Základy tribotechniky a tribodiagnostiky

 

 

Aditíva

Chemické látky pridávané do základového oleja na zlepšenie jeho úžitkových vlastností.

Späť