Tribotechnické listy

 

 

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >  Posledná

S.A.F. Praha

TriboTechnika 5/2015

ponúka:

· tlakovzdušné tryskací boxy a komory
· stroje s metacími koly
· metalizační boxy a komory
· elektrometalizační zařízení
· odlučovače prachu
. lakovny


<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy S.A.F. Praha


Viac informácií

Zinkujte s DELTOU

TriboTechnika 5/2015

Od 1.7. 2007 vstoupila v platnost směrnice Evropského parlamentu a Rady čís. 2000/53/EG, která výrazně omezuje obsah těžkých kovů a dalších nebezpečných látek v komponentech pro výrobu automobilů. Protože toto omezení postihuje i elektrotechnické a další odvětví průmyslu, tak nejen automobilový průmysl hledá alternativy ke klasickému galvanickému zinkování z důvodu obsahu CrVI v následné konverzní chromátové vrstvě, stejně tak je DELTA alternativou k žárovému zinkování.

Viac informácií

GtO Slovakia - Váš silný a spoľahlivý partner v oblasti povrchových úprav

TriboTechnika 5/2015

Ponuka spoločnosti:

- závesové galvanické zinkovanie

- hromadné galvanické zinkovanie

- zliatinové galvanické zinkovanie ZnNi

 

<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy GtO Slovakia


Viac informácií

Povlakování strojních nožů a průmyslových čepelí

TriboTechnika 5/2015

Velmi tenký povlak může být nanesen na téměř každý nůž nebo žiletku. Obecně je cílem povlakování, přesněji depozice tenkých otěruvzdorných vrstev na ostří nástroje, především zvyšování produktivity práce a snižování nákladů.

Viac informácií

Funkční povlaky – chrom

TriboTechnika 5/2015

Vyloučené galvanotechnické povlaky rozdělujeme z pohledu historie a užitných vlastností na dekorativní a funkční (technické). Prioritou první skupiny je vzhled povlaku (lesk, mat, satén atd.), oproti prioritě druhé skupiny, kde hlavním kriteriem je technická funkčnost povlaku (tvrdost, vysoká korozní odolnost, nízká opotřebitelnost, atd.). Mezi oběma skupinami není ostrá hranice a velkou snahou je, aby dekorativní povlaky měly také vysoké funkční vlastnosti a naopak. Je možné, dokonce i pravděpodobné, že v budoucnosti obě skupiny splynou.

Viac informácií

Adhezní vlastnosti práškových materiálů po plazmové povrchové úpravě

TriboTechnika 5/2015

Řešení problémů v oblasti adhezí polymerů k různým substrátům je otázkou pro široké spektrum aplikací. V souvislosti s využitím progresivní technologie plazmových povrchových úprav se otevírají zcela nové možnosti ovlivnění povrchu materiálů bez použití chemických agresivních prostředků nebo speciálních cenově nákladných prostředků. Touto úpravou lze výrazně zvýšit hydrofilitu materiálů navázáním nových funkčních reaktivních skupin, přičemž dochází ke změně povrchové energie, potažmo ovlivnění vlastností jako je smáčivost a adheze.


<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy SurfaceTreat

Viac informácií

Tryskací materiály pro hliníkové odlitky

TriboTechnika 4/2015

Mezi nejznámější způsoby lití hliníkových odlitků patří tlakové lití a odlévání do forem či písku. Pro první jmenovaný způsob lití jsou nejčastěji upřednostňovány slitiny obsahující Al, Si, Mg, Cu, Fe a Zn. Pro druhý jmenovaný způsob jsou to pak slitiny z Al, Si, Mg, Cu. Tahová pevnost těchto materiálů se pohybuje v rozmezí 200 - 240 MPa (150 - 240 MPa) a tvrdost pak v rozmezí 60 - 80 HB (50 - 100 HB). Pro tryskání a další povrchovou úpravu těchto specifických materiálů je nutné aplikovat i odpovídají tryskací materiály s vhodnými parametry.

Viac informácií

Strojní nože

TriboTechnika 4/2015

Společnost Techni Trade je výrobcem a komplexním dodavatelem vysoce kvalitních strojních nožů, průmyslových čepelí a dalších řezných nástrojů. Dlouhodobě úspěšně působí nejen na českém a slovenském trhu, své produkty vyváží např. do Německa, Rakouska a dalších zemí Evropské Unie.

Viac informácií

Nová podoba měřicího přístroje PosiTector® SmartLink

TriboTechnika 4/2015

Měření tloušťky povrchových úprav je důležitou součástí kontroly kvality jejich provedení. K měření tloušťky se využívají již vesměs elektronické přístroje s řadou pokročilých měřicích a vyhodnocovacích funkcí, které usnadňují vlastní měření a zjednodušují a urychlují jeho vyhodnocení. Novým trendem v průmyslové měřicí technice je využití široce rozšířených mobilních zařízení.

Viac informácií

Jedenáct let Anocote Limited CR v České Republice

TriboTechnika 3/2015

Ačkoliv by se dalo říct, že 11 let není pozoruhodně dlouhá doba, v rychle rostoucím a měnícím se trhu s průmyslem je to období, kdy stojí za to ohlédnout se zpět, připomenout si začátky a srovnat je s výsledky, kterých firma dosahuje dnes.


<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy Anocote Limited CR


Viac informácií

Späť

Tribotechnika_5_2018

TriboTechnika_5_2018 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd