Tribotechnické listy

 

 

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >  Posledná

TS-Tech

TriboTechnika 2/2015

TS-tech spol. s r.o. se zabývá žárovým stříkáním, poskytuje komplexní nabídku technologií a materiálů. Řeší problémy s rychlým opotřebením strojních součástí v opravárenství i prvovýrobě.

 

<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy TS-tech

Viac informácií

Povrchové úpravy DELTA MKS

TriboTechnika 2/2015

Povrchová úprava kovů DELTA-MKS vyhovuje směrnici Evropského parlamentu a Rady číslo 2000/53/EG ze dne 18. 9. 2000 o recyklaci automobilů a zákazu používání těžkých kovů Pb, Hg, Cd, CrVI u součástí automobilů. Antikorozní ochrana, povrchová úprava kovů, je velmi důležitá pro automobilový průmysl a sa-mozřejmě nejen pro něj a musí  se přizpůsobit kovu a jeho vlastnostem.

Viac informácií

Mechanické vlastnosti hliníkových slitin pomocí přístrojové indentace

TriboTechnika 2/2015

Konvenční měření tvrdosti se po mnoho let používalo k charakterizaci mnoha typů materiálů, včetně kovů, keramiky a určitých plastů. Nejčastěji používanými metodami jsou tvrdost podle Brinella a Rockwella, používající sféro-konické indentory a měření tvrdosti podle Vickerse a Knoopa s použitím pyramidálních indentorů. Zatímco se Rockwellova a Brinellova metoda často používají při vysokých zátěžích (stovky až tisíce Newtonů), metody podle Vickerse a Knoopa častěji využívají malé zátěže, tj. desítky a jednotky Newtonů.

 

<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy Anton Paar

 

Viac informácií

Moření v kyselině solné - 1.část

TriboTechnika 2/2015

U ocelí dochází vzájemnou interakcí povrchu oceli a okolního prostředí k vytvoření povrchové vrstvy anorganických sloučenin. Heterogenní reakce probíhají dvojím mechanismem - oxidací za vyšších teplot (tvorba okují) a korozí (za přítomnosti vody). Pro další zpracování oceli jsou tyto vrstvy nežádoucí a odstraňují se nejčastěji procesem označovaným jako moření.

Viac informácií

Ekonomický přínos povlakování forem pro tlakové lití barevných kovů

TriboTechnika 2/2015

Technologie tlakového lití barevných kovů a zejména slitin hliníku je aplikována při hromadné výrobě. Zde se používají formy, jejichž cena se pohybuje řádově v milionech korun. Cílem sléváren je proto dosáhnout co nejvyšší výtěžnosti těchto forem. Povrchová úprava forem povlaky PACVD tuto výtěžnost zvýší a prokazatelně zlepší ekonomické výsledky v řádech stovek tisíc korun na formu, tzn. několik milionů korun ročně.


<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy VÚHŽ

Viac informácií

Jak dodržet emisní limity u chromovacích elektrolytů

TriboTechnika 2/2015

Ochrana životního prostředí je jednou z nejdůležitějších aktivit, kterými se musí současná společnost zabývat. Patří sem především zkoumání a vyhodnocování vlivu působení chemických produktů na prostředí, ve kterém žijeme, na organismy a na člověka. Technologie galvanického pokovování jsou charakteristické tím, že používají chemické sloučeniny, které více či méně ovlivňují životní prostředí. Jednotlivé elektrochemické a chemické procesy galvanických technologií mohou produkovat odpady ať už ve formě pevné, kapalné či plynné.

Viac informácií

Ohlédnutí za letošním Aktivem Galvanizérů

TriboTechnika 2/2015

První pracovní únorové úterý se stalo již tradičně, letos po 48., prvním dnem jednání Celostátního Aktivu galvanizérů. Toto celostátní setkání pracovníků  v oboru povrchových úprav, ekologie a životního prostředí, se historicky koná v horácké Jihlavě a posledních 8 let v prostorách hotelu Gustav Mahler. Nejinak tomu bylo i letos. Setkání již dávno přerostlo hranice České republiky a pravidelně se ho zúčastňují zástupci ze Slovenska, Německa a dalších zemí.

Viac informácií

Cementace velkorozměrových ložisek pro důlní průmysl

TriboTechnika 2/2015

Velká česká firma vyrábějící ložiska vyvinula v loňském roce dva nové typy velkorozměrových ložisek především pro použití v důlním průmyslu. Speciální ložiska jsou určená pro uložení hlavních válců vertikálních mlýnů. Dvouřadé kuželíkové ložisko s čepovou klecí a uspořádáním valivých elementů do X a jednořadé válečkové ložisko s masivní mosaznou klecí jsou součástí vertikálních mlýnů, které slouží k výrobě cementu na bázi drcení vstupních hornin. Ložiska pracují ve velmi náročných podmínkách vysokého zatížení, velkých rázů a pracovních teplotách okolo 200 °C. Obě ložiska mají cementované valivé elementy.


Viac informácií

Navodíkování oceli a katodová proudová účinnost slabě kyselých zinkovacích lázní

TriboTechnika 2/2015

Navodíkování ocelí při galvanickém pokovení může ohrozit pevnostní a únavové vlastnosti  zejména vysokopevnostních ocelí. Proto je nezbytné zavést technologická opatření, aby k navodíkování pevnostních ocelí docházelo jen v minimální míře. Je nezbytné vyhnout se katodickému odmašťování, omezit nebo se dokonce vyhnout moření a dekapování. Nelze se však vyhnout vývoji vodíku při vlastním pokovování, protože hlavní elektrochemická reakce je vždy doprovázena vývojem vodíku.

Viac informácií

Nové pasivační technologie Atotech pro zinek a slitiny zinku

TriboTechnika 1/2015

Pasivační přípravky na bázi trojmocného chromu nejsou pro drtivou většinu provozů galvanických povrchových úprav žádnou novinkou. Jejich používání na závěrečnou povrchovou úpravu zinku nebo slitinového povlaku zinek-nikl je navíc v automobilovém průmyslu vyžadováno legislativně. Vývoj pasivačních přípravků samozřejmě pokračuje, zejména ve směru zlepšování hospodárnosti procesů, snižování energetické náročnosti provozu a omezování dalších nebezpečných látek ve formulaci lázní.


<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy Atotech CZ

Viac informácií

Späť

Tribotechnika_2_2019

TriboTechnika_2_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd