zavádění nových technologií a postupů především v oblasti povrchového inženýrství a povrchových úprav. Aktivně působí nejen v oblasti aplikací a vývoje tenkých PVD povlaků. Nabízí svoje služby i v oblasti galvanických vrstev, metalizace nevodivých materiálu a depozici optických vrstev.

 

<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy LISS, a.s.

Viac informácií

Moderni řešení protikorozni ochrany

TriboTechnika 6/2013

Aplikace zinkových mikrolamel na ocelové povrchy je moderním řešením protikorozní ochrany automobilových a jiných konstrukčních dílů, kde je požadován vysoký stupeň ochrany při minimální tloušťce ochranné vrstvy. Zinkové mikrolamely úspěšně nahrazují dnes již zakázané povlaky s obsahem šestimocného chrómu, které byly s oblibou používány na elektrolyticky, či žárově nanášenou zinkovou vrstvu.

 

<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy THE MAGNI GROUP

Viac informácií

Zinganizácia – obnova a nanášanie nových zinkových povlakov na oceľové výrobky

TriboTechnika 6/2013

Na ochranu oceľových konštrukcii pred napadnutím koróziou je možno použiť viacero spôsobov a materiálov. Jednou zo základných novo koncipovaných noriem, ktorá sa zaoberá práve touto oblasťou je norma EN ISO 12944 s názvom „Náterové látky. Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií náterovými systémami", ktorú v roku 2001 prebrala i STN. Uvedená norma sa zaoberá ochranou oceľových konštrukcií náterovými systémami a povlakmi tak aby sa tým dosiahla primeraná protikorózna ochrana, aby bolo možné jej priebežné i prevádzkové hodnotenie a kontrola.

Viac informácií

Vybrané příklady vad povlaků žárového zinku

TriboTechnika 6/2013

Při žárovém zinkování prováděném závěsovým způsobem nelze z důvodu nezbytných kontaktních míst dosáhnout zcela bezvadného stavu pozinkované součásti, neboť po odstranění zavěšovacího prostředku (drátu, háčku, přípravku apod.) je každý díl postižen otřepem  a odprýsknutím povlaku. Kromě těchto nutných vad, mohou se na pozinkovaných součástech z různých příčin vyskytnout nepokovená místa nebo místa s nedostatečnou tloušťkou povlaku.

Viac informácií

Využití zinksilikátových nátěrů pro restaurování historických železných předmětů

TriboTechnika 6/2013

Restaurování zkorodovaných historických předmětů ze železných materiálů je obtížné. Obvykle není možné sejmout před povrchovou úpravou z povrchu železných kovů silné nánosy korozních produktů tryskáním nebo mořením, protože by se příliš změnily rozměry předmětů. Dále bývá požadováno zachování vzhledu kovářsky zpracovaného železa po  restauračním zásahu.

Viac informácií

MERES: Inovace v galvanických lůžkách

TriboTechnika 5/2013

Jednoduchá a patentovaná konstrukce zaručující velmi dlouhou životnost a dokonalý chod - to je hlavní předností elektrovodných galvanických lůžek Auerswald, která představuje odštěpný závod MERES společnosti HENNLICH, významného dodavatele pro český a slovenský průmysl.

Viac informácií

Vysoko-fosforové chemické niklování

TriboTechnika 5/2013

BOMEX - CZ s. r. o. nově provozuje tuto technologii na dílech v délce až 2,2 metry. Chemické niklování s obsahem fosforu 10 - 12 % má mimo své vynikající mechanické vlastnosti také zvýšenou korozní a chemickou odolnost. Tato povrchová úprava poskytuje pokoveným dílcům ochranu na více než 1 000 hodin v neutrální solné mlze už při vrstvě 25 mikrometrů, což je v porovnání s povlaky s nižším obsahem fosforu až deseti-násobek. Provozovaná technologie vyhovuje normám ISO 4527, MIL-C-26074, AMS 2404 a ASTM B-733 a z hlediska ochrany životního prostředí také směrnicím RoHS, ELV a WEEE.

 

<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy BOMEX-CZ s.r.o.


Viac informácií

Nanočastice Nanoaditívum Envirox pre úsporu PHM a cielenú úpravu povrchu

TriboTechnika 5/2013

Nanoaditívum Envirox je výsledkom výskumu v jednej z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich oblastí a špičkových technológií - nanotechnológie. Niektoré vlastnosti (napr. zvýšené katalytické schopnosti) sa menia 100 - 1 000 násobne, ak použijeme materiál, ktorý má zrno veľkosti nanometrov, tzn. cielene ho zmenšíme na požadovanú veľkosť. Toto je aj prípad aditíva, kde sa spájajú vlastnosti céru * s nanometrovou veľkosťou častíc.

Viac informácií

Späť

Tribotechnika_2_2019

TriboTechnika_2_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd