Tribotechnické listy

 

 

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Prvá  < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 >  Posledná

Bezproudé (chemické) niklování

TriboTechnika 1/2015

Nikl je stříbrný, feromagnetický kov, jehož historie sahá až do dávných dob. Nejstarší slitiny niklu byly nalezeny v Číně a jsou více než 2 000 let staré. V Evropě byl nikl objeven v roce 1751 při pokusech izolovat z rudy měď. Díky poměrně velmi dobré stálosti kovového niklu vůči atmosférickým vlivům i vodě je využíván jak pro dekorativní, tak i pro funkční ochranné povlaky. Běžné elektrolytické vylučování kovového niklu má svá omezení vyplývající ze zákonitostí elektrolýzy. Bez použití pomocných anod nelze pokovovat dutiny a také rozložení tlouštěk není rovnoměrné. Tyto nedostatky odstraňuje bezproudé vylučování niklu. Spolu s niklem se do povlaku ukládá také elementární nekov fosfor.

Viac informácií

Priemyselné utierky MEWA - ekologické a ekonomické

TriboTechnika 1/2015

Spoločnosť MEWA je v radoch odbornej verejnosti známa ako vedúci európsky dodávateľ služieb v oblasti prenájmu čistiacich textilných utierok, pracovného oblečenia, rohoží na zachytávanie oleja a klasických priemyselných rohoží. Súčasťou poskytovaných služieb je preprava - odvoz a dovoz,  čistenie, oprava a výmenu všetkých prenajatých odevov a pomôcok. Kvalitné služby využívajú renomované spoločnosti ako Siemens, AEG, Bayer, SKF a mnohé ďalšie.


<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy MEWA

Viac informácií

Vady při funkčním chromování

TriboTechnika 1/2015

Chrom vyniká vysokou korozní odolností v mnoha kapalných prostředích, poměrně dobrou odolností proti oxidaci za vysokých teplot a též odolností k otěru, která vyplývá z jeho tvrdosti. Povlaky chromu mohou být buď dekorativní, ochranné nebo technické (zajišťují i jiné funkční vlastnosti - odolnost proti opotřebení apod.).

Viac informácií

Navařování korozně odolných vrstev laserovým paprskem

TriboTechnika 1/2015

V této práci je sledována závislost parametrů laserového navařování na korozní chování povrchu. Navařeny byly práškové materiály Inconel 625 a austenitická ocel Metco 41C na ocelovou matrici. Bylo ověřené, že stupeň promíchání (dilution) má na korozní odolnost zásadní vliv a promíchání musí být minimalizováno. Ke změnám chemického složení vrstvy však dochází i v průběhu navařování, což souvisí s růstem teploty substrátu. Je optimalizován postup navaření pro dosažení maximální korozní odolnosti, výsledky jsou ověřeny a korelovány pomocí mikroskopie, chemické analýzy a korozních zkoušek.


Viac informácií

Porovnání technologií alkalického bezkyanidového a slabě kyselého zinkování

TriboTechnika 1/2015

Elektrolytické zinkování je stále nejrozšířenější povrchovou úpravou, především jako ochrana ocelí a litiny proti korozi. Z celkového množství těchto povrchově chráněných materiálů zaujímá zinkování až 65 %.

Viac informácií

Použití fluoropolymerových povlaků ve strojírenství

TriboTechnika 1/2015

Povlaky na strojních součástech mohou podstatně zlepšit či změnit jejich vlastnosti jako celku. Jedním druhem z těchto povlaků jsou povlaky fluoropolymerové, jejichž hlavním představitelem je PTFE (polytetrafluoretylen) pod obchodními názvy jako Teflon, Fluon, Hostaflon, Algoflon aj.

Viac informácií

Provádění oprav povlaku žárového zinku

TriboTechnika 1/2015

Zinkové povlaky nanášené žárově ponorem podle EN ISO 1461 jsou vždy postiženy drobnými vadami, které musí být v zinkovně před vyexpedováním řádně opraveny. Především jsou to kontaktní místa po zavěšovacích prostředcích. Kromě těchto nutných imperfekcí se na pozinkovaných součástech mohou z rozličných příčin vyskytnout nepokovená místa nebo místa  s  nedostatečnou  tloušťkou  povlaku.

Viac informácií

Povlakování a repase forem pro tlakové lití hliníku

TriboTechnika 6/2014

Formy, jádra, komory, vložky a další díly, jsou ve styku s tekutým hliníkem namáhány cyklickým tepelným zatížením. Tento způsob namáhání vede k tepelné únavě materiálu, vzniku trhlin, "vydrolování" základního materiálu forem v kritických nejnamáhanějších místech. Současně dochází k nalepování hliníku na povrch jader, forem apod.


<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy VÚHŽ

Viac informácií

Chemické odlakování s přípravky Alufinish

TriboTechnika 6/2014

Firma IDEAL - Trade Service spol. s r.o. nabízí na českém a slovenském trhu 22. rokem komplexní řešení problematiky povrchových úprav. V oblasti chemických technologií spolupracuje již 20 let s německou společností ALUFINISH GmbH & Co. KG (www.alufinish.de) a společně s našimi zákazníky řešíme různé požadavky v oblasti chemických předúprav jak železa, tak hliníku a pozinkovaných materiálů.


<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy IDEAL-Trade Service

Viac informácií

Odmaštění v galvanotechnice

TriboTechnika 6/2014

Správného vylučování galvanického povlaku je možno docílit pouze na bezvadně předupraveném povrchu základního materiálu. Je potřeba zbavit jej produktů zbylých po mechanickém zpracování dílů jako jsou oleje, rzi, okuje, lešticí a brusné prostředky, karbon, pigmenty atd.


<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy Schlötter Galvanotechnik

Viac informácií

Späť

Tribotechnika_2_2019

TriboTechnika_2_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd