Aditíva

Chemické látky pridávané do základového oleja na zlepšenie jeho úžitkových vlastností.

Späť