Tribotechnické listy

 

 

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >  Posledná

Odlitek nebo výkovek – vždy perfektně tryskaný

TriboTechnika 1/2016

Konstruováno podle požadavků sléváren a kováren

Rozmanitost slévárenských a kovárenských technologií vyrábějících díly nezná mezí. Odpovídajícím řešením jsou tryskací zařízení Rösler, která jsou konstruována pro zvláštní a specifické díly.

Viac informácií

Konferencia Corrosion and Surface Treatment in Industry 2015

TriboTechnika 6/2015

Tri univerzity sa spojili (Technická univerzita v Košiciach, Slovenská technická univerzita v Bratislave a Výskumné centrum Žilinskej univerzity), aby pod záštitou Slovenskej spoločnosti pre povrchové úpravy s podporou Asociácie korózních inženírú, manažovaním CorOne s. r. o. a s prispením sponzorov ako Metrohm Autolab B.V., Pragolab, ScienceTech, Straaltechniek, Labo.sk a Merck Slovakia pritiahli na Slovensko  špičkových odborníkov z oblasti korózie a povrchových úprav.

Viac informácií

Vstup do technologie povrchových úprav

TriboTechnika 6/2015

Elektrolytické a bezproudové vylučování kovů a jejich slitin je důležitou a průmyslově významně rozšířenou aplikovanou součástí elektrochemie.

Viac informácií

S.A.F. Praha

TriboTechnika 5/2015

ponúka:

· tlakovzdušné tryskací boxy a komory
· stroje s metacími koly
· metalizační boxy a komory
· elektrometalizační zařízení
· odlučovače prachu
. lakovny


<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy S.A.F. Praha


Viac informácií

Zinkujte s DELTOU

TriboTechnika 5/2015

Od 1.7. 2007 vstoupila v platnost směrnice Evropského parlamentu a Rady čís. 2000/53/EG, která výrazně omezuje obsah těžkých kovů a dalších nebezpečných látek v komponentech pro výrobu automobilů. Protože toto omezení postihuje i elektrotechnické a další odvětví průmyslu, tak nejen automobilový průmysl hledá alternativy ke klasickému galvanickému zinkování z důvodu obsahu CrVI v následné konverzní chromátové vrstvě, stejně tak je DELTA alternativou k žárovému zinkování.

Viac informácií

GtO Slovakia - Váš silný a spoľahlivý partner v oblasti povrchových úprav

TriboTechnika 5/2015

Ponuka spoločnosti:

- závesové galvanické zinkovanie

- hromadné galvanické zinkovanie

- zliatinové galvanické zinkovanie ZnNi

 

<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy GtO Slovakia


Viac informácií

Povlakování strojních nožů a průmyslových čepelí

TriboTechnika 5/2015

Velmi tenký povlak může být nanesen na téměř každý nůž nebo žiletku. Obecně je cílem povlakování, přesněji depozice tenkých otěruvzdorných vrstev na ostří nástroje, především zvyšování produktivity práce a snižování nákladů.

Viac informácií

Funkční povlaky – chrom

TriboTechnika 5/2015

Vyloučené galvanotechnické povlaky rozdělujeme z pohledu historie a užitných vlastností na dekorativní a funkční (technické). Prioritou první skupiny je vzhled povlaku (lesk, mat, satén atd.), oproti prioritě druhé skupiny, kde hlavním kriteriem je technická funkčnost povlaku (tvrdost, vysoká korozní odolnost, nízká opotřebitelnost, atd.). Mezi oběma skupinami není ostrá hranice a velkou snahou je, aby dekorativní povlaky měly také vysoké funkční vlastnosti a naopak. Je možné, dokonce i pravděpodobné, že v budoucnosti obě skupiny splynou.

Viac informácií

Adhezní vlastnosti práškových materiálů po plazmové povrchové úpravě

TriboTechnika 5/2015

Řešení problémů v oblasti adhezí polymerů k různým substrátům je otázkou pro široké spektrum aplikací. V souvislosti s využitím progresivní technologie plazmových povrchových úprav se otevírají zcela nové možnosti ovlivnění povrchu materiálů bez použití chemických agresivních prostředků nebo speciálních cenově nákladných prostředků. Touto úpravou lze výrazně zvýšit hydrofilitu materiálů navázáním nových funkčních reaktivních skupin, přičemž dochází ke změně povrchové energie, potažmo ovlivnění vlastností jako je smáčivost a adheze.


<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy SurfaceTreat

Viac informácií

Tryskací materiály pro hliníkové odlitky

TriboTechnika 4/2015

Mezi nejznámější způsoby lití hliníkových odlitků patří tlakové lití a odlévání do forem či písku. Pro první jmenovaný způsob lití jsou nejčastěji upřednostňovány slitiny obsahující Al, Si, Mg, Cu, Fe a Zn. Pro druhý jmenovaný způsob jsou to pak slitiny z Al, Si, Mg, Cu. Tahová pevnost těchto materiálů se pohybuje v rozmezí 200 - 240 MPa (150 - 240 MPa) a tvrdost pak v rozmezí 60 - 80 HB (50 - 100 HB). Pro tryskání a další povrchovou úpravu těchto specifických materiálů je nutné aplikovat i odpovídají tryskací materiály s vhodnými parametry.

Viac informácií

Späť

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd