Tribotechnické listy

 

 

Abrazívne opotrebenie

Je charakterizované oddeľovaním častíc a poškodzovaním funkčného povrchu telesa podliehajúcemu opotrebeniu ryhovaním a rezaním tymito časticami alebo tvrdým a drsným povrchom druhého telesa, ku ktorému dochádza, ak pri relatívnom pohybe dvoch telies vnikajú nerovnosti povrchu tvrdšieho telesa do povrchu telesa mäkšieho. Typickým poškodením povrchu pri abrazívnom opotrebení sú ryhy. Rýchlosť abrazívneho opotrebenia možno znížiť zvýšením tvrdosti alebo znížením zaťaženia - častice nebudú zatláčané hlboko do povrchu materiálu a ryhy budú plytšie.

Späť

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd