Tribotechnické listy

 

 

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >  Posledná

BOMEX - kvalitní povrchové úpravy kovů

TriboTechnika 4/2016

- chemické niklování

- eloxování

- tvrdé chromování

- cínování


<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy BOMEX-CZ

Viac informácií

Modernizace pracoviště tepelného zpracování odlitků ŽĎAS, a.s. Žďár nad Sázavou

TriboTechnika 3/2016

Firma SAF Praha, spol. s r.o. se v roce 2014 podílela ve spolupráci s firmou GOOS Engineering jako generálním dodavatelem svou dodávkou na modernizaci pracoviště tepelného zpracování odlitků ve slévárně společnosti ŽĎAS, a.s. pro plánovanou kapacitu do 10000 tun dobrých odlitků za rok.

Viac informácií

Progresívne materiály na ochranu proti korózii – DCC

TriboTechnika 3/2016

V posledných rokoch zaznamenávame vysoké požiadavky trhu v oblasti povrchových úprav smerom k dokonalejšej antikoróznej ochrane, extrémnym požiadavkám zrýchlenia aplikačných procesov či celého výrobného procesu, zefektívnenie ekonomických činiteľov a v neposlednom rade orientácia k ekologicky a zdraviu menej škodlivým náterovým hmotám. Nutnosť aplikácie nových poznatkov vedy a techniky prispieva k vytvoreniu progresívnych náterových hmôt.

Viac informácií

Optimalizace produktivity a účinnosti RetroFitem

TriboTechnika 3/2016

Tryskací turbíny Rutten Long Life - vyšší výkon a využitelnost zařízení  při  zřetelně  nižších  provozních  nákladech


Vyčerpání možností optimalizace výroby přispívá rozhodujícím způsobem k podporování konkurenceschopnosti podniků. Jednu možnost zde nabízí RetroFit tryskacích zařízení Rösler s turbínami Rutten Long Life. Zvýšením stupně účinnosti těchto patentovaných  vysokovýkonných turbín lze na jedné straně dosáhnout úspor energie 25 procent a více, na druhé straně zajišťuje životnost metacích lopatek 30 000 až 40 000 hodin signifikantně vyšší využitelnost zařízení a snižuje náklady na údržbu a náhradní díly. Této skutečnosti využívají podniky jako např. švédský výrobce oceli SSAB nebo německá slévárna  Heunisch GmbH ke zvýšení produktivity a výkonnosti.


Viac informácií

Přetavování a legování povrchů laserovým paprskem

TriboTechnika 3/2016

Použití laserového paprsku při zpracování kovových povrchů není omezeno jen na kalení nebo navařování. V příspěvku jsou ukázány výsledky aplikací, kdy paprsek přetaví tenkou povrchovou vrstvu a rychlým odvedením tepla se získává jemnozrnná tvrdá struktura s často překvapujícími vlastnostmi. Druhou zmiňovanou možností je legování povrchu v kombinaci s laserovým ohřevem pro lokální nitridaci nebo cementaci.

Viac informácií

Glasurit RATIO Truck systém

TriboTechnika 3/2016

K zásadným princípom Glasuritu patrí byť neustále lepším a lepším. V rámci tohto kontinuálneho procesu zlepšovania sa bol prepracovaný aj úspešný Glasurit RATIO Truck systém so svojimi vrchnými lakmi Radu 68. Nový systém teraz zabezpečí lakovanie úžitkových automobilov v novej vrcholnej forme.

Viac informácií

Zvýšení životnosti odvalovacích fréz

TriboTechnika 2/2016

Odvalovací frézy jsou nástroje, které se používají při výrobě ozubení odvalováním. Jde o nejčastější způsob výroby ozubených kol, kdy se samotná fréza odvaluje po vnějším obvodu obráběného kola, které se pomalu otáčí. Zuby odvalovací frézy tak vytvářejí profil ozubení. Pro zajištění požadované přesnosti a kvality povrchu vyráběných ozubených kol, při minimálních nákladech, je nezbytné kontrolovat celý komplex výrobních parametrů. Kontrolovat je nutné zejména geometrii řezné hrany, drsnost povrchu a kvalitu povlaku na odvalovacích frézách. Způsob repase odvalovacích fréz aplikovaný ve VÚHŽ a. s.  je diskutován v  příspěvku.


<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy VÚHŽ

Viac informácií

Defekty na lakované, žárově zinkované oceli a inhibitory moření

TriboTechnika 2/2016

Vliv difúze atomárního vodíku v ocelových materiálech a jeho rekombinace na vodíkovou molekulu je dobře známa. Zejména v pevnostních ocelích způsobuje vodíkovou křehkost a snížení únavových vlastností ocelí (obr.1). Atomární vodík schopný difůze se na povrchu ocelí objevuje při řadě technologických operací povrchových úprav kovů, jako je moření, katodické odmaštění, elektrolytické pokovování, fosfátování apod.

Viac informácií

Inovativní modulový systém čištění na bázi rozpouštědel pro velké zatížení

TriboTechnika 2/2016

Čištění 1 tuny dílů stabilním, rychlým a nákladově efektivním způsobem


Dodavatelé tepelného zpracování, tváření kovů a firmy v automobilovém a leteckém průmyslu vyžadují nákladově efektivní čištění a odmašťování dílů s vysokou kapacitou. Inovativní systém čištění na bázi rozpouštědel s velkokapacitní pracovní komorou EcoCDuty je navržen pro koše o rozměrech 1250 x 840 x 970 mm a hmotnosti až 1 tuny. Provoz s uhlovodíky nebo modifikovanými alkoholy poskytuje ysokou kvalitu čištění a spolehlivost procesu při krátkém cyklu. Mezi další výhody tohoto modulárního zařízení patří jeho mimořádně snadná obsluha a atraktivní design.

Viac informácií

Dekorativní chromování bez sloučenin šestivalentního chromu

TriboTechnika 2/2016

Galvanotechnicky vyloučené chromové povlaky rozdělujeme z historického pohledu a užitných vlastností na funkční (technické) a dekorativní.  Předností první skupiny a hlavním kritériem je technická funkčnost povlaku (tvrdost, houževnatost, nízká opotřebitelnost a vysoká korozní odolnost). Naproti tomu prioritou druhé skupiny jsou vzhledové vlastnosti vyloučeného povlaku (lesk, mat, satén a barevný odstín). Je samozřejmostí, že se hodnotí i korozní odolnost a nízká opotřebitelnost. Dekorativní povlaky chromu mají obvykle tloušťku 0,2 - 0,5 µ. Nejčastěji se aplikují v kombinaci s povlaky mědi a niklu. Pro zvýšení korozní odolnosti pak lze použít vícevrstvé niklové systémy.

Viac informácií

Späť

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd