POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Prvá  < 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Povrchové úpravy a renovace technologiemi RVS master

Tribotechnika 2/2008

Od strojů a zařízení je požadován dlouhodobý, bezporuchový a ekonomický provoz. Opotřebení vede k postupnému povrchovému poškození materiálů, a proto se mu zatím věnuje v praxi menší pozornost než procesům náhlého porušení a poškození. Vede však k postupnému zhoršování technických i ekonomických parametrů a má ve svých důsledcích přímý vliv na životnost a spolehlivost. Cílem progresivních technologií povrchových úprav je proto snížit opotřebení funkčních dvojic.

Viac informácií

Otryskávacie zariadenie pre objemné odliatky s optimálnou ochranou proti opotrebovaniu

Tribotechnika 2/2008

Na stále narastajúce požiadavky na produktivitu a robustnosť výrobného procesu pre kvalitatívne vysoko akostné železné odliatky reaguje spoločnosť TechnoGuss Tangerhütte GmbH najmodernejšou výrobnou technikou. Pre podnik s veľkou tradíciou sem patrí tiež výbava novej čistiarne otryskávacím zariadením spoločnosti Rösler, ktoré vďaka svojej robustnej konštrukcii, vysokej flexibilite a optimalizovanej úprave otryskávacieho prostriedku pracuje obzvlášť hospodárne.

Viac informácií

PA CVD povlaky ke zvyšování životnosti forem pro tlakové lití Al

Tribotechnika 1/2008

Formy, jádra, komory, vložky a další díly které přichází do styku s tekutým hliníkem jsou namáhány cyklickým tepelným zatížením. Tento způsob namáhání vede k tepelné únavě materiálu, vzniku trhlin, „vydrolování“ základního materiálu formy v kritických nejnamáhanějších místech a nalepování Al na povrch jader, forem apod.

Viac informácií

Povlakovanie tvrdokovom

Tribotechnika 1/2008

V dnešnej dobe sú na dielce, zariadenia a časti strojov kladené vysoké požiadavky na tvárnosť, tvrdosť a povrchová odolnosť voči oderu. Pri hľadaní húževnatého materiálu odolného voči oderu sú k dispozícii možnosti jako, galvanický povlak s tvrdými vrstvami, plazmovo – plamenný postrek alebo elektroiskrový wolfrámkarbidový nános.

Viac informácií

Späť

Tribotechnika_2_2019

TriboTechnika_2_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd