Tribotechnické listy

 

 

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >  Posledná

Chemické niklování bez stabilizace těžkými kovy

TriboTechnika 3/2015

Chemické neboli bezproudé niklování patří mezi relativně staré průmyslové technologie povrchových úprav. První pokusy sahají do poloviny 19. století, avšak chemické niklování se dočkalo většího rozšíření v 60. letech 20. století. Díky svým mimořádným vlastnostem, kterými jsou vysoká tvrdost a otěruvzdornost povlaku a uniformní vykovení vrstvy nezávislé na tvaru dílce, se dnes chemické niklování používá v celé řadě oborů. Nejčastěji je to při výrobě elektroniky, záznamových ploten pro harddisky, dále jako první vrstva při pokovu plastů, povrchová úprava kulových ventilů, ložisek, či jiných namáhaných dílců ve stavebnictví, automotive  nebo  letectví.


<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy Atotech CZ


Viac informácií

Antikorozní úprava kovů mikrolamelárním zinkem

TriboTechnika 2/2015

Firma Anocote limited CR, o.s. provádí antikorozní povrchové úpravy kovů mikrolamelárním zinkem (FlZn) nanášeným neelektrolyticky hromadným způsobem  v koších - tak zvaná metoda  Dip Spin. Vedle antikorozní ochrany nabízíme ještě aplikaci utěsňování a zajišťování závitových spojů.


<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy Anocote Limited CR

Viac informácií

TS-Tech

TriboTechnika 2/2015

TS-tech spol. s r.o. se zabývá žárovým stříkáním, poskytuje komplexní nabídku technologií a materiálů. Řeší problémy s rychlým opotřebením strojních součástí v opravárenství i prvovýrobě.

 

<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy TS-tech

Viac informácií

Povrchové úpravy DELTA MKS

TriboTechnika 2/2015

Povrchová úprava kovů DELTA-MKS vyhovuje směrnici Evropského parlamentu a Rady číslo 2000/53/EG ze dne 18. 9. 2000 o recyklaci automobilů a zákazu používání těžkých kovů Pb, Hg, Cd, CrVI u součástí automobilů. Antikorozní ochrana, povrchová úprava kovů, je velmi důležitá pro automobilový průmysl a sa-mozřejmě nejen pro něj a musí  se přizpůsobit kovu a jeho vlastnostem.

Viac informácií

Mechanické vlastnosti hliníkových slitin pomocí přístrojové indentace

TriboTechnika 2/2015

Konvenční měření tvrdosti se po mnoho let používalo k charakterizaci mnoha typů materiálů, včetně kovů, keramiky a určitých plastů. Nejčastěji používanými metodami jsou tvrdost podle Brinella a Rockwella, používající sféro-konické indentory a měření tvrdosti podle Vickerse a Knoopa s použitím pyramidálních indentorů. Zatímco se Rockwellova a Brinellova metoda často používají při vysokých zátěžích (stovky až tisíce Newtonů), metody podle Vickerse a Knoopa častěji využívají malé zátěže, tj. desítky a jednotky Newtonů.

 

<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy Anton Paar

 

Viac informácií

Moření v kyselině solné - 1.část

TriboTechnika 2/2015

U ocelí dochází vzájemnou interakcí povrchu oceli a okolního prostředí k vytvoření povrchové vrstvy anorganických sloučenin. Heterogenní reakce probíhají dvojím mechanismem - oxidací za vyšších teplot (tvorba okují) a korozí (za přítomnosti vody). Pro další zpracování oceli jsou tyto vrstvy nežádoucí a odstraňují se nejčastěji procesem označovaným jako moření.

Viac informácií

Ekonomický přínos povlakování forem pro tlakové lití barevných kovů

TriboTechnika 2/2015

Technologie tlakového lití barevných kovů a zejména slitin hliníku je aplikována při hromadné výrobě. Zde se používají formy, jejichž cena se pohybuje řádově v milionech korun. Cílem sléváren je proto dosáhnout co nejvyšší výtěžnosti těchto forem. Povrchová úprava forem povlaky PACVD tuto výtěžnost zvýší a prokazatelně zlepší ekonomické výsledky v řádech stovek tisíc korun na formu, tzn. několik milionů korun ročně.


<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy VÚHŽ

Viac informácií

Jak dodržet emisní limity u chromovacích elektrolytů

TriboTechnika 2/2015

Ochrana životního prostředí je jednou z nejdůležitějších aktivit, kterými se musí současná společnost zabývat. Patří sem především zkoumání a vyhodnocování vlivu působení chemických produktů na prostředí, ve kterém žijeme, na organismy a na člověka. Technologie galvanického pokovování jsou charakteristické tím, že používají chemické sloučeniny, které více či méně ovlivňují životní prostředí. Jednotlivé elektrochemické a chemické procesy galvanických technologií mohou produkovat odpady ať už ve formě pevné, kapalné či plynné.

Viac informácií

Ohlédnutí za letošním Aktivem Galvanizérů

TriboTechnika 2/2015

První pracovní únorové úterý se stalo již tradičně, letos po 48., prvním dnem jednání Celostátního Aktivu galvanizérů. Toto celostátní setkání pracovníků  v oboru povrchových úprav, ekologie a životního prostředí, se historicky koná v horácké Jihlavě a posledních 8 let v prostorách hotelu Gustav Mahler. Nejinak tomu bylo i letos. Setkání již dávno přerostlo hranice České republiky a pravidelně se ho zúčastňují zástupci ze Slovenska, Německa a dalších zemí.

Viac informácií

Cementace velkorozměrových ložisek pro důlní průmysl

TriboTechnika 2/2015

Velká česká firma vyrábějící ložiska vyvinula v loňském roce dva nové typy velkorozměrových ložisek především pro použití v důlním průmyslu. Speciální ložiska jsou určená pro uložení hlavních válců vertikálních mlýnů. Dvouřadé kuželíkové ložisko s čepovou klecí a uspořádáním valivých elementů do X a jednořadé válečkové ložisko s masivní mosaznou klecí jsou součástí vertikálních mlýnů, které slouží k výrobě cementu na bázi drcení vstupních hornin. Ložiska pracují ve velmi náročných podmínkách vysokého zatížení, velkých rázů a pracovních teplotách okolo 200 °C. Obě ložiska mají cementované valivé elementy.


Viac informácií

Späť

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd