Tribotechnické listy

 

 

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >  Posledná

Cyklické korozní komory Q-FOG CC a CRH firmy Q-LAB Corporation

TriboTechnika 2/2015

Jedním z cílů úpravy povrchu kovových dílů je zpravidla zvýšení korozní odolnosti dílu. Dříve platilo, že hlavním předepsaným testem atmosférické koroze  byla kontinuální zkouška v solné mlze v trvání podle předpokládané odolnosti povrchové úpravy. Avšak rozvoj poznatků o dějích atmosférické koroze ruku v ruce s požadavky zejména automobilového průmyslu přináší stále častější potřebu testů kombinovaných a cyklických, které často zahrnují i fázi kondicionování vzorků na dané teplotě a relativní vlhkosti vzduchu.


<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy LABIMEX CZ


Viac informácií

Mechanické vlastnosti hliníkových slitin pomocí přístrojové indentace

TriboTechnika 2/2015

Konvenční měření tvrdosti se po mnoho let používalo k charakterizaci mnoha typů materiálů, včetně kovů, keramiky a určitých plastů. Nejčastěji používanými metodami jsou tvrdost podle Brinella a Rockwella, používající sféro-konické indentory a měření tvrdosti podle Vickerse a Knoopa s použitím pyramidálních indentorů. Zatímco se Rockwellova a Brinellova metoda často používají při vysokých zátěžích (stovky až tisíce Newtonů), metody podle Vickerse a Knoopa častěji využívají malé zátěže, tj. desítky a jednotky Newtonů.

 

<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy Anton Paar

 

Viac informácií

Moření v kyselině solné - 1.část

TriboTechnika 2/2015

U ocelí dochází vzájemnou interakcí povrchu oceli a okolního prostředí k vytvoření povrchové vrstvy anorganických sloučenin. Heterogenní reakce probíhají dvojím mechanismem - oxidací za vyšších teplot (tvorba okují) a korozí (za přítomnosti vody). Pro další zpracování oceli jsou tyto vrstvy nežádoucí a odstraňují se nejčastěji procesem označovaným jako moření.

Viac informácií

Ekonomický přínos povlakování forem pro tlakové lití barevných kovů

TriboTechnika 2/2015

Technologie tlakového lití barevných kovů a zejména slitin hliníku je aplikována při hromadné výrobě. Zde se používají formy, jejichž cena se pohybuje řádově v milionech korun. Cílem sléváren je proto dosáhnout co nejvyšší výtěžnosti těchto forem. Povrchová úprava forem povlaky PACVD tuto výtěžnost zvýší a prokazatelně zlepší ekonomické výsledky v řádech stovek tisíc korun na formu, tzn. několik milionů korun ročně.


<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy VÚHŽ

Viac informácií

Jak dodržet emisní limity u chromovacích elektrolytů

TriboTechnika 2/2015

Ochrana životního prostředí je jednou z nejdůležitějších aktivit, kterými se musí současná společnost zabývat. Patří sem především zkoumání a vyhodnocování vlivu působení chemických produktů na prostředí, ve kterém žijeme, na organismy a na člověka. Technologie galvanického pokovování jsou charakteristické tím, že používají chemické sloučeniny, které více či méně ovlivňují životní prostředí. Jednotlivé elektrochemické a chemické procesy galvanických technologií mohou produkovat odpady ať už ve formě pevné, kapalné či plynné.

Viac informácií

Ohlédnutí za letošním Aktivem Galvanizérů

TriboTechnika 2/2015

První pracovní únorové úterý se stalo již tradičně, letos po 48., prvním dnem jednání Celostátního Aktivu galvanizérů. Toto celostátní setkání pracovníků  v oboru povrchových úprav, ekologie a životního prostředí, se historicky koná v horácké Jihlavě a posledních 8 let v prostorách hotelu Gustav Mahler. Nejinak tomu bylo i letos. Setkání již dávno přerostlo hranice České republiky a pravidelně se ho zúčastňují zástupci ze Slovenska, Německa a dalších zemí.

Viac informácií

Cementace velkorozměrových ložisek pro důlní průmysl

TriboTechnika 2/2015

Velká česká firma vyrábějící ložiska vyvinula v loňském roce dva nové typy velkorozměrových ložisek především pro použití v důlním průmyslu. Speciální ložiska jsou určená pro uložení hlavních válců vertikálních mlýnů. Dvouřadé kuželíkové ložisko s čepovou klecí a uspořádáním valivých elementů do X a jednořadé válečkové ložisko s masivní mosaznou klecí jsou součástí vertikálních mlýnů, které slouží k výrobě cementu na bázi drcení vstupních hornin. Ložiska pracují ve velmi náročných podmínkách vysokého zatížení, velkých rázů a pracovních teplotách okolo 200 °C. Obě ložiska mají cementované valivé elementy.


Viac informácií

Navodíkování oceli a katodová proudová účinnost slabě kyselých zinkovacích lázní

TriboTechnika 2/2015

Navodíkování ocelí při galvanickém pokovení může ohrozit pevnostní a únavové vlastnosti  zejména vysokopevnostních ocelí. Proto je nezbytné zavést technologická opatření, aby k navodíkování pevnostních ocelí docházelo jen v minimální míře. Je nezbytné vyhnout se katodickému odmašťování, omezit nebo se dokonce vyhnout moření a dekapování. Nelze se však vyhnout vývoji vodíku při vlastním pokovování, protože hlavní elektrochemická reakce je vždy doprovázena vývojem vodíku.

Viac informácií

Nové pasivační technologie Atotech pro zinek a slitiny zinku

TriboTechnika 1/2015

Pasivační přípravky na bázi trojmocného chromu nejsou pro drtivou většinu provozů galvanických povrchových úprav žádnou novinkou. Jejich používání na závěrečnou povrchovou úpravu zinku nebo slitinového povlaku zinek-nikl je navíc v automobilovém průmyslu vyžadováno legislativně. Vývoj pasivačních přípravků samozřejmě pokračuje, zejména ve směru zlepšování hospodárnosti procesů, snižování energetické náročnosti provozu a omezování dalších nebezpečných látek ve formulaci lázní.


<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy Atotech CZ

Viac informácií

Bezproudé (chemické) niklování

TriboTechnika 1/2015

Nikl je stříbrný, feromagnetický kov, jehož historie sahá až do dávných dob. Nejstarší slitiny niklu byly nalezeny v Číně a jsou více než 2 000 let staré. V Evropě byl nikl objeven v roce 1751 při pokusech izolovat z rudy měď. Díky poměrně velmi dobré stálosti kovového niklu vůči atmosférickým vlivům i vodě je využíván jak pro dekorativní, tak i pro funkční ochranné povlaky. Běžné elektrolytické vylučování kovového niklu má svá omezení vyplývající ze zákonitostí elektrolýzy. Bez použití pomocných anod nelze pokovovat dutiny a také rozložení tlouštěk není rovnoměrné. Tyto nedostatky odstraňuje bezproudé vylučování niklu. Spolu s niklem se do povlaku ukládá také elementární nekov fosfor.

Viac informácií

Späť

Tribotechnika_4_2018

Tribotechnika_4_2018 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd