Tribotechnické listy

 

 

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >  Posledná

Optimalizace produktivity a účinnosti RetroFitem

TriboTechnika 3/2016

Tryskací turbíny Rutten Long Life - vyšší výkon a využitelnost zařízení  při  zřetelně  nižších  provozních  nákladech


Vyčerpání možností optimalizace výroby přispívá rozhodujícím způsobem k podporování konkurenceschopnosti podniků. Jednu možnost zde nabízí RetroFit tryskacích zařízení Rösler s turbínami Rutten Long Life. Zvýšením stupně účinnosti těchto patentovaných  vysokovýkonných turbín lze na jedné straně dosáhnout úspor energie 25 procent a více, na druhé straně zajišťuje životnost metacích lopatek 30 000 až 40 000 hodin signifikantně vyšší využitelnost zařízení a snižuje náklady na údržbu a náhradní díly. Této skutečnosti využívají podniky jako např. švédský výrobce oceli SSAB nebo německá slévárna  Heunisch GmbH ke zvýšení produktivity a výkonnosti.


Viac informácií

Přetavování a legování povrchů laserovým paprskem

TriboTechnika 3/2016

Použití laserového paprsku při zpracování kovových povrchů není omezeno jen na kalení nebo navařování. V příspěvku jsou ukázány výsledky aplikací, kdy paprsek přetaví tenkou povrchovou vrstvu a rychlým odvedením tepla se získává jemnozrnná tvrdá struktura s často překvapujícími vlastnostmi. Druhou zmiňovanou možností je legování povrchu v kombinaci s laserovým ohřevem pro lokální nitridaci nebo cementaci.

Viac informácií

Glasurit RATIO Truck systém

TriboTechnika 3/2016

K zásadným princípom Glasuritu patrí byť neustále lepším a lepším. V rámci tohto kontinuálneho procesu zlepšovania sa bol prepracovaný aj úspešný Glasurit RATIO Truck systém so svojimi vrchnými lakmi Radu 68. Nový systém teraz zabezpečí lakovanie úžitkových automobilov v novej vrcholnej forme.

Viac informácií

Zvýšení životnosti odvalovacích fréz

TriboTechnika 2/2016

Odvalovací frézy jsou nástroje, které se používají při výrobě ozubení odvalováním. Jde o nejčastější způsob výroby ozubených kol, kdy se samotná fréza odvaluje po vnějším obvodu obráběného kola, které se pomalu otáčí. Zuby odvalovací frézy tak vytvářejí profil ozubení. Pro zajištění požadované přesnosti a kvality povrchu vyráběných ozubených kol, při minimálních nákladech, je nezbytné kontrolovat celý komplex výrobních parametrů. Kontrolovat je nutné zejména geometrii řezné hrany, drsnost povrchu a kvalitu povlaku na odvalovacích frézách. Způsob repase odvalovacích fréz aplikovaný ve VÚHŽ a. s.  je diskutován v  příspěvku.


<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy VÚHŽ

Viac informácií

Defekty na lakované, žárově zinkované oceli a inhibitory moření

TriboTechnika 2/2016

Vliv difúze atomárního vodíku v ocelových materiálech a jeho rekombinace na vodíkovou molekulu je dobře známa. Zejména v pevnostních ocelích způsobuje vodíkovou křehkost a snížení únavových vlastností ocelí (obr.1). Atomární vodík schopný difůze se na povrchu ocelí objevuje při řadě technologických operací povrchových úprav kovů, jako je moření, katodické odmaštění, elektrolytické pokovování, fosfátování apod.

Viac informácií

Inovativní modulový systém čištění na bázi rozpouštědel pro velké zatížení

TriboTechnika 2/2016

Čištění 1 tuny dílů stabilním, rychlým a nákladově efektivním způsobem


Dodavatelé tepelného zpracování, tváření kovů a firmy v automobilovém a leteckém průmyslu vyžadují nákladově efektivní čištění a odmašťování dílů s vysokou kapacitou. Inovativní systém čištění na bázi rozpouštědel s velkokapacitní pracovní komorou EcoCDuty je navržen pro koše o rozměrech 1250 x 840 x 970 mm a hmotnosti až 1 tuny. Provoz s uhlovodíky nebo modifikovanými alkoholy poskytuje ysokou kvalitu čištění a spolehlivost procesu při krátkém cyklu. Mezi další výhody tohoto modulárního zařízení patří jeho mimořádně snadná obsluha a atraktivní design.

Viac informácií

Dekorativní chromování bez sloučenin šestivalentního chromu

TriboTechnika 2/2016

Galvanotechnicky vyloučené chromové povlaky rozdělujeme z historického pohledu a užitných vlastností na funkční (technické) a dekorativní.  Předností první skupiny a hlavním kritériem je technická funkčnost povlaku (tvrdost, houževnatost, nízká opotřebitelnost a vysoká korozní odolnost). Naproti tomu prioritou druhé skupiny jsou vzhledové vlastnosti vyloučeného povlaku (lesk, mat, satén a barevný odstín). Je samozřejmostí, že se hodnotí i korozní odolnost a nízká opotřebitelnost. Dekorativní povlaky chromu mají obvykle tloušťku 0,2 - 0,5 µ. Nejčastěji se aplikují v kombinaci s povlaky mědi a niklu. Pro zvýšení korozní odolnosti pak lze použít vícevrstvé niklové systémy.

Viac informácií

Ohlédnutí za 49. Aktivem Galvanizérů

TriboTechnika 2/2016

Ve dnech 2. a 3. února  letošního roku proběhl v Jihlavě již 49. ročník Aktivu  galvanizérů,  tradičního setkání pracovníků z oblasti povrchových úprav, ekologie  a životního prostředí.  Setkání, které již dávno přerostlo hranice České republiky, se tradičně opět konalo v krásných prostorách jihlavského hotelu Gustav Mahler. Mimo tuzemských účastníků se jednání zúčastnili i zástupci ze Slovenska, Německa a dalších zemí.

Viac informácií

Korozní komory Liebisch

TriboTechnika 2/2016

Koroze kovů a slitin uzavírá jejich koloběh naší lidskou civilizací v kruhu od  jejich  výroby z rud přes jejich použití v technické praxi.  V drtivé většině případů je korozní děj nežádoucí, protože vede k degradaci výrobku po stránce konstrukční z hlediska užití i po stránce vzhledové, která může být někdy dokonce tou rozhodující.  Je velmi málo případů, kde korozní děj je nám pomocníkem při vytvoření odpovídajících povrchů, pro případ snad jen třeba vznik měděnky na střechách domů či jiné případy vytváření patiny na uměleckých dílech a podobně.


<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy LABIMEX CZ

Viac informácií

Dekorativní chromovací lázně Atotech na bázi Cr(III)

TriboTechnika 1/2016

Technologie dekorativního chromování na bázi Cr(III) je známá již více než 30 let. Přesto až v posledních letech začala tato galvanická technologie nabývat na významu, a to jako alternativa chromování na bázi Cr(VI). Nabízí se otázka, proč nahrazovat právě šestivalentní chromovací lázeň, která patří mezi ty nejrobustnější a vyžaduje minimální úsilí, zejména co se týká její údržby. Odpověď je prozaická - oxid chromový má prokazatelné karcinogenní účinky. V blízké budoucnosti bude zakázáno používání oxidu chromového v galvanických provozech (evropská legislativa REACh). Prozatím se hovoří o září 2017. Zároveň probíhají jednání o tzv. autorizovaném používání oxidu chromového i po tomto datu. Výsledky těchto jednání bychom se měli dozvědět v průběhu roku 2016.


<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy Atotech CZ

Viac informácií

Späť

Tribotechnika_5_2018

TriboTechnika_5_2018 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd