POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Prvá  < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 >  Posledná

Navodíkování oceli a katodová proudová účinnost slabě kyselých zinkovacích lázní

TriboTechnika 2/2015

Navodíkování ocelí při galvanickém pokovení může ohrozit pevnostní a únavové vlastnosti  zejména vysokopevnostních ocelí. Proto je nezbytné zavést technologická opatření, aby k navodíkování pevnostních ocelí docházelo jen v minimální míře. Je nezbytné vyhnout se katodickému odmašťování, omezit nebo se dokonce vyhnout moření a dekapování. Nelze se však vyhnout vývoji vodíku při vlastním pokovování, protože hlavní elektrochemická reakce je vždy doprovázena vývojem vodíku.

Viac informácií

Nové pasivační technologie Atotech pro zinek a slitiny zinku

TriboTechnika 1/2015

Pasivační přípravky na bázi trojmocného chromu nejsou pro drtivou většinu provozů galvanických povrchových úprav žádnou novinkou. Jejich používání na závěrečnou povrchovou úpravu zinku nebo slitinového povlaku zinek-nikl je navíc v automobilovém průmyslu vyžadováno legislativně. Vývoj pasivačních přípravků samozřejmě pokračuje, zejména ve směru zlepšování hospodárnosti procesů, snižování energetické náročnosti provozu a omezování dalších nebezpečných látek ve formulaci lázní.


<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy Atotech CZ

Viac informácií

Bezproudé (chemické) niklování

TriboTechnika 1/2015

Nikl je stříbrný, feromagnetický kov, jehož historie sahá až do dávných dob. Nejstarší slitiny niklu byly nalezeny v Číně a jsou více než 2 000 let staré. V Evropě byl nikl objeven v roce 1751 při pokusech izolovat z rudy měď. Díky poměrně velmi dobré stálosti kovového niklu vůči atmosférickým vlivům i vodě je využíván jak pro dekorativní, tak i pro funkční ochranné povlaky. Běžné elektrolytické vylučování kovového niklu má svá omezení vyplývající ze zákonitostí elektrolýzy. Bez použití pomocných anod nelze pokovovat dutiny a také rozložení tlouštěk není rovnoměrné. Tyto nedostatky odstraňuje bezproudé vylučování niklu. Spolu s niklem se do povlaku ukládá také elementární nekov fosfor.

Viac informácií

Priemyselné utierky MEWA - ekologické a ekonomické

TriboTechnika 1/2015

Spoločnosť MEWA je v radoch odbornej verejnosti známa ako vedúci európsky dodávateľ služieb v oblasti prenájmu čistiacich textilných utierok, pracovného oblečenia, rohoží na zachytávanie oleja a klasických priemyselných rohoží. Súčasťou poskytovaných služieb je preprava - odvoz a dovoz,  čistenie, oprava a výmenu všetkých prenajatých odevov a pomôcok. Kvalitné služby využívajú renomované spoločnosti ako Siemens, AEG, Bayer, SKF a mnohé ďalšie.


<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy MEWA

Viac informácií

Vady při funkčním chromování

TriboTechnika 1/2015

Chrom vyniká vysokou korozní odolností v mnoha kapalných prostředích, poměrně dobrou odolností proti oxidaci za vysokých teplot a též odolností k otěru, která vyplývá z jeho tvrdosti. Povlaky chromu mohou být buď dekorativní, ochranné nebo technické (zajišťují i jiné funkční vlastnosti - odolnost proti opotřebení apod.).

Viac informácií

Navařování korozně odolných vrstev laserovým paprskem

TriboTechnika 1/2015

V této práci je sledována závislost parametrů laserového navařování na korozní chování povrchu. Navařeny byly práškové materiály Inconel 625 a austenitická ocel Metco 41C na ocelovou matrici. Bylo ověřené, že stupeň promíchání (dilution) má na korozní odolnost zásadní vliv a promíchání musí být minimalizováno. Ke změnám chemického složení vrstvy však dochází i v průběhu navařování, což souvisí s růstem teploty substrátu. Je optimalizován postup navaření pro dosažení maximální korozní odolnosti, výsledky jsou ověřeny a korelovány pomocí mikroskopie, chemické analýzy a korozních zkoušek.


Viac informácií

Porovnání technologií alkalického bezkyanidového a slabě kyselého zinkování

TriboTechnika 1/2015

Elektrolytické zinkování je stále nejrozšířenější povrchovou úpravou, především jako ochrana ocelí a litiny proti korozi. Z celkového množství těchto povrchově chráněných materiálů zaujímá zinkování až 65 %.

Viac informácií

Použití fluoropolymerových povlaků ve strojírenství

TriboTechnika 1/2015

Povlaky na strojních součástech mohou podstatně zlepšit či změnit jejich vlastnosti jako celku. Jedním druhem z těchto povlaků jsou povlaky fluoropolymerové, jejichž hlavním představitelem je PTFE (polytetrafluoretylen) pod obchodními názvy jako Teflon, Fluon, Hostaflon, Algoflon aj.

Viac informácií

Provádění oprav povlaku žárového zinku

TriboTechnika 1/2015

Zinkové povlaky nanášené žárově ponorem podle EN ISO 1461 jsou vždy postiženy drobnými vadami, které musí být v zinkovně před vyexpedováním řádně opraveny. Především jsou to kontaktní místa po zavěšovacích prostředcích. Kromě těchto nutných imperfekcí se na pozinkovaných součástech mohou z rozličných příčin vyskytnout nepokovená místa nebo místa  s  nedostatečnou  tloušťkou  povlaku.

Viac informácií

Povlakování a repase forem pro tlakové lití hliníku

TriboTechnika 6/2014

Formy, jádra, komory, vložky a další díly, jsou ve styku s tekutým hliníkem namáhány cyklickým tepelným zatížením. Tento způsob namáhání vede k tepelné únavě materiálu, vzniku trhlin, "vydrolování" základního materiálu forem v kritických nejnamáhanějších místech. Současně dochází k nalepování hliníku na povrch jader, forem apod.


<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy VÚHŽ

Viac informácií

Späť

Tribotechnika_2_2019

TriboTechnika_2_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd